CAT | CAS

Ajuts
i subvencions

Suport per a empreses i l'emprenedoria.

Benvinguts/des a la pàgina d'Ajuts i Subvencions. Aquí es troben organitzades per "Sectors d'Activitat" (Agricultura, Indústria, Hostaleria, Comerç, etc.) i per "Àmbit Geogràfic" (Municipal, Insular, Autonòmic i Estatal) totes les subvencions que es poden sol·licitar actualment o que s'obriran en breu.

A l'apartat "Resta de Serveis" es troben els ajuts i subvencions del sector serveis no destinades a l'Hostaleria i Comerç, i en l'apartat "Tots els sectors" s'inclouen tant les subvencions generals com les destinades a més d'un sector en particular.

El menú desplegable es troba a la part esquerra de la pàgina. Si no apareix, fes clic a sobre dels punts de colors i es mostraran les categories esmentades anteriorment.

Municipal

Destinatari: establiments comercials que s'adhereixin a la campanya i persones físiques majors de 16 anys, amb document nacional d'identitat o número d'identificació d'estranger.

Subvenció vals descompte de PalmaActiva en règim de concurrència no competitiva de l’Ajuntament de Palma per l’any 2022 (Publicat extracte a la base de dades nacional de subvencions ID 622444)

Organisme: : Palma Activa amb col•laboració de Cambra de Comerç de Mallorca.

Termini de presentació de sol·licitud: fins al 16 de maig de 2022.

Breu resum: Aquesta subvenció per part de PalmaActiva te com a objectiu impulsar les ventes al petit comerç local de Palma mitjançant 40.000 vals de descompte repartits entre tots els comerços adherits. La quantia de cada val és de 15€ bescanviable en compres de 30.00 euros o superiors realitzades entre els dies 1 de juny i el 30 de juny de2022, ambdós inclosos. Els usuaris consumidors, persones físiques majors de 16 anys amb document nacional d’identitat o número d’identificació d’estranger, tindran un límit de quatre vals per persona.
El termini de presentació de sol•licituds s'inicia dia 27 d’abril i finalitza el dia 16 de maig de 2022, inclòs. Durant aquest termini les Bases estaran publicades a la plataforma web de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca i a la web de PalmaActiva.

OBERTA

Més informació

Insular

Autonòmic

Destinatari: Persones físiques i jurídiques incloses en els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques -IAE- i que es detallen a la convocatoria.

Subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID-19

Organisme: Conselleria de transició energètica, sectors productius i memòria democràtica.

Termini de presentació de sol·licitud: fins al 1 d'abril de 2022.

Breu resum: L'objecte d'aquestes bases és aprovar la convocatòria pública de subvencions per fomentar la modernització i la millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID-19.

TANCADA

Més informació

Destinatari: Les persones desocupades i inscrites en l'oficina corresponent del servei públic d'ocupació almenys des del dia abans del començament de l'activitat.

Convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinats a promocionar l’ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea - “NextGenerationEU”

Organisme: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 31 de maig de 2022.

Breu resum: Fomentar l'ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms, per mantenir l'activitat per compte propi i a consolidar el projecte d'autoocupació, per tal d'abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

OBERTA

Més informació

Destinatari: treballadors autònoms o per compte propi.

Convocatòria d'ajudes per una segona oportunitat dels treballadors autònoms o per compte propi per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital amb el finançament de la Unió Europea - "NextGenerationEU"

Organisme: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 31 de maig de 2022.

Breu resum: Proporcionar als autònoms i emprenedors que no hagin tingut èxit en la seva trajectòria professional, una segona oportunitat, i facilitar el retorn a l'ocupació d'aquells treballadors autònoms o per compte propi, que hagin esgotat la prestació per cessament d'activitat de la Seguretat Social i per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

OBERTA

Més informació

Destinatari: PIME o gran empresa del sector industrial (veure llistat de CNAEs inclosos a l’enllaç).

Subvencions per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licitud: fins el 3 de juny de 2023.

Breu resum: Subvencions per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial corresponents a la millora de la tecnologia en equips i processos industrials i la implantació de sistemes de gestió energètica.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Persones jurídiques i agrupacions d'empreses o de persones físiques, amb personalitat jurídica o sense .

Subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable en el sector de serveis i altres sectors productius

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 31 de desembre de 2023.

Breu resum: Subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb emmagatzematge o sense, en el sector de serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector de serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Persones físiques o jurídiques.

Subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eléctrica (Programa MOVES III)

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins 31 de desembre de 2023.

Breu resum: L'objecte d'aquestes bases és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.

OBERTA

Més informació

Estatal

Destinatari: PIMEs i autònoms.

Subvencions per PIMEs i autònoms del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” (fons europeus)

Organisme: Gobierno de España.

Termini de presentació de sol·licitud: depèn de cada convocatòria, veure en l'enllaç.

Breu resum: El Pla de Recuperació es sustenta en quatre pilars que vertebraran el procés cap a una Espanya més verda, més digital, més cohesionada i inclusiva i més igualitària. Per aconseguir-ho, resulta imprescindible que les petites i mitjanes empreses siguin protagonistes del desenvolupament de el pla. Les pimes podran beneficiar-se del conjunt de el Pla, de fet, es recullen iniciatives orientades a la seva participació en 17 components, de manera especial a través del component 13 "Impuls a la pime" amb 4.894 milions d'euros.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Autònoms.

Capitalitza la teva prestació

Organisme: Govern d'Espanya.

Termini de presentació de sol·licitud: Indefinit.

Breu resum: Per aquelles persones a l'atur pensant en iniciar un treball per compte propi, poden beneficiar-se del pagament únic de la seva prestació per muntar la seva empresa. Aquesta mesura facilita les iniciatives d'ocupació autònoma abonant en un sol pagament l'import de la prestació per desocupació a les persones beneficiàries.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Autònoms.

Compatibilitat de la prestació amb el treball per compte propi

Organisme: Govern d'Espanya.

Termini de presentació de sol·licitud: Indefinit.

Breu resum: Per aquelles persones que estan percebent la prestació per desocupació de nivell contributiu i ha cessat amb caràcter total i definitiu la seva activitat laboral, i es dona d'alta com a treballador o treballadora per compte propi, podrà continuar percebent la prestació que li correspongui, mentre estigui treballant per compte propi, durant un màxim de 270 dies.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Autònoms.

Bonificacions de la seguretat social

Organisme: Govern d'Espanya.

Termini de presentació de sol·licitud: Indefinit.

Breu resum: Beneficis en la cotització de la Seguretat Social i altres pecularitats de cotització.

OBERTA

Més informació