Palma tenia el mes gener 207.713 persones afiliades a la Seguretat Social

Les dades confirmen l’estabilització del mercat laboral a Ciutat

 

Palma va tancar el mes de gener amb 207.713 persones afiliades a la Seguretat Social, el que suposa que Ciutat té el 50,16 % de les afiliacions a Balears. Aquesta xifra implica un lleuger descens intermensual del 0,72 % respecte al mes de desembre de 2020. En termes interanuals, l’afiliació va disminuir el 3,52 % respecte al mes de gener de 2020.

El mes de febrer l’atur es va incrementar a Palma el 2,65 % respecte al mes de gener. A nivell interanual, l’atur va augmentar un 48,81 % respecte al mes de febrer de l’any anterior. Durant el mes de gener, la taxa d’atur es va situar a Ciutat en un 14,45 %, arribant a la xifra de 35.080 persones desocupades. Segons Rodrigo Romero, regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, “continua la tendència d’estabilització del mercat laboral començada el mes de desembre passat, esperam que si les condicions sanitàries ho permeten, prest comenci a davallar la xifra de persones aturades”.

Per col·lectius específics, el mes de febrer l’atur va augmentar respecte al mes de gener a tots els grups: el 1,83 % entre els majors de 45 anys, el 3,26 % entre les dones, el 4,09 % entre els joves, i el 8,95 % entre les persones aturades de llarga durada. Respecte al mateix mes de l’any passat, l’atur també va pujar a tots els col·lectius: el 38,52 % entre els majors de 45 anys, el 44,39 % entre les dones, el 60,31 % entre els joves, i el 142,84 % entre les persones aturades de llarga durada.

A Palma hi havia el mes de febrer 18.892 dones en situació d’atur i 16.188 homes. L’increment intermensual de l’atur entre les dones va ser del 3,26 % i entre els homes del 1,93 %. A nivell interanual, va haver un increment de l’atur menor entre les dones (44,39 %) que entre els homes (54,33 %).

Per activitat econòmica, cal destacar que al sector de la construcció d’edificis l’atur va baixar el 2,83 % respecte al mes de gener. Aquesta disminució a aquest sector també es veu si s’analitza l’atur per sexes: entre els homes, l’atur va baixar el 3,15 % entre els paletes i el 2,19 % entre els peons de construcció.

Pel que fa a les contractacions, el mes de febrer Palma va registrar 7.118 contractes laborals -1.347 indefinits i 5.771 temporals-. Si es compara aquesta xifra amb la del mes anterior, el nombre de contractes va disminuir el 7 % (536 contractes menys), i respecte al mateix mes de l’any 2020 van disminuir el 50,42 %. La variació intermensual de la contractació indefinida va augmentar un 11,4 1%. i la interanual va baixar el 44,61 %.

Per sexes, les activitats amb més contractacions entre les dones van ser comerç al detall (384 contractes), serveis a edificis i jardineria (344) i educació (308). Entre els homes, construcció d’edificis (679 contractes), construcció especialitzada (557) i comerç al detall (346).

Les activitats a les quals va pujar més la contractació respecte al gener van ser entre les dones les activitats administratives (64,20 %) i les activitats de la llar (9,02 %). Entre els homes, van ser activitats administratives i oficines (71,28 %) i construcció especialitzada (21,62 %).

El febrer, les contractacions amb més ocupació entre les dones van ser personal neteja oficines (452), venedores de botigues (316), i monitores d’activitats recreatives (195). Entre els homes van ser paletes (531), peons de la construcció (293) i peons de les indústries manufactureres (134).

Respecte al gener, les ocupacions que van créixer més entre les dones van ser infermeres no especialitzades (46 %), teleoperadores (41,30 %) i empleades domèstiques (9,16 %). Entre els homes, tècnics d’emergències sanitàries (143,9 %), electricistes de la construcció (106,8 %) i vigilants de seguretat (100 %).