El catàleg d’establiments emblemàtics de 2022 de PalmaActiva queda conformat per 105 establiments

Hi ha hagut 7 altes, 1 traspàs i 1 baixa respecte al catàleg de 2021

 

El Catàleg d’Establiments Emblemàtics de PalmaActiva d’aquest any queda conformat per 105 establiments –front als 99 de l’any passat, hi ha hagut 7 altes, 1 traspàs I 1 baixa–.

Els establiments que s’incorporen són:
1. Taller de fusta José Bauzà, c. Santiago Rosiñol, 4
2. Droguería Olmos, c. Oms, 37
3. Eléctrica Iberoamericana, c. Ferreria, 1
4. Eléctrica Española, av. Alexandre Rosselló, 4
5. Maura Café & Bar, av. Antoni Maura, 6
6. Floristeria Petúnia, av. del Cid, 32
7. Calzados Melchor, pl. Porta Pintada, 8
8. Curtits Balears, av. Arquitecte Gaspar Bennàssar, 65 (traspàs)

Rodrigo Romero, regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, explica que PalmaActiva va estudiar 10 propostes per formar part del catàleg de 2022, de les quals 4 corresponien a autocandidatures i 6 a propostes d’ofici, finalment s’ha aprovat que 7 establiments entrin a formar part del catàleg com a altes. A més, hi ha hagut un traspàs i només una baixa (forn de Sant Antoni).

El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació explica que des de PalmaActiva es continuarà donant tot el suport possible a aquests establiments: “Aquest any mantenim amb 100.000 euros el pressupost de les subvencions dedicades a aquest col·lectiu –quantia que es va dupicar l’any passat–.

Els criteris d’admissió dels nous emblemàtics són:

ALTES
• Taller de fusta José Bauzá / categoria 1A
Negoci fundat l’any 1934, ubicat des del 2004 al carrer Santiago Rusiñol. Compleix amb els requisits d’antiguitat i singularitat i, a més, amb l’element qualitatiu de relleu generacional (fa feina al negoci la 3ª generació).

• Droguería Olmos / categoria 2A
Reuneix el requisit de la singularitat i compta amb relleu generacional (3a generació). Sempre s’ha mantingut al carrer dels Oms tot i haver canviat de local. Pertany a una tipologia d’activitat que actualment està en retrocés per motiu de la incorporació de grans cadenes comercials de l’àmbit de la drogueria, perfumeria, de productes de pintura, de neteja…

• Eléctrica Iberoamericana / categoria 2A
L’empresa originàriament sorgí a Catalunya i després s’instal·là a Palma (carrer de la Ferreria); sempre ha estat ubicada al mateix lloc i abans tenien un segon local tot just a la cantonada del carrer. Actualment, la gestiona la 2a generació. El seu valor radica en el fet de ser de les primeres empreses de Mallorca en apostar per la venda de productes elèctrics i electrònics. La Comissió considera que compleix amb el requisit de la singularitat per formar part del catàleg i amb l’element qualitatiu del relleu generacional.

• Eléctrica Española / categoria 2A
Empresa que des de Catalunya s’instal·là a Palma, regentada actualment per la 4a generació, ha canviat d’ubicació al llarg del 70 anys d’història. El seu valor radica en el fet de ser de les primeres empreses de Mallorca en apostar per la venda de productes elèctrics i electrònics. La Comissió considera que compleix amb el requisit de la singularitat i amb l’element qualitatiu del relleu generacional per formar part del Catàleg 2022.

• Maura Café & Bar / categoria 2A
Es tracta de l’antic Cafè Líric, que fou tancat i actualment s’ha tornat obrir després d’unes obres de modernització tot intentant conservar l’ambient propi d’aquest tipus de local. A més, és un local catalogat. Compleix amb el requisit de l’antiguitat i amb l’element qualitatiu de contenir elements patrimonials protegits

• Floristería Petúnia / categoria 2A
Ubicada a Son Ferriol, és un exemple d’activitat itinerant que amb el temps s’estableix a un local. Actualment, la regenta la 4a generació. Compleix amb el requisit de l’antiguitat i amb l’element qualitatiu del relleu generacional.

• Calzados Melchor / categoria 2A
Establiment que pertany a la família Palou, reconeguda per l’obertura de botigues de sabates a diferents llocs de Ciutat d’ençà del 1947. La Comissió considera que compleix amb el requisit de l’antiguitat i amb l’element qualitatiu del manteniment de la mateixa branca familiar o parentiu o relleu generacional per formar part del Catàleg.

TRASPÀS

• Curtits Balears / categoria 2B
Un antic treballador ha collit el relleu de Joan Bonet (Curtits Bonet) i continua amb el mateix negoci, tipologia d’activitat… ara ubicat a l’avinguda de l’Arquitecte Gaspar Bennàssar. Compleix amb el requisit de singularitat per formar part del Catàleg.

La Comissió Tècnica d’Establiments Emblemàtics està formada per:
• Fabrizio Di Giacomo, director general de Comerç
• Bartomeu Bestard, cronista de l’Ajuntament de Palma, en representació de l’Àrea de Cultura
• Magdalena Riera, arqueòloga municipal, en representació de l’Àrea de Model de Ciutat
• Alfredo Arias, exdegà del Col•legi d’Enginyers Industrials de Balears i vicepresident del Consell General de Col•legis d’Enginyeria Industrial
• Antònia Morey, doctora en Història i professora titular del Departament d’Economia Aplicada de la UIB
• Joan Amer, personal tècnic de PalmaActiva i cap de l’àrea de Promoció Econòmica
• Maria Bonnín, personal tècnic col•laborador i experta en comerç emblemàtic

Más información en: https://web.palmaactiva.com/emblematics-palma/