Portal de transparència

L’Ajuntament de Palma ha adoptat el compromís de gestionar la ciutat i l’organització municipal procurant, de manera participativa, satisfer les necessitats i les expectatives dels ciutadans, residents i visitants, a través de la millora contínua i oferint serveis de qualitat.
Conseqüentment, PalmaActiva es compromet amb la ciutadania a actuar amb transparència, mitjançant la publicitat activa i la garantia d’accés a la informació. En relació amb la publicitat activa se publica en aquest web:

Funcions de l'entitat Funcions de l'entitat
Normativa d'aplicació
Veure
Organigrama i perfil equip directiu
Veure
Contractes licitats
Pressupost i estat d'execució
Relació llocs de feina
Convenis i subvencions
Veure
Taules salarials
Veure