Condicions d’ús

Aquest avís legal regula l’ús dels seus serveis i del lloc web de PalmaActiva. Al lloc web s’accedeix mitjançant l’adreça https://web.palmaactiva.com/, propietat de PALMAACTIVA- Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Palma, situada al c. del Socors, 22 07002 Palma i CIF núm. P5790005B, així com tots els serveis i programes anunciats al mateix- manco que expressament es faci constar en altre sentit.

Als serveis de PalmaActiva s’accedeixen – i es regulen- conforme al previst a les respectives bases o condicions d’us o accés, que es poden trobar publicades a la mateixa web de PalmaActiva, al butlletí oficial de la comunitat autònoma o estar a disposició de l’usuari al propi servei finalista de PalmaActiva i a les quals ens remetem per a més informació. La publicació que es fa a la web dels mateixos te únicament una finalitat divulgativa i de comunicació.

La navegació pel lloc web o la seva utilització en qualsevol forma atribueix la condició de persona usuària i comporta l’acceptació plena i sense reserves del present avís legal.

PalmaActiva a través del seu lloc web, facilita als usuaris determinats continguts de PalmaActiva i de tercers proveïdors de serveis i continguts. La persona usuària accepta voluntàriament – amb la seva navegació- l’ús d’aquests té lloc, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

PalmaActiva es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, les bases, condicions d’us o accés dels seus serveis , així com la presentació, configuració o contingut del seu lloc web i del present avís legal. Aquestes modificacions es consideraran vàlidament notificades des de la seva corresponent publicació.

Condicions d’us de la web, obligacions de l’usuari

Els que utilitzen el lloc web s’obliguen a usar els continguts de forma diligent, correcta, lícita i de conformitat amb la Llei, a les bases o condicions d’ús i al present avís legal. En particular, es comprometen a no utilitzar els continguts i codis font amb una finalitat contrària a la Llei, moral o d’ordre públic; a no transformar i no modificar cap tipus de contingut del lloc web, llevat que compti amb autorització expressa de PalmaActiva o amb autorització expressa, si escau, del legítim titular dels drets sobre els continguts abans esmentats.

igualment, assumiran les responsabilitats que els corresponguin per les conductes o les activitats que, de qualsevol forma, puguin resultar il·lícites o lesives per als drets de tercers o que puguin perjudicar, impedir o limitar la utilització d’aquest lloc web a altres usuaris.

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol classe que PalmaActiva pugui patir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de la normativa vigent o de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús d’aquest lloc web.

Ús del compte personal de PalmaActiva; usuari i contrasenya

Per a accedir als serveis d’Inscripció i actualització de dades de l’Agència de Col·locació PalmaActiva posa a la seva disposició un codi d’usuari personal i intransferible. El codi està constituït per un nom d’usuari i una contrasenya. Amb el seu ús l’usuari es compromet a complir les següents condicions:

El nom d’usuari i la contrasenya són elements identificadors que habiliten l’usuari per a accedir únicament al servei “Agència de Col·locació 040000001”, situat al portal web www.palmaactiva.com; no habiliten per a accedir a d’altres serveis de PalmaActiva.

El nom d’usuari i la contrasenya tenen caràcter personal i intransferible, identifiquen l’usuari. PalmaActiva no farà cap comprovació quan s’hi accedeixi mitjançant el procediment i la via establerts, i és responsabilitat de l’usuari que terceres persones no en facin un mal ús o un ús incorrecte.

Amb l’alta PalmaActiva subministra una contrasenya d’usuari únic i genèric. Es recomana a l’usuari que la modifiqui, mtijançant el sistema que conté el portal web de Palma Activa, a fi de crear una contrasenya única i pròpia.

L’usuari es fa responsable de la confidencialitat i secret de la contrasenya per a protegir-la de possibles usos no autoritzats per part de tercers.

Si PalmaActiva detecta qualsevol mal ús, un ús incorrecte o inapropiat per part d’un usuari que pugui fer dubtar sobre la seva veritable identitat, bloquejarà el seu ús fins que no comprovi la veritable identitat de l’usuari, per si un tercer no autoritzat s’ha utilitzat irregularment la contrasenya.

Si PalmaActiva detecta qualsevol mal ús o un ús incorrecte o inapropiat per part d’un usuari del codi lliurat el suspendrà temporalment o definitiva i l’usuari no podrà emprar el servei web de l’Agència de Col·locació en la forma que s’acordi.

Propietat industrial i intel·lectual

El contingut de la pàgina web, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, gravacions, programes d’ordinador, codis font, disseny i estructura de navegació i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, són propietat del PalmaActiva. manco en aquells casos en que s’indiqui expressament el contrari,

Tot aquest material està protegit per la legislació de la propietat intel·lectual i el seu ús indegut pot ser objecte de sancions, fins i tot penals.

