PalmaActiva oferirà l’any vinent 220 places per formar-se en el sector nàutic

L’Ajuntament ofereix de manera gratuïta formació imprescindible per poder treballar en aquest sector

 

El gerent de PalmaActiva Miguel Carranza i la directora general d’Ocupació Gabrielle Ripoll han visitat aquesta setmana l’escola de formació Nautica.pro, on alumnes de PalmaActiva han fet pràctiques dels curs “Embarcacions de supervivència i bots de rescat no ràpids”. PalmaActiva ofereix formació oficial bàsica i imprescindible per poder treballar en el sector nàutic, embarcat en vaixells mercants, ja sigui de transport de mercaderies com de persones, segons els requisits de marina mercant. PalmaActiva també ofereix cursos d’especialització professional (no oficials) del sector nàutic.

Entre 2022 i 2023 PalmaActiva ofereix 13 cursos -260 places- relacionats amb la nàutica amb una inversió de 100.000 euros. El centre que ha estat adjudicatari per concurs públic per impartir aquesta formació és Escuela Balear de Náutica Nautica.pro.

Des des de PalmaActiva es vol potenciar el sector nàutic perquè és estratègic per a Palma: la indústria nàutica significa llocs de feina estables i de qualitat, per això des de PalmaActiva s’aposta per la formació professional per a aquest sector.

Aquests cursos es reforcen amb formació complementària específica del sector nàutic per tal d’oferir una major qualitat en la formació i capacitació de les persones participants: orientació laboral al sector, procediments de contractació…

Poden fer aquest cursos, completament gratuïts, persones en atur, preferentment residents a Palma, que sàpiguen nedar i que compleixin els criteris de establerts a la normativa de referència. És important no patir cap malaltia o trastorn incompatible amb la navegació. Es valora que s’hagin realitzat altres cursos de temàtiques similars o complementàries i/o demostrin experiència i coneixements en la matèria.

Més informació: https://bit.ly/3WpB7hX