L’atur interanual va baixar a Palma el mes de maig en 3.293 persones (un 19,22%)

El mes de maig es van signar a Palma 17.004 contractes, 11.207 van ser indefinits

 

El mes de maig l’atur va disminuir a Palma un -6,18% (-912 persones menys) respecte al mes d’abril. A nivell interanual, el descens respecte al mes de maig de 2022 va ser d’un -19,22% (-3.293 persones menys).

Pel que fa a l’afiliació, Palma registrava 256.229 persones afiliades a la Seguretat Social el passat mes d’abril –el 44,90% de les afiliacions de les Illes Balears–. Aquesta xifra implica un increment d’un 5,39% a nivell intermensual respecte al mes de març. En termes interanuals, hi va haver un increment de persones afiliades respecte al mes d’abril del 2022 d’un 5,53% més.

ATUR.- Palma va registrar el mes de maig 13.844 persones en situació d’atur (8.206 dones i 5.638 homes). Les dades d’atur per sexe mostren una disminució de l’atur intermensual tant entre les dones (-5,75%) com entre els homes (-6,79%). A nivell interanual l’atur va disminuir un -17,03% entre les dones i un -22,2% entre els homes.

La variació intermensual i interanual de persones en atur va baixar a tots els col·lectius durant el mes de maig. L’atur intermensual va baixar entre els joves un -11,63% i entre les persones majors de 45 anys un -3,41%. A nivell interanual, l’atur dels joves es va reduir un -25,21% i entre les persones majors de 45 anys un -15,17%.

Per sectors econòmics, al mes de maig destaca el descens intermensual a agricultura (-10,19%), hoteleria (-9,06%) i comerç (-6,73%). A nivell interanual, l’agricultura amb un -18,79% és l’activitat on més va disminuir l’atur respecte el passat any, seguida d’hoteleria amb un -24,82% i construcció amb un -21,47%.

CONTRACTACIÓ.-El mes de maig es van signar a Palma 17.004 contractes. 11.207 van ser indefinits i 5.797 van ser temporals. La variació intermensual de la contractació indefinida es va incrementar un 12,44%i l’interanual va baixar un -14,54%.

TAXA D’ATUR.- Durant el mes d’abril la taxa d’atur es va situar a Palma en el 5,45% (front al 7,24% d’abril de 2022).