Dimecres 29 de setembre comença el termini per sol·licitar els ajuts de PalmaActiva per fer front a les consequències econòmiques del covid-19

Tota la tramitació és electrònica i s’ha de fer mitjançat la pàgina web de PalmaActiva https://palmaactiva.sedelectronica.es

Tenen un pressupost  d’1.975.000 euros i l l’objectiu és mantenir el teixit empresarial de Palma i protegir llocs de feina

El proper dimecres 29 de setembre es poden començar a sol·licitar els ajuts covid-19 de PalmaActiva. Aquests ajuts tenen un pressupost d’1.975.000 euros, dels quals es destinen 1.676.000 euros a la línia 1 (empreses que han patit una caiguda d’ingressos) i 299.000 euros a la línia 2 (per afavorir l’estabilitat de l’ocupació).

Aquestes subvencions són per a micro-empreses, petites empreses i autònoms del sector comercial de la ciutat, i tenen l’objectiu d’ajudar al manteniment del teixit empresarial i protegir llocs de feina.

Tota la documentació s’ha de presentar de manera telemàtica mitjançant la pàgina web de PalmaActiva  (https://palmaactiva.sedelectronica.es).

Aquesta és una de les convocatòries per pal·liar les conseqüències del covid-19 fruit de l’acord entre Cort, Govern i Consell de Mallorca. En total per al teixit empresarial de Palma arriba la quantitat de 11,5 milions d’euros –cada institució aporta 3.834.548, 82 euros–.

Rodrigo Romero, regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, ha explicat avui en roda de premsa els detalls d’aquesta convocatòria acompanyat de Fabrizio Di Giacomo, director general de Comerç. Romero ha explicat que el dia 28 es publicarà al BOIB la apertura de la convocatòria i es podrá començar a  demanar des de l’endemà de la publicació i durant 30 dies naturals, és a dir, entre el 29 de setembre i el 28 d’octubre.

Segons Romero, “aquests ajuts són necessaris per les conseqüències econòmiques que se’n deriven de la crisi sanitària que està provocant el covid-19; per segon any les posam en marxa pensant en el model econòmic de la nostra ciutat, majoritàriament dedicat al sector serveis; en la salvaguarda de l’interès general i per fer front i donar suport a les microempreses, petites empreses, autònoms i els llocs de feina que generen”.

Romero afegeix: “Som conscients de què moltes famílies ho estan passant malament, però les dades d’aquest estiu evidencien que hi ha una recuperació econòmica, la temporada ha estat bona”. El regidor ha afirmat que estam sortint de la crisi i tots hem de fer feina plegats per sortir endavant.

 

AJUTS COVID-19 DE PALMAACTIVA

Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques, comunitats de béns, societat civils o altres entitats econòmiques amb o sense personalitat jurídica, legalment constituïdes, que desenvolupin la seva activitat econòmica al municipi de Palma, sempre que la seva activitat econòmica s’hagi vist directament afectada per les restriccions i limitacions d’obertura, aforament i d’horaris que s’aprovaren durant el 2020 i 2021 per fer front a la pandèmia i que aquests hagin provocat la minva en la facturació de la seva activitat econòmica dins els períodes de referència

Termini de presentació de sol·licitud: Des del 29 de setembre fins al 28 d’octubre

Pressupost: 1.975.000,00 euros.

  • Línia 1: 1.676.000 €
  • Línia 2: 299.000 €

Quantia dels ajuts

  • LÍNIA 1 (1.676.000 €)

Quantia fixa de 3.000 € per sol·licitud: beneficiaris amb activitats que es duguin a terme en un establiment permanent ubicat a peu de carrer, amb obertura general al públic, situat al terme municipal de Palma.

Quantia fixa de 1.500 € per sol·licitud: beneficiaris ubicats al terme municipal de Palma, quan l’activitat estigui situada fora d’establiment permanent o no situat a peu de carrer.

  • LÍNIA 2 (299.000 €)

Quantia de 3.000 € amb motiu del manteniment de llocs de feina: per als beneficiaris de la línia 1 que tenguin treballadors a càrrec si el nombre d’aquests treballadors amb alta laboral a l’empresa durant el 1r trimestre de 2021 és igual o superior al de treballadors amb alta laboral en el 4t trimestre de 2020.

Compatibiliatat: Les subvencions regulades a aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajuts que tinguin la mateixa finalitat.

Bases: https://web.palmaactiva.com/seuelectronica/

Tramitació: https://palmaactiva.sedelectronica.es