Ofertes del sector públic

ATENCIÓ: Aquest llistat és una selecció de diferents convocatòries públiques de feina actives (amb termini d’inscripció obert) que PalmaActiva selecciona de les seves principals fonts d’informació.

Oferta

Data publicació

Termini

AJUNTAMENT DE CALVIÀ.IFOC. Borsa de treball de docents.Varies especialitats.
25/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és fins al 6 de juliol de 2018.
EMAYA. Tècnic/a de contractació.
25/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és del 25 de juny al 2 de juliol de 2018.
EMAYA. Tècnic/a en aprovisionament.
25/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és del 25 de juny al 2 de juliol de 2018.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i bases de les proves selectives per a la creació, mitjançant oposició, d’una borsa de treball de conserges.
21/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 76-21/juny/2018
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Bases específiques per a la creació d’una borsa de Metges/esses, personal laboral.
21/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 7 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 76-21/juny/2018
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Convocatòria per a la creació d’una borsa de DUI, personal laboral.
21/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 7 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 76-21/juny/2018
AJUNTAMENT D’ALGAIDA. Convocatòria per a constituir una borsa extraordinària de treball de personal laboral de tècnics/ques superiors d’educació infantil.
20/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 75-19/juny/2018
AJUNTAMENT DE SANT LLUIS. Convocatòria per a la constitució de diverses borses de treball temporal de professorat de l’EMEA.
20/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 74-16/juny/2018
IBSALUT. Convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de fisioterapeuta.
20/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 74-16/juny/2018
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convocatòria per a la contractació de:
1. 6 investigadors/res postdoctorals per al programa “FOLIUM” del projecte FUTURMed. Diferents especialitats investigadores.
2. 1 investigador/a Postdoctoral per al programa”RADIX”
20/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és fins el 16 de juliol de 2018 d.BOIB Num 74-16/juny/2018 i web Idisba:https://bit.ly/2M9nG1B
Butlletí setmanal d’oferta de feina al sector públic i proves de capacitació professional. Setmana del 19 al 25 de juny de 2018. 20/6/2018 060
Butlletí setmanal de vacants Internacionals 20/06/2018 20/6/2018 Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació
AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA. Bases convocatòria de les següents places:
1.una plaça Mestre Educació Infantil
2.dues places de Tècnic/a en Educació Infantil.
14/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 73-14/juny/2018
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria per la creació d’una borsa de treball de les següents places:
1.Educador/a Social
2.Treballador/a Social
14/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 0 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 73-14/juny/2018
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Convocatòria per la cobertura definitiva de les següents places:
1.Auxiliar d’Infermeria
2.Mecànic/a-inspector/a
3.Enginyer/a industrial
14/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 73-14/juny/2018
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Convocatòria per a la contractació d’un/a llicenciat/ada- graduat/ada en ciències de la salut.
14/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 14 dies naturals comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 73-14/juny/2018
AENA. Borsa de treball per a personal d’atenció al passatge a Balears. 12/6/2018 www.portalparados.es
AJUNTAMENT DE PALMA.EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL S.A Convocatòria borses de feina temporal d’administratiu/va i operaris/es de funerària i de cementeris de l’EFM
11/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 71-9/juny/2018
AJUNTAMENT D’ALGAIDA. Convocatòria borsa extraordinària de mestres d’educació infantil per a cobrir mitjançant concurs necessitats eventuals de personal a l’Escola Municipal d’Infants de l’Ajuntament d’Algaida.
11/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 71-9/juny/2018
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria borsa de treball d’auxiliar de biblioteca en règim d’interinitat
11/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 71-9/juny/2018
AJUNTAMENT DE MAÓ. Convocatòria borsa de treball d’arquitectes.
11/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 70-7/juny/2018
AJUNTAMENT DE CALVIÀ Convocatòria d’una borsa de treball de la categoria de policia local.
11/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 70-7/juny/2018
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Convocatòria borsa de treball d’auxiliars administratius en règim d’interinitat.
11/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 70-7/juny/2018
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Bases específiques per a la creació d’una borsa d’educadors/ores infantils, personal laboral, grup C, subgrup C1, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa.
08/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 7 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 70-7/juny/2018
FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT). Bases específiques que regiran el procés selectiu per contractar, amb caràcter d’interinitat en lloc vacant, dos llocs de feina de gestors telefònics(GEST01-18).
08/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies naturals comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 70-7/juny/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Resolució del president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 01 de juny de 2018 per la qual s’autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola d’Art Dramàtic de les Illes Balears.
