L’atur interanual va baixar a Palma el desembre en 11.994 persones, el 34,79%

Palma va registrar 220.647 persones afiliades el mes de novembre –el 50,23% de les afiliacions de Balears–

 

L’atur interanual va disminuir el mes de desembre a Palma en 11.994, el 34,79%. Aquesta dada, extreta de l’informe que elabora mensualment PalmaActiva, confirma que “el mercat de treball continua reflectint signes de recuperació económica”, assegura Rodrigo Romero, regidor de Promoció Econòmica i Ocupació.

AFILIACIÓ.- Palma va registrar 220.647 persones afiliades el passat mes de novembre (el que suposa el 50,23 % de les afiliacions a Balears). Aquesta xifra implica un descens intermensual del 6,74 % respecte a octubre del 2021. En termes interanuals, hi va haver un increment de persones afiliades del 4,97%.

OCUPACIÓ.- Palma tenia el mes de desembre 22.482 persones aturades (12.478 dones i 10.004 homes). Aquest mes, l’atur va disminuir un 1,84% (421 persones) respecte al mes de novembre. A nivell interanual, l’atur va disminuir respecte al desembre de 2020 un 34,79% (11.994 persones).

Durant el mes de novembre la taxa d’atur es va situar a Palma en el 9,4%.

La variació intermensual de l’atur dels col·lectius específics va disminuir a tots els grups respecte a novembre: un 4,8% entre persones aturades de llarga durada, un 4,54% entre els menors de 29 anys i un 0,65% entre els majors de 45 anys. La disminució interanual va ser d’un 54,52% entre els menors de 29 anys, d’un 20,63% entre els majors de 45 anys i d’un 23,75% entre les persones aturades de llarga durada.

Les dades d’atur per sexe mostren una disminució de l’atur intermensual tant entre les dones (2,34%) com entre els homes (1,2%). A nivell interanual hi va haver també una disminució de l’atur entre les dones (31,97%) i entre els homes (37,99%).

L’atur intermensual va disminuir a tots els grups d’edat respecte al mes passat. Al grup dels joves hi va haver un descens del 4,54% i entre les persones majors de 45 anys del 0,65%. A nivell interanual, l’atur dels joves menors de 29 anys va disminuir un 54,52% i entre les persones majors de 45 anys un 20,63%.

En termes intermensuals, al mes de desembre hi va haver una disminució de l’atur a pràcticament totes les activitats, destacant el descens de l’hoteleria (-3,07%) i comerç (-1,35%). A nivell interanual l’hoteleria, amb un -36,67%, és l’activitat on més va disminuir l’atur respecte a l’any passat, seguida de comerç amb un -36,13% i de indústria amb un -35,18%.

CONTRACTACIÓ.- El mes de desembre Palma va registrar 10.567 contractes laborals (1.708 indefinits i 8.859 temporals), el 16,16% de les contractacions van ser indefinides.

Si es compara aquesta xifra amb la del mes anterior, el nombre de contractes va disminuir un 31,29% (4.812 contractes menys), però respecte al mateix mes de l’any 2020, es va incrementar un 59,02%. La variació intermensual de la contractació indefinida va disminuir un 28,45%. La variació interanual d’aquest tipus de contractació en canvi va augmentar un 68,94%.