Ofertes del sector públic

ATENCIÓ: Aquest llistat és una selecció de diferents convocatòries públiques de feina actives (amb termini d’inscripció obert) que PalmaActiva selecciona de les seves principals fonts d’informació.

Oferta

Data publicació

Termini

AJUNTAMENT DE SA POBLA. Aprovació bases i convocatòria borsí arquitectes. 26/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.51-25/abril/2018
AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT. Bases Concurs i Barem de mèrits per cobrir dues places de socorrista a la Piscina Municipal de Maria de la Salut . 26/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és fins el 7 de maig de 2018.BOIB Núm.51-25/abril/2018
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Creació d’una borsa de tècnics/iques superiors de noves tecnologies. . 26/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 7 dies hàbils comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.51-25/abril/2018
Butlletí setmanal de vacants Internacionals 25/04/2018 26/4/2018 Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació
AJUNTAMENT DE SES SALINES. Convocatòria i bases per les quals es regeix la convocatòria pública per a la creació d’una borsa d’interins d’un lloc de funcionari/a, enginyer/a tècnic industrial . 24/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 7 dies hàbils comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.50-24/abril/2018
Butlletí setmanal d’oferta de feina al sector públic i proves de capacitació professional. Setmana del 24 al 30 d’abril de 2018. 24/4/2018 060
MINISTERI DE L’INTERIOR.Cos Nacional de Policia.Convoca oposició lliure per a cobrir 2900 places d’alumnes de l’Escola Nacional de Policia, de la Divisió de Formació i Perfeccionament, aspirants a ingrés en l’Escala Bàsica , categoria de Policia. 23/4/2018 Inscripció d’instàncies des del dia 2018.04.19 fins al 2018.05.11 ambdós inclosos. BOE Núm.94-18/abril/2018
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ Convocatòria d’una borsa de personal d’arquitectura tècnica. 23/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.49-21/abril/2018
AJUNTAMENT DES CASTELL. Borsa de treball de bibliotecaris des Castell. 23/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.49-21/abril/2018
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY. Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de peons d’obres i serveis municipals. 23/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies naturals comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.49-21/abril/2018
FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS. Convoca procesos de selecció per cobrir places vacants de les categories següents:
1. Auxiliar Administratiu/va per a l’illa d’Eivissa.
2. Diplomat/da Graduat/da en infermeria per l’illa de Menorca.
23/4/2018 Termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) BOIB Núm.49-21/abril/2018
IBSALUT. Convoca procesos de selecció per cobrir places vacants de les categories següents:
1. Auxiliar Administratiu/va.
2. Administratiu/va.
3. Zelador/