Tria Palma Elige Palma Choose Palma

Palma Film Office és un servei públic municipal amb la missió de facilitar el desenvolupament local de la indústria audiovisual i agilitzar el treball de les produccions que tenen com a escenari la ciutat de Palma.

Palma Film Office es un servicio público municipal cuya misión es facilitar el desarrollo local de la industria audiovisual y el trabajo de las producciones que tienen como escenario la ciudad de Palma.

Palma Film Office is a municipal public service that seeks to promote the local audiovisual industry and expedite production projects shot in the city of Palma.

Localitzacions Localizaciones Outstanding Locations

Paisatges i Natura Paisajes y Naturaleza Landscapes and Nature

Arquitectura i Espais Urbans Arquitectura y Espacios Urbanos Arquitecture and Urban Spaces

Cultura i Patrimoni Cultura y Patrimonio Culture and Heritage

Àrees Rurals Áreas Rurales Rural Areas

Infraestructura i Transport Infraestructura y Transporte Infrastructure and Transport

Comerç i Establiments Emblemàtics Comercio y Establecimientos Emblemáticos Business and Emblematic Establishments