08/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies naturals comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 69-5/juny/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Resolució del president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 01 de juny de 2018 per la qual s’autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.
08/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies naturals comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 69-5/juny/2018
OFERTES PÚBLIQUES GESTIONADES PEL SOIB.Realitzar filtrat per”paraula de recerca” introduint com a criteri la paraula “pública” i després clicar a “enviar”.
04/6/2018 SOIB
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa d’auxiliar de turisme, com a personal laboral interí.
04/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 68-2/juny/2018
ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 22 de maig de 2018 mitjançant la qual s’acorda retrotreure el procediment de convocatòria de proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu tècnic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala prevenció de riscs laborals, especialitat prevenció de riscs laborals i s’obre un nou termini per a la presentació de sol·licituds.
04/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 68-2/juny/2018
ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, vacants del cos facultatiu tècnic, escala d’enginyeria tècnica, especialitat especialitat enginyeria tèncica de forests, a l’illa de Mallorca
01/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 67-31/maig/2018
ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, vacants del cos facultatiu tècnic, escala d’enginyeria tècnica, especialitat especialitat enginyeria de forests, a l’illa de Mallorca
01/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 67-31/maig/2018
IBSALUT. Convoca concurs oposició per cobrir places de: anestèsia, aparell digestiu, cardiologia, farmàcia hospitalària, ginecologia i obstetrícia, medicina interna, oftalmologia, otorrinolaringologia, pediatria, urologia, metge/metgessa d’urgència hospitalària.
01/6/2018 BOIB Num 67-31/maig/2018
CONSORCI DE RESIDUS URBANS I ENERGIA DE MENORCA. Convocatòria del procediment de selecció de personal per a la creació d’una borsa de treball de graduats/des en enginyeria per desenvolupar tasques relacionades amb gestió de residus.
01/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 67-31/maig/2018
CONSORCI DE RESIDUS URBANS I ENERGIA DE MENORCA. Convocatòria del procediment de selecció de personal per a la creació d’una borsa de treball de graduats/des en enginyeria per desenvolupar tasques relacionades amb projectes d’energia i eficiència energètica.
01/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 67-31/maig/2018
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN. Convocatoria borsa d’auxiliar administratiu/iva.
01/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 67-31/maig/2018
AJUNTAMENT D’ALAIOR. Procés de selecció oficials jardineria
01/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 67-31/maig/2018
AJUNTAMENT D’ALGAIDA. Convocatòria per constituir una borsa extraordinària de policia local de l’Ajuntament d’Algaida.
01/6/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 67-31/maig/2018
AJUNTAMENT D’ALARÓ. Oferta d’ocupació pública municipal per a 2018.. 29/5/2018 BOIB Num 66-29/maig/2018
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Modificació de les bases que han de regir les proves selectives per a la creació mitjançant oposició, d’una borsa de treball d’operari/a de neteja per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal.
29/5/2018 S’obri un nou termini de presentació de les sol·licituds de 10 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 66-29/maig/2018
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY Convocatoria plaça Jutje/ssa de Pau titular i suplent.
28/5/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 65-26/maig/2018
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Convocatòria Jutge/ssa de pau titular i substitut/a.
28/5/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 65-26/maig/2018
AJUNTAMENT DE MURO. Convocatòria d’una borsa de feina de gerent de poliesportiu de l’ajuntament de muro, com a personal laboral temporal, mitjançant el sistema de concurs de mèrits
28/5/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies naturals comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 65-26/maig/2018
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. Creació d’una borsa de treball d’arquitectes tècnics per a prestar serveis com a funcionari interí de l’Ajuntament de Ciutadella
28/5/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 65-26/maig/2018
AJUNTAMENT DE SON SERVERA. Convocatòria i bases per a la constitució d’una borsa de treball amb caràcter interí de la plaça Tècnic d’Administració General
25/5/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 64-24/maig/2018
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs oposició de Tècnic/a Mitjà Relacions Laborals de l’Ajuntament de Palma.
21/5/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 62-19/maig/2018
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA).Convoca plaça d’un/a tècnic/a en bioinformàtica de recolzament a la investigació en salut.
21/5/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 30 dies naturals comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 61 17/maig/2018
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria de proves selectives per l’accés a bomber/a
15/5/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Num 60 15/maig/2018
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCÚDIA SA. Concurs-oposició per a la selecció d’un/a enginyer/a per a l’Empresa Municipal de Serveis d’Alcúdia, S.A.U., en règim laboral temporal mitjançant contracte de relleu
15/5/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de publicació d’aquesta Resolució en el «Butlletí Oficial de l’Estat».BOIB Num 60 15/maig/2018
IBSALUT. Convoca procesos de selecció per cobrir places vacants de les categories següents:
1. Tècnic/a en radiodiagnòstic.
2. Tècnic/a en laboratori.
3. Tècnic/a especialista en anatomia patològica.
4. Tècnic/a en radioterapia.
5. Facultatiu/va d’Anatomia patològica.
6. Facultatiu/va en Dermatologia.
7. Facultatiu/va en Angiologia i cirugia vascular
8. Facultatiu/va en Rehabilitació
.
19/4/2018 BOIB Núm.48-19/abril/2018