Els locals i despatxos de PalmaActiva han mantingut un 100% d’ocupació per 9è any consecutiu

41 empreses de 54 persones emprenedores van estar instal·lades el 2021 al centre d’empreses de PalmaActiva

Els locals (16) i despatxos (7) del centre d’empreses de PalmaActiva han mantingut el 2021 un 100% d’ocupació per 9è any consecutiu. Del total de les 41 empreses que van estar instal·lades l’any passat, 11 van entrar el mateix 2021, el que suposa una renovació del 27% del total d’empreses instal·lades.

Rodrigo Romero, regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, destaca que aquestes 41 empreses estan formades per un total de 54 emprenedors i emprenedores, dels quals 31 són homes (57%) i 23 dones (43%).

El perfil de les empreses ocupants del centre ha estat majoritàriament lligat a la comunicació i disseny (29%), a l’arquitectura i enginyeria (17%) i als serveis audiovisuals (15%).

Romero apunta que la taxa mitjana d’ocupació ha estat del 74% en el conjunt dels espais (locals, despatxos i coworking), i que la taxa de satisfacció general és de 8,6 sobre 10. L’edil afegeix que “amb motiu de la covid ens hem vist obligats a disminuir el nombre d’espais del coworking, passant de 20 a 15, també vam reduir els locals disponibles de 17 a 16 per fer millores a un espai”.

Per altra banda, el Quiosc, l’espai de la plaça de l’Olivar de PalmaActiva on les empreses, els emprenedors i les entitats poden exposar i testar temporalment els seus productes i serveis, va estar ocupat al llarg de 2021 durant 7 setmanes.

CENTRE D’EMPRESES DE PALMACTIVA.- El centre d’empreses de PalmaActiva està format per diferents modalitats d’espais: 16 locals a peu pla de carrer, 7 despatxos (situats a una finca de tres nivells), un coworking i el Quiosc. Aquests espais s’ofereixen a baix cost a empreses de nova creació (menys de 3 anys d’alta fiscal) que treballin a dins l’àmbit de l’economia creativa.

L’objectiu és afavorir el desenvolupament d’una economia local basada en les indústries creatives i el coneixement, oferint a les persones emprenedores un entorn protegit durant un temps limitat.

Més informació a https://web.palmaactiva.com/es/centre-dempreses/