Cursos de competències transversals per a l’ocupació i l’autoocupació


Les habilitats toves o soft skills son tots els atributs o capacitats que permeten a una persona desenvolupar-se de manera més efectiva a la seva feina. Proposem accions formatives en format cursos i/o tallers pràctics (en format independent però complementàries entre sí) de contingut relacionat amb la millora d’aquestes competències transversals personals i interpersonals (habilitats de comunicació, treball col.laboratiu, capacitat d’organització, intel.ligència emocional, negociació, capacitat de resolució de problemes…).
Aquestes competències transversals també juguen un paper essencial en l’autoocupació i l’empreniment com a complementàries a les competències tècniques.

Propers cursos:

Fes clic al següent botó i s’obrirà una nova pestanya amb la llista dels propers cursos de competències transversals perquè et puguis preinscriure.
Millora la teva capacitació amb nosaltres! 😉