Portal de transparència

L’Ajuntament de Palma ha adoptat el compromís de gestionar la ciutat i l’organització municipal procurant, de manera participativa, satisfer les necessitats i les expectatives dels ciutadans, residents i visitants, a través de la millora contínua i oferint serveis de qualitat.
Conseqüentment, PalmaActiva es compromet amb la ciutadania a actuar amb transparència, mitjançant la publicitat activa i la garantia d’accés a la informació. En relació amb la publicitat activa se publica en aquest web:

Funcions de l'entitat Funcions de l'entitat
Veure
Normativa d'aplicació
Veure
Organigrama i perfil equip directiu
Contractes licitats
Pressupost i estat d'execució
Veure

Termini mitjà de pagament mensual (dies)

Setembre 2018

Ratio d’operacions pagades: 30,13 dies
Ratio d’operacions pendents: 14,90 dies
Termini mitjà de pagament: 20,41 dies

Agost 2018

Ratio d’operacions pagades: 22,20 dies
Ratio d’operacions pendents: 17,50 dies
Termini mitjà de pagament: 20,96 dies

Relació llocs de feina
Veure
Convenis i subvencions
Veure