Ajudes per al petit comerç

Les subvencions per al petit comerç són una línia d’ajudes directes que subvenciona fins al 80 % de les despeses que necessitis, fins a un màxim de 2.300€ per establiment, sempre que estiguin destinades a la innovació, la millora, la modernització o la implantació de nous comerços. L’ajuda és de fins a 4.600€ en el cas que la inversió es dediqui a eliminar barreres arquitectòniques.

Edició 2020 (Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds)

Resolució definitiva subvencions comerç 2020.

Resolució provisional subvencions comerç 2020.

Bases completes.

Publicació al BOIB.

Annexos per a la presentació de sol·licituds.

Subvencions 2019

El regidor de Comerç, Rodrigo Romero, lliura els distintius a alguns comerços beneficiaris de les ajudes 2019.

Subvencions 2018

La regidora de Comerç, Joana Maria Adrover, lliura els distintius a alguns comerços beneficiaris de les ajudes 2018.

Subvencions 2017

La regidora de Comerç, Joana Maria Adrover, lliura els distintius a alguns comerços beneficiaris de les ajudes 2017.