Cursos de nàutica

Oferim certificats i especialitats formatives nàutiques regulades per l’Ordre FOM/2296/2002 del Ministeri de Foment reconegudes per la Direcció General de la Marina Mercant, que habiliten per a treballar embarcat dins el sector nàutic (certificat de formació bàsica en seguretat STCW, etc).
A més, es proposa una oferta d’accions formatives pròpies de PalmaActiva vinculades amb el sector nàutic per a millorar la capacitació dels/les professionals del sector (anglès nàutic, procediment de contractació i enroli a la marina mercant, etc).

Cursos de nàutica:

Fes clic al següent botó i s’obrirà una nova pestanya amb la llista els propers cursos de nàutica perquè et puguis preinscriure.
Fes-te a la mar amb PalmaActiva! 😉