Finalitzen els programes mixts de SOIB Jove i SOIB 30 Formació i Ocupació gràcies als quals PalmaActiva ha contractat 61 persones

Els projectes Xapa i Mecànica IX, Micromachine VII i Palma Informa IV s’adrecen a persones majors de 30 anys

Els projectes Palma Web VI i Palma Xapa i Mecànica X s’adrecen a menors de 30 anys

 

Avui 14 de novembre de 2023 ha tingut lloc la cloenda de 5 programes mixts de Formació i Ocupació, gràcies als quals 61 persones han treballat a l’Ajuntament de Palma. La Sala de Plens ha acollit aquest dimarts aquest acte de comiat a l’alumnat i al personal professional dels 5 projectes: dos del programa SOIB Jove Formació i Ocupació, adreçat a treballadors menors de 30 anys, i tres de SOIB 30 Formació i Ocupació, adreçats a treballadors majors de 30 anys.

El batle de Palma Jaime Martínez Llabrés, la regidora d’Economia i Comerç Lupe Ferrer i la directora del SOIB Catalina Jiménez han presidit l’acte. Tots tres han felicitat l’alumnat per haver finalitzat la formació i els han agraït la feina feta a l’Ajuntament, a la vegada que els han desitjat sort en el seu futur laboral.

Gràcies a aquests projectes, PalmaActiva ha contractat durant 11 mesos 50 alumnes i, durant 12 mesos, 11 professionals (5 directores, 5 docents i 1 tècnica de suport pedagògic). L’alumnat participant ha tingut durant 11 mesos un contracte de formació i aprenentatge. Tant SOIB 30 Formació i Ocupació com SOIB Jove Formació i Ocupació combinen formació i experiència pràctica amb l’objectiu de millorar les competències professionals. Les persones participants han fet 1.560 hores de formació i de treball efectiu, gràcies a les quals han pogut obtenir certificats de professionalitat.

Per executar aquests cinc projectes, PalmaActiva ha rebut una subvenció del SOIB de 984.012,39 euros, el pressupost total és de 1.051.201,64. Els projectes de SOIB Jove Formació i Ocupació estan finançats pel SOIB amb la participació del SEPE, Fons Social Europeu i Garantia Juvenil; els projectes de SOIB 30 Formació i Ocupació els finança el SOIB mitjançant la Conferència Sectorial.

Els projectes que han finalitzat avui són:

 • Programes adreçats a persones majors de 30 anys (SOIB 30)
  • Xapa i Mecànica IX (CP nivell 1 d’operacions auxiliars de manteniment de carrosseria i CP nivell 1 d’operacions auxiliars d’electromecànica de vehicles)
  • Micromachine VII (CP nivell 2 de muntatge i reparació de sistemes microinformàtics)
  • Palma Informa IV (CP nivell 2 d’activitats administratives en la relació amb el client)
 • Programes adreçats a persones menors de 30 anys (SOIB Jove)
  • Xapa i Mecànica X (CP nivell 1 d’operacions auxiliars de manteniment de carrosseria i CP nivell 1 d’operacions auxiliars d’electromecànica de vehicles)
  • Palma Web VI (CP nivell 2 de confecció i publicació de pàgines web)

Algunes de les tasques que realitzades són:

PALMA INFORMA IV

 • Desenvolupar un servei d’informació per al col·lectiu de comerciants de Palma amb l’objectiu d’obtenir dades que permetin la detecció de necessitats formatives, de modernització i d’innovació, i transmetre informació sobre ajuts, subvencions, accions formatives, campanyes de dinamització comercial.
 • Desenvolupar un servei d’atenció a l’usuari a diverses oficines OAC.
 • Desenvolupar un servei d’informació i/o  recopilació d’informació sobre mobilitat (EMT) i sobre urbanisme comercial (Àrea d’Urbanisme) mitjançant la visita a aturades d’autobús urbà.
 • Donar suport a les accions col·lectives d’inserció laboral de PalmaActiva: jornades de selecció i fires d’ocupació.

PALMA MICROMACHINE VII

 • Realitzar l’actualització, instal·lació i/o configuració d’equips informàtics a àrees de l’Administració pública municipal que repercuteixen en el servei que es presta al ciutadà.
 • Optimitzar l’ús i rendiment de l’equipament informàtic municipal.
 • Recuperació, reparació i inventariat de l’equipament informàtic municipal de serveis al ciutadà.

PALMA WEB VI

 • Elaborar i actualitzar pàgines web i aplicacions web d’informació i serveis als ciutadans i visitants de Palma.
 • Facilitar que la informació del municipi estigui a l’abast i sigui accessible a tothom.
 • Oferir una ràpida resposta a les queixes i demandes de residents i visitants mitjançant les TIC.
 • Oferir la possibilitat de poder accedir a les pàgines web des de qualsevol lloc i des de multitud de sistemes diferents.

PALMA XAPA I MECÀNICA IX I X

 • Diagnosticar, reparar, substituir i posar a punt les zones afectades de la carrosseria d’un vehicle, utilitzant els mitjans i els materials idonis garantint la conformitat de l’aspecte, la funcionalitat, els renous i d’estanqueïtat, així com gestionar les peces de recanvi i els materials de la seva activitat, i establir els diferents controls de qualitat.
 • Diagnosticar, reparar, substituir i posar a punt diferents sistemes dels vehicles: motor tèrmic i els seus sistemes auxiliars, sistemes que composen el tren de rodatge (frens, transmissió, direcció i suspensió); sistemes elèctrics vehicle, realitzant modificacions i/o noves instal·lacions, i/o muntar sistemes seguretat i confortabilitat, utilitzant mitjans i materials idonis, garantint conformitat de l’aspecte, funcionalitat, així com gestionar les peces de recanvi i els materials de la seva activitat i establir diferents controls de qualitat.

Aquests programes es realitzen en col·laboració amb la regidoria de Mobilitat (EMT) i la regidoria d’Economia, Hisenda i Innovació (IMI).