Pla Estratègic de Subvencions 2021 de PalmaActiva

Té per objectiu la promoció de la igualtat en el món laboral i formatiu, l’impuls dels nous sectors, afavorir la modernització del comerç de proximitat o facilitar l’apertura de nous establiments, entre d’altres.

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma ha aprovat la Modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2021 de PalmaActiva per a l’any 2021. Un pla que té per objectiu la promoció de la igualtat en el món laboral i formatiu, l’impuls dels nous sectors, afavorir la modernització del comerç de proximitat o facilitar l’apertura de nous establiments, entre d’altres.

Les actuacions principals que es duran a terme seran:

· Suport al petit comerç amb ajudes destinades a les empreses ia autònoms per pal·liar els efectes negatius provocats per les restriccions imposades per fer front a la crisi sanitària del covid19. Es destinaran prop d’1,8 milions d’euros.
· Suport al petit comerç amb ajudes a les empreses agroalimentàries i majoristes de distribució que formen part de l’operador crític de serveis essencials de MercaPalma. Es destinaran 200.000 euros.
· Suport al petit comerç amb subvencions pel manteniment de les despeses estructurals dels comerços que formen part del catàleg d’establiments emblemàtics. Es destinaran 100.000 euros.
· Suport al petit comerç amb bons de descompte per reactivar l’economia. Es destinaran 500.000 euros.
· Premis PalmaActiva per als millors projectes empresarials d’estudiants amb un valor de 6.000 euros.