CAT | CAS

Ajuts
i subvencions

Suport per a empreses i l'emprenedoria.

Benvinguts/des a la pàgina d'Ajuts i Subvencions. Aquí es troben organitzades per "Sectors d'Activitat" (Agricultura, Indústria, Hostaleria, Comerç, etc.) i per "Àmbit Geogràfic" (Municipal, Insular, Autonòmic i Estatal) totes les subvencions que es poden sol·licitar actualment o que s'obriran en breu.

A l'apartat "Resta de Serveis" es troben els ajuts i subvencions del sector serveis no destinades a l'Hostaleria i Comerç, i en l'apartat "Tots els sectors" s'inclouen tant les subvencions generals com les destinades a més d'un sector en particular.

El menú desplegable es troba a la part esquerra de la pàgina. Si no apareix, fes clic a sobre dels punts de colors i es mostraran les categories esmentades anteriorment.

Municipal

Destinatari: Poden ser beneficiaris dels ajuts les persones físiques i persones jurídiques sotmeses a dret privat, les agrupacions d'aquestes i també les comunitats de béns i altres figures col•lectives civils, unitats econòmiques i patrimonis separats que desenvolupin una activitat comercial i de restauració a peu de carrer al municipi de Palma.

Subvencions destinades a la modernització i la innovació del comerç a la ciutat de Palma. Publicat extracte a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Organisme: Palma Activa.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins al dia 30 de març de 2023 a les 14.00 hores.

Breu resum: L'objecte d'aquestes bases és la regulació de les condicions per accedir als ajuts destinats a: la modernització i la innovació -inclosa la diversificació per canals de venda i comercialització-; l'adopció de les mesures de desenvolupament sostenible, d'estalvi i eficiencia energètiques, seguretat de les instal•lacions; d'insonorització i l'accessibilitat.

OBERTA

Més informació

Insular

Destinatari: Pimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Mallorca que es trobin donades d'alta en el Cens de l'IAE.

Convocatòria ajudes Programa internacionalització Xpande Digital.

Organisme: Cambra oficial de comerç, indústria i navegació de Mallorca

Termini de presentació de sol·licitud: 28 de febrer de 2023.

Breu resum: Concessió d'ajudes per a desenvolupar Plans d'acció en màrqueting digital internacional en el marc del Programa Xpande Digital, subvencionats en un 50% per FEDER.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Les empreses de producció audiovisual independents, les associacions relacionades amb el sector audiovisual i les persones físiques donades d'alta d'una activitat econòmica en epígrafs relacionats amb el sector audiovisual, empadronades a Mallorca, amb un any d'antelació a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Convocatòria de subvencions pel foment de l’activitat del sector audiovisual per a la promoció turística de Mallorca

Organisme: Consell insular de Mallorca, Fundació Mallorca turisme.

Termini de presentació de sol·licitud: 28 de febrer de 2023

Breu resum: L'objecte d'aquesta convocatòria és per promoure i fomentar la producció cinematogràfica i audiovisual a Mallorca, impulsar la promoció de la imatge de Mallorca com a plató cinematogràfic, mitjançant el cinema i altres mitjans audiovisuals i fomentar el turisme a Mallorca mitjançant el sector audiovisual. La finalitat és fomentar el desenvolupament de projectes locals, nacionals o internacionals audiovisuals vinculats a Mallorca per l'impacte que tenen com a mitjans de promoció turística. S'entén per desenvolupament aquelles activitats prèvies a l'inici de la producció necessàries per a la realització del projecte audiovisual.

OBERTA

Més informació

Autonòmic

Destinatari: PIME o gran empresa del sector industrial (veure llistat de CNAEs inclosos a l’enllaç).

Subvencions per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 3 de juny de 2023.

Breu resum: Subvencions per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial corresponents a la millora de la tecnologia en equips i processos industrials i la implantació de sistemes de gestió energètica.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Persones jurídiques i agrupacions d'empreses o de persones físiques, amb personalitat jurídica o sense .

Subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable en el sector de serveis i altres sectors productius

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins el 31 de desembre de 2023.

Breu resum: Subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb emmagatzematge o sense, en el sector de serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector de serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Persones físiques o jurídiques.

Subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eléctrica (Programa MOVES III)

Organisme: Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licitud: Fins 31 de desembre de 2023.

Breu resum: L'objecte d'aquestes bases és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.

OBERTA

Més informació

Estatal

Destinatari: PIMEs i autònoms.

Subvencions per PIMEs i autònoms del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” (fons europeus)

Organisme: Gobierno de España.

Termini de presentació de sol·licitud: depèn de cada convocatòria, veure en l'enllaç.

Breu resum: El Pla de Recuperació es sustenta en quatre pilars que vertebraran el procés cap a una Espanya més verda, més digital, més cohesionada i inclusiva i més igualitària. Per aconseguir-ho, resulta imprescindible que les petites i mitjanes empreses siguin protagonistes del desenvolupament de el pla. Les pimes podran beneficiar-se del conjunt de el Pla, de fet, es recullen iniciatives orientades a la seva participació en 17 components, de manera especial a través del component 13 "Impuls a la pime" amb 4.894 milions d'euros.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Autònoms.

Capitalitza la teva prestació

Organisme: Govern d'Espanya.

Termini de presentació de sol·licitud: Indefinit.

Breu resum: Per aquelles persones a l'atur pensant en iniciar un treball per compte propi, poden beneficiar-se del pagament únic de la seva prestació per muntar la seva empresa. Aquesta mesura facilita les iniciatives d'ocupació autònoma abonant en un sol pagament l'import de la prestació per desocupació a les persones beneficiàries.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Autònoms.

Compatibilitat de la prestació amb el treball per compte propi

Organisme: Govern d'Espanya.

Termini de presentació de sol·licitud: Indefinit.

Breu resum: Per aquelles persones que estan percebent la prestació per desocupació de nivell contributiu i ha cessat amb caràcter total i definitiu la seva activitat laboral, i es dona d'alta com a treballador o treballadora per compte propi, podrà continuar percebent la prestació que li correspongui, mentre estigui treballant per compte propi, durant un màxim de 270 dies.

OBERTA

Més informació

Destinatari: Autònoms.

Bonificacions de la seguretat social

Organisme: Govern d'Espanya.

Termini de presentació de sol·licitud: Indefinit.

Breu resum: Beneficis en la cotització de la Seguretat Social i altres pecularitats de cotització.

OBERTA

Més informació