Què és PalmaActiva?

PalmaActiva és l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Palma.

Missió

Promoure la capacitació laboral i empresarial a Palma i impulsar una economia que generi una ocupació estable i de qualitat.

Visió

Ser reconeguda com l’agència municipal de desenvolupament local de Palma, essent motor de prosperitat econòmica i social.

Valors

Sis valors representen l’esperit de l’entitat i inspiren les seves actuacions:

 1. Lideratge:
  • Iniciativa: ser referents del sector.
  • Convicció: creiem en el que fem i transmetem confiança.
  • Compromís: complim les demandes de la ciutadania amb entusiasme.
 2. Orientació a l’usuari:
  • Enfocament: posam a l’usuari en el centre – ens centrem en la seva satisfacció.
  • Diàleg: fomentam la participació ciutadana i cooperam amb els agents socials i econòmics.
  • Proximitat: escoltam activament les demandes de la ciutadania.
 3. Transparència:
  • Autoexigència: assumim uns compromisos superiors als exigits per la llei.
  • Confiança: asseguram una gestió eficient dels recursos públics.
  • Comunicació: publicam periòdicament les dades de gestió.
 4. Sensibilitat:
  • Igualtat: creiem en la equitat d’oportunitats en el món laboral i empresarial.
  • Solidaritat: donam suport a les persones en situació més desafavorida.
  • Ètica: actuam seguint els nostres principis i prioritzant la sostenibilitat.

Funcions

Qualitat

Memòries

Visita PalmaActiva

Coneix a PalmaActiva i a les seves instal·lacions, acompanyats d’un tècnic/a que explica les seves funcions, el seu àmbit d’actuació i els seus projectes. Es visiten les diferents dependències del Quarter d’Intendència i Gerreria. Sol·licita una visita.