Ajudes per al petit comerç

Les subvencions per al petit comerç són una línia d’ajudes directes que subvenciona fins al 80 % de les despeses que necessitis, fins a un màxim de 2.300€ per establiment, sempre que estiguin destinades a la innovació, la millora, la modernització o la implantació de nous comerços.
L’ajuda s’amplia fins a 4.600€ en el cas que la inversió es dediqui a eliminar barreres arquitectòniques.

Edició 2019

Acords i resolucions

21/11/2019:

23/10/2019: 23/09/2019: 29/05/2019:

Bases completes.

Extracte BOIB núm. 40 (28/març/2019).

Annexos per a la presentació de sol·licituds.

Subvencions 2018

La regidora de Comerç, Joana Maria Adrover, lliure els distintius a alguns comerços beneficiaris de les ajudes 2018.

Subvencions 2017

La regidora de Comerç, Joana Maria Adrover, lliure els distintius a alguns comerços beneficiaris de les ajudes 2017.