Què és PalmaActiva?

PalmaActiva és l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Palma.

Missió

Impulsar una economia que generi una ocupació estable i de qualitat; i promoure la capacitació laboral i empresarial a Palma.

Visió

Ser reconeguda com l’agència municipal de desenvolupament de Palma que té un fort lideratge i és motor de prosperitat econòmica i social per a tothom.

Valors

Sis valors representen l’esperit de l’entitat i inspiren les seves actuacions:

 1. Lideratge:
  • Representam prop del 40% de la població i de l’economia de la Comunitat. Cal assumir aquest pes i el lideratge que suposa
  • Actuam d’interlocutor municipal amb els agents locals econòmics i socials
  • Treballam amb convicció i entusiasme
 2. Diàleg:
  • Cooperam amb els agents socials i econòmics locals
  • Fomentam la participació de la ciutadania en els projectes de l’entitat.
 3. Proximitat:
  • Escoltam activament les demandes de la ciutadania
  • Apropam l’entitat a les barriades
 4. Transparència:
  • Asseguram una gestió eficient dels recursos públics
  • Publicam periòdicament les dades de gestió
 5. Compromís:
  • Amb l’acompliment de les demandes de la ciutadania
 6. Sensibilitat:
  • Impulsam el valor de la igualtat en el món laboral i empresarial
  • Donam suport a les persones en situació mes desafavorida
  • Promovem una economia ètica, sostenible i solidària

Lema

PalmaActiva assumeix el lema de l’Ajuntament de Palma, que destaca la voluntat de proximitat i el compromís del consistori amb els ciutadans i ciutadanes:

Pensant en tu.

 

Memòria 2018

 

Memòria 2017

 

Memòria 2016

 

Pla estratègic 2015-2019

 

Estatuts PalmaActiva

BOIB Estatuts PalmaActiva