Formació dual per a empreses

Vols contractar personal en formació amb un 100% dels costs subvencionat? Cercam empreses per participar al programa de formació dual “Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologies web”

Què és la formació dual?

És una modalitat formativa que combina la formació i l’activitat laboral retribuïda. Es tracta d’una formació profesional adreçada a joves de 16 a 29 anys que volen aprendre una professió i a empreses que volen preparar a futurs professionals, combinant la formació en un certificat de professionalitat i el treball efectiu amb un contracte de formació i aprenentatge.

El contracte per a la formació i aprenentatge:

Per formalitzar un contracte de formació i aprenentatge l’empresa ha de comptar amb una persona qualificada que farà de tutor/a de la persona participant en la formació dual. Aquest tutor/a estarà en contacte amb el tècnic de formació i / o docents de PalmaActiva i les seves funcions principals seran:

  • Coordinació amb el programa formatiu.
  • Planificació dels objectius d’aprenentatge a l’empresa.
  • Planificació de les tasques i feines a desenvolupar per part dels participants.
  • Avaluació de les persones participants.
  • Suport tècnic i pedagògic a l’empresa de les persones participants.

Més informació sobre el contracte de formació i aprenentatge en aquest enllaç.

Què pot aportar a la teva empresa participar a la formació dual?

  • L’oportunitat d’aconseguir professionals qualificats amb formació específica d’una professió.
  • Participar en una iniciativa de caire social i de compromís amb persones joves que permeti millorar la seva ocupabilitat.
  • Finançament de les despeses de contractació fins un màxim d’un 100% per part del SOIB.

Què has de fer per col.laborar com a empresa?

  • Complir amb els requisits per poder contractar en la modalitat de contrate per a la formació i l’aprenentatge (veure normativa annexa).
  • Omplir i enviar el següent FORMULARI. La data máxima per formalitzar la teva sol.licitud online és dia 15 d’octubre de 2019.

PalmaActiva, d’acord amb la informació facilitada al formulari, realitzarà una valoració de les empreses que hagin formalitzat la sol.licitud per tal d’establir amb quines es presentarà de manera agrupada a la convocatoria de formació dual del SOIB.

Normativa

Bases per a la selecció d’empreses:

Normativa sobre contractes per a la formació i l’aprenentatge:

Normativa sobre certificats de professionalitat: