El febrer l’atur continua baixant a Palma

Vilà: “Les dades de Palma milloren mes a mes, fent pal·lès la bona salut de la qual gaudeix el mercat de treball a Ciutat”

Palma registrava 225.921 persones afiliades el passat mes de gener (el 50,09% de les afiliacions a Balears). Aquesta xifra implica un descens intermensual del -1,01% respecte al mes de desembre. En termes interanuals, hi va haver un increment de persones afiliades respecte al mes de gener del 2022 d’un 4,18% més.

“Teníem la incògnita de veure com evolucionaria el mercat de treball una vegada acabada la temporada turística i també després de la campanya de Nadal”, ha explicat el regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Jordi Vilà, qui ha afegit que “veiem que les dades es mantenen constants i continuen millorant mes a mes, per tant, estam molt satisfets de dir que ens trobem davant d’un escenari de bona salut del mercat laboral”.

ATUR.- El mes de febrer hi havia a Palma 16.443 persones en atur, 9.953 dones i 6.890 homes.

El mes de febrer l’atur va disminuir un -0,41% (-68 persones menys) respecte al mes de gener. A nivell interanual, disminueix l’atur respecte al mes de febrer de l’any anterior un -25,21% (-5.542 persones menys).

La variació intermensual de l’atur va baixar entre les persones majors de 45 anys i les persones aturades de llarga durada, en canvi va augmentar entre les dones i les persones menors de 30 anys. Si es compara amb el mateix mes de 2022, l’atur va descendir a tots els col·lectius.

Les dades d’atur per sexe mostren un increment de l’atur intermensual entre les dones (0,10%), i una disminució entre els homes (-1,12%). A nivell interanual hi va haver una disminució de l’atur entre les dones del -23,89% i entre els homes de -26,96%.

L’atur intermensual va disminuir entre les persones majors de 45 anys al mes passat. Entre els joves l’atur es va incrementar un 2,34% i entre les persones majors de 45 anys hi va haver una disminució del -0,77%.

A nivell interanual, l’atur dels joves menors de 29 anys va baixar un -30,15% i entre les persones majors de 45 anys un -19,43% respecte al mes de febrer de 2022.

Per sectors econòmics, en termes intermensuals, al mes de gener va destacar el descens a agricultura (-5,56%), construcció (-2,81%) i hoteleria (-2,26) .

A nivell interanual, l’hoteleria amb un -42,85% és l’activitat on més va baixar l’atur respecte el passat any, seguida d’agricultura amb un -26,41% i comerç amb un -25,37% .

 

QUALITAT DE LA CONTRACTACIÓ.- El mes de febrer Palma va registrar 10.081 contractes laborals (6.645 indefinits i 3.436 temporals).

Si es compara aquesta xifra amb la del mes anterior el nombre de contractes va augmentar un 2,67% (262 contractes menys), i respecte al mateix mes de l’any 2022 va disminuir un -20,68%.

La variació intermensual de la contractació indefinida va pujar un 9,51%. La variació interanual d’aquest tipus de contractació va augmentar un 50,27%.

 

MES DE L’OCUPACIÓ.- Al final de la roda de prema, Vilà ha valorat el Mes de l’Ocupació de PalmaActiva, que va finalitzar dimarts passat. A aquest esdeveniment, 36 empreses van oferir més de 1.200 llocs de feina. Al Mes de l’Ocupació van assistir 4.040 persones -2.738 dones i 1.156 homes-.

Entre les dones, les franjes d’edat predominants van ser 45-54 anys (785 assistents) i 35-44 (712 assistents).

Entre els homes, la franja d’edat amb més assistents va ser 25-34 anys (283 assistents), seguit de molt a prop per 35-44 anys (241 assistents) i 45-54 anys (221).