Convocatòria pública

Ofertes de plantilla i programes a PalmaActiva

Aquí es recullen les convocatòries de PalmaActiva per formar part de la nostra plantilla o de llocs de treball relacionats amb els programes que desenvolupem.

OBERT Bases i la convocatòria per a cobrir 3 llocs de feina d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local
Data de publicació: 9 de juliol de 2020
Bases i convocatòria al BOIB Núm 120 – 9/juliol/2020 -> Veure BOIB
El 10/07/2020 es publica:
DESERT Bases específiques per a per a cobrir un lloc de feina de TGM de RH en règim de personal laboral interí
Anunci de la convocatòria al BOIB 14/12/2017: (CAT | ESP)
Bases generals BOIB núm. 137 de 29 d’octubre de 2016: consultar el BOIB
Procediment de la selecció: Concurs-oposició
Caràcter: torn lliure
Grup professional: TGM
Termini per presentar sol·licituds: 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de les bases al BOIB

10 de gener 2018

17 de gener 2018

24 de gener 2018

8 de febrer 2018

9 de març 2018

13 d’abril 2018

 
FINALITZAT Bases específiques per a la creació d’un borsí per a la cobertura temporal dels llocs de feina vacants de TGS formació i TGS ocupació de PalmaActiva
Anunci Borsí TGS al BOIB núm. 099 de 12 d’agost de 2017: consultar el BOIB
Bases generals BOIB núm. 137 de 29 d’octubre de 2016: consultar el BOIB
Procediment de la selecció: Concurs-oposició
Caràcter: torn lliure
Grup professional: TGS
Termini per presentar sol·licituds: 15 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de les bases al BOIB

Important: juntament amb la sol·licitud s’acompanyarà la fotocòpia compulsada dels requisits mínims: Títol Llicenciatura o grau en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia o equivalents a la titulació adequada a les funcions de la especialitat requerida, títol català nivell C i la fotocòpia compulsada del DNI. La resta de mèrits només es presentaran en cas de que el/la candidat/a superi la fase d’oposició.

1 setembre 2017

8 setembre 2017

15 setembre 2017

3 de novembre 2017

17 de novembre 2017

12 de desembre 2017

21 de desembre 2017

11 de enero 2018

22 de enero 2018

30 de gener 2018

6 de febrer 2018

FINALITZAT Bases específiques per a la cobertura temporal mitjançant contracte interinatge lloc de feina administratiu/va a PalmaActiva

Consulta les bases al BOIB.

Procediment de la selecció: Concurs-oposició
Caràcter: torn lliure
Grup professional: Administratiu/va
Sou brut anual: 20.624’78 €
Jornada: completa
Naturalesa: Personal laboral interí
Data de publicació: 29/04/2017

12/05/2017: Llistat de persones admeses i excloses

22/05/2017: Llistat DEFINITIU de persones admeses i excloses

29/05/2017: Acta de correcció de les proves

01/06/2017: Notificació acta definitiva correcció proves i termini presentació mèrits

02/06/2017: Plantilla per a la presentació de mèrits

07/06/2017: Notificació Acta provisional avaluació mèrits

Notificació Acta Definitiva avaluació MÈRITS interinatge adm

13/06/2017: Notificació Acta provisional avaluació mèrits post revisió

16/06/2017: Notificació Acta Definitiva avaluació mèrits

FINALITZAT Bases Especifiques per a la selecció de professionals projectes mixts d’ocupació i formació per a persones desocupades de 30 anys o més finançat amb fons de conferència sectorial
Per resolució de gerència de PalmaActiva, de dia 5 de gener de 2017, amb número de decret PAC 2017 00002, es varen aprovar les Bases Especifiques per a la selecció de professionals projectes mixts d’ocupació i formació per a persones desocupades de 30 anys o més finançat amb fons de conferència sectorial (BOIB núm 98 de 2 d’agost de 2016).

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper dia 13 de gener de 2017.

Relació de persones admeses i excloses

Relació de persones admeses i excloses. Llistat DEFINITIU

Relació de resultats de les proves escrites.

Resolució d’anul·lació de la primera prova Personal DIRECTIU.

Anunci resposta al·legacions personal administratiu.

Anunci RESULTAT NOVA PROVA ESCRITA personal directiu.

Anunci RESULTAT ENTREVISTA I MÈRITS personal administratiu

Anunci RESULTAT ENTREVISTA I MÈRITS personal docent

Anunci RESULTAT ENTREVISTA I MÈRITS personal directiu