Normativa comercial

Dirigit a persones comerciants i patronals del comerç de Palma.
PalmaActiva
C/ Socors 22 – Palma
Mapa
Segons programació
Consultar els nostres Destacats.
Servei GRATUÏT
Autonòmica. Estatal.
  • Llei 1 /2004, de 21 de desembre, d’horaris comercials.
  • Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç y de determinats serveis (doc. en PDF 326 kb)
Municipal.