Les subvencions de comerç de PalmaActiva es poden demanar fins dia 30 de març

La convocatòria té un pressupost de 100.000 euros

PalmaActiva ha convocat una nova línia d’ajuts als establiments comercials i de serveis ubicats a peu de carrer a Palma. Se subvencionen les inversions fetes entre l’1 d’abril de 2022 i fins al 30 de març de 2023, i també els projectes d’actuació que es presentin en el termini de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds es podran presentar fins al dia 30 de març de 2023 a les 14 hores.

Aquest 2023 es pot subvencionar:

  • modernització i innovació
  • desenvolupament sostenible, estalvi i eficiència energètica i seguretat de les instal·lacions
  • insonorització i accessibilitat.

Als criteris de valoració d’ aquesta convocatòria, des de PalmaActiva s’ha tingut en compte que les empreses ofereixin al personal contractat condicions que millorin els convenis de cada sector. També s’introdueix una quantia d’inversió mínima de 1.000 euros. S’han afegit, a més, nous epígrafs, així s’amplia el ventall de beneficiaris incorporant serveis com tallers mecànics, ortodòncia, perruqueries, fisioterapeutes, estètica i salut, etcètera sempre que l’activitat es trobi a peu de carrer. S’atorgarà, també, puntuació extra en la sol·licitud per aquells casos que la demanin per canviar la retolació i aquesta sigui en català.

Miquel Carranza, director general de Comerç, acompanyat de personal del programa de SOIB 30 Palma Informa IV, ha estat aquests dies informant a diverses zones comercials sobre aquests ajuts, per intentar donar-les a conèixer al major nombre possible de comerços.

 

IMPORT SUBVENCIONABLE .- Se subvenciona fins al 80 % del cost total de la inversió presentada (IVA exclòs), amb un màxim de:

– De 2.000€ per a les inversions en modernització i innovació i seguretat.

– De 2.500€ per a les inversions en desenvolupament sostenible, estalvi energètic i accessibilitat i insonorització.

La suma total de les subvenció atorgada no pot superar en cap cas els 4.500€ per sol·licitant.

 

ACCIONS SUBVENCIONABLES

Modernització i innovació:

– L’adquisició i la instal·lació de l’equipament necessari per modernitzar l’establiment, com mobiliari comercial, maquinària relacionada amb l’activitat…

– Condicionament físic de l’establiment, com obres de reforma, de condicionament i d’adequació del local… (s’ha d’acompanyar de la comunicació prèvia o de la llicència d’obres juntament amb el pagament de les taxes de l’impost municipal d’obres).

– L’adquisició i la instal·lació de l’equipament per a la millora de la imatge comercial, com retolació interior i exterior, disseny i creació de marca…

– Transformació digital, com aplicacions informàtiques, equipaments informàtics… amb un nombre màxim de dos dispositius per sol·licitant.

 

Desenvolupament sostenible, estalvi energètic i seguretat

– Inversions per a una economia baixa en carboni i millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, com sistemes d’il·luminació, aparells de climatització o de conservació d’aliments, certificats d’eficiència energètica, adquisició de vehicles elèctrics i de mobilitat sostenible…

– Qualificacions energètiques dels elements i de les instal·lacions.

– Sistemes de reciclat, de reducció i eliminació de residus…

– Elements per garantir la vigilància, la seguretat de l’empresa i de les persones…

 

Accessibilitat i insonorització

– Millorar l’accessibilitat i eliminar les barreres arquitectòniques, adequació física de l’establiment…

– Insonorització de l’establiment per als serveis d’alimentació en restaurants, cafeteries, cafès i bar. Les inversions s’han d’acompanyar del certificat del tècnic competent de l’estudi acústic.

 

Més informació: https://web.palmaactiva.com/seuelectronica/

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=qfuYuZnZZ-w