La persona usuària queda expressament autoritzada a visualitzar, imprimir, copiar o emmagatzemar, en el seu disc dur o en un altre suport físic, qualsevol contingut, sempre que això s’efectuï per a finalitats personals i privades de l’usuari, sense modificar, alterar o descompilar els esmentats continguts. La persona usuària no està autoritzada per a la seva descàrrega i distribució massiva, modificació i comunicació pública en interès propi, manco autorització expressa de PalmaActiva.

En tot cas s’han de mantenir intactes els advertiments als drets d’autor i de propietat industrial.

La consulta o descàrrega de continguts de la pàgina o de qualsevol programari no implicarà la cessió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre els mateixos.

Tota la informació, logotipus, dissenys, marques i enllaços d’altres entitats públiques i de tercers privats pertanyen exclusivament a llurs propietaris, i estan protegits per les normatives nacionals i internacionals de propietat intel·lectual que siguin aplicables.

Enllaços

La funció dels enllaços que apareixen en aquest lloc web és conduir a les persones usuàries a pàgines web de tercers aliens a PalmaActiva, per continguts i serveis que s’han considerat d’interés

PalmaActiva no es fa responsable dels continguts als quals s’accedeixi en virtut dels esmentats enllaços, ni de les modificacions que es duguin a terme en els mateixos, ni de l’ús que se’n faci. Tampoc es fa responsable de la seva disponibilitat tècnica ni garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l’usuari, i es desentén de qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a la persona usuària per aquest motiu.

PalmaActiva es compromet a fer el possible per a evitar l’existència al seu lloc web d’enllaços a llocs de contingut il·legal, que promoguin activitats il·lícites, racistes o xenòfobes o que, en general, atemptin contra els principis de llibertat i de dignitat humana i els Drets Humans.

Si algun usuari considera que algun contingut, imatge, enllaç, etc, menyscaba en qualsevol forma els seus drets o si li suposa el més mínim perjudici, tan sols ha de comunicar-ho enviant un missatge electrònic a info@palmaactiva.es. Aquesta adreça electrònica està protegida contra robots de correu brossa.

Cookies

Aquest lloc web pot utilitzar galetes. Les galetes són petits arxius d’informacions que es generen a través de les instruccions que els servidors web envien als programes navegadors, i que es guarden en un directori específic de l’ordinador de l’usuari.
La seva utilització es farà per tal de personalitzar les seves pàgines en el lloc web i mai per a emmagatzemar dades de caràcter personal. Podeu configurar el navegador perquè les rebutgi o li notifiqui quan un lloc web intenta posar-li una galeta en el programari del seu navegador. Si rebutja les galetes, això pot afectar la capacitat per a utilitzar les recerques del nostre lloc web.

Quan vostè es connecti amb PalmaActiva li sortirà un missatge d’acceptació o denegació d’acceptació de les galetes, Si vosté no les rebutja i continua navegant, assumeix l’ús de les mateixes

La restricció, bloqueig i esborrat de galetes és diferent per a cada tipus de navegador. Pot obtenir informació de com fer-ho a les corresponents webs oficials dels seus navegadors.

Exempció de responsabilitat

PalmaActiva ofereix a les persones usuàries del lloc web la informació pròpia contrastada, útil i actualitzada, si be la publicació web no garanteix el seu caràcter de complet, exacte i completament actualitzat, que ha de ser obtingut directament del concret servei o Àrea de PalmaActiva que el gestiona, per la qual cosa PalmaActiva eludeix, expressament, qualsevol tipus de responsabilitat pels possibles inconvenients, danys o perjudicis que els seus usuaris poguessin patir per la utilització exclusiva de dades i informacions publicades a la web

Els usuaris han de ser conscients que, en tot cas, la utilització dels continguts web i serveis es fa per la seva sol·licitud sota la seva responsabilitat.

Les connexions i enllaços a altres planes web alienes a PalmaActiva tenen com a finalitat aportar major informació als usuaris. En qualsevol cas PalmaActiva no és responsable ni del correcte funcionament de enllaç de la ni del contingut de les pàgines externes enllaçades.

Modificació del continguts

PalmaActiva es reserva el dret a modificar, eliminar o suspendre els seus serveis i/o continguts web, en conjunt o en part, en qualsevol moment, i sense necessitat de previ avís als seus usuaris, manco aquells que tinguin expedient obert i se’ls estigui prestant un servei, que s’acordarà la continuïtat amb el mateix en la forma en que s’estableixi.

Llei i jurisdicció aplicable

El present avís legal es regirà i s’interpretarà d’acord amb la normativa vigent espanyola.
Qualsevol controvèrsia en relació amb aquest lloc web o respecte a qualsevol matèria del present avís legal es substanciarà davant els jutjats i tribunals de les Illes Balears, amb expressa renúncia a qualsevol altre fur.