PalmaActiva va donar d’alta 68 empreses l’any 2020, gairebé un 10 % més que el 2019

PalmaActiva ofereix aquest servei a les persones emprenedores mitjançant el PAE (Punt d’Atenció a l’Emprenedor)

PalmaActiva va donar d’alta 68 empreses l’any 2020 mitjançant el Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE). Aquesta dada suposa un increment del 9,62 % en comparació amb l’any 2019, quan PalmaActiva va ajudar a tramitar la creació de 62 empreses. Els Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) són finestretes úniques -electròniques o presencials- mitjançant les quals es poden realitzar tràmits per a l’inici, exercici i cessament de l’activitat empresarial.

Aquestes 68 empreses varen ser creades en un 51,47 % per homes i en un 48,53 % per dones. Rodrigo Romero, regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, destaca que “l’emprenedoria és una iniciativa compartida per ambdós gèneres, tan sols hi ha una diferència de 2,94 punts a favor dels homes”.

Pel que fa al tipus d’empresa creada, aquestes majoritàriament corresponen a autònoms (el 96,87 %) i la resta es van constituir com a societats.

Octubre (12) i setembre (11) van ser el mesos en el quals es van tramitar més altes, seguits de febrer (8) i juny i juliol (7). A causa de la pandèmia, la creació d’empreses va començar a davallar des de mitjan febrer, fins a tocar fons a mitjans del mes de maig; posteriorment s’inicià la recuperació i es mantingué estable durant els mesos d’estiu. El regidor detalla que “la distribució temporal, en conjunt, ha seguit un patró diferent als anys anteriors, tot i que comparteixen un període de creixement durant els mesos de setembre i octubre”.

De les 68 empreses creades l’any 2020, gairebé el 6 % pertanyen a activitats relacionades amb la consultoria i màrqueting, seguides d’activitats com la instal·lació de xarxes elèctriques i fibra òptica (5 %), personal docent (5 %) i comerç al detall (5 %).

Romero assenyala encara que pot cridar l’atenció que a pesar de la situació actual s’hagin creat més empreses, “segons les nostres estadístiques hi ha més altes en activitats professionals que es poden exercir on line, com poden ser la consultoria, la formació i el comerç electrònic”.

Més informació: https://web.palmaactiva.com/empresa/crear-una-empresa/punto-pae-palmaactiva/