Logo Emblemátics de Palma

Els establiments Emblemàtics...

A més de desenvolupar una important activitat econòmica contribuint a generar riquesa a l’àmbit local, creen i mantenen llocs de feina, atreuen inversions, formen part de la nostra memòria col·lectiva, ens ubiquen en un temps i un lloc, ens permeten identificar-nos amb la ciutat i les barriades i vertebren una bona part de les nostres relacions socials.

Totes aquestes evidències ens fan reflexionar sobre la necessitat de tenir-los identificats, de fomentar-ne el coneixement i de promoure actuacions que tenguin com a finalitat el fet de contribuir a la seva continuïtat, i tot això en un context marcat per la globalitat, la competència i la convivència de diferents formats i d’operadors comercials; els canvis socials, d’hàbits de consum, de valors...en què allò que predomina és el factor temps, la immediatesa, la novetat...

La clau de tot això seria la capacitat per harmonitzar les necessitats d’avui en dia que planteja el relleu generacional tant des de la vessant empresarial com de la vessant de la clientela (gent jove, usuària de noves tecnologies, experta en qüestions específiques...) amb el manteniment dels referents d’activitats comercials, empresarials...