67 establiments emblemàtics i 18 distribuïdors de Mercapalma ja han rebut les subvencions de PalmaActiva

Els ajuts per a establiments emblemàtics tenien un pressupost de 100.000 euros i  cadascun dels 67 beneficiaris ha percebut 1.492,53 €

Els 18 distribuïdors de Mercapalma s’han beneficiat d’ entre 6.000 i 8.000 €, en total d’aquesta línea s’han concedit 102.000 euros en ajuts

PalmaActiva ha abonat els darrers dies els ajuts destinats a establiments emblemàtics i a distribuïdors essencials ubicats en infraestructura crítica de Mercapalma. Per una banda, hi ha hagut 67 beneficiaris dels ajuts destinats a establiments del catàleg d’emblemàtics de l’Ajuntament de Palma, cadascun d’aquests establiments ha rebut 1.492,53 €. Aquestes subvencions tenen l’objectiu de donar suport els establiments emblemàtics mitjançant ajudes directes.

Per altra banda, hi ha hagut 18 beneficiaris dels ajuts destinats a pal·liar a les empreses ubicades a Mercapalma els efectes negatius provocats per les restriccions adoptades per tal d’aturar els contagis del covid-19.

EMBLEMÀTICS.- Segons explica Rodrigo Romero, regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, hi ha hagut 67 establiments beneficiaris de les subvencions de PalmaActiva per a emblemàtics.

Romero destaca l’important increment de les ajudes de PalmaActiva per a establiments emblemàtics: “En dos anys hem passat de 20.000 a 100.000 euros de pressupost, el que demostra el nostre compromís amb el petit comerç i molt especialment amb aquest tipus d’establiment emblemàtic que forma part de la història i el present de la nostra ciutat”.

“El proper 2022 mantindrem el pressupost de 100.000 euros en ajuts per a aquests establiments, que a més de desenvolupar una important activitat econòmica contribuint a generar riquesa a l’àmbit local, creen i mantenen llocs de feina; i que formen part de la nostra memòria col·lectiva i ens permeten identificar-nos amb la ciutat i les barriades”, afegeix Romero.

Aquestes subvencions es destinen a donar suport a la competitivitat d’aquells comerços inclosos al Catàleg d’Establiments Emblemàtics de Palma 2021. L’objectiu és contribuir a la seva protecció i conservació. Les ajudes serveixen per fer front a les despeses ordinàries i corrents generades durant el període 2021, que poden incloure diferents conceptes com subministraments, despeses de lloguer del local, costos de personal, publicitat, neteja, etc.

El catàleg d’Establiments Emblemàtics de l’Ajuntament de Palma ha quedat conformat aquest any per 99 establiments. Aquest catàleg té l’objectiu de garantir la continuïtat dels establiments emblemàtics en el lloc on estan situats i de l’activitat que s’hi desenvolupa, tot reconeixent-ne la importància i establint una sèrie de mesures que contribueixen a la seva protecció i conservació, sempre tenint com a referència la promoció del comerç de proximitat.

MERCAPALMA.- Per altra banda, PalmaActiva també ha abonat 102.000 euros a 18 distribuïdors essencials ubicat en infraestructura crítica de Mercapalma. Aquestes 18 empreses han rebut entre 6.000 i 8.000 euros.

Aquests ajuts econòmics s’adreçaven a petites empreses, microempreses i autònoms agroalimentaris ubicats a l’operador crític de serveis essencials Mercapalma. Aquests ajuts es van convocar per pal·liar els efectes negatius provocats per les restriccions adoptades per tal d’aturar els contagis del covid-19.

Segons explica Romero, “en aquest cas el pressupost no s’ha exhaurit i els 98.000 euros que no s’han pogut adjudicar s’han destinat a les ajudes covid”.

Romero destaca que amb aquestes subvencions s’ha complit amb el compromís del consistori de posar-se del costat dels empresaris i treballadors afectats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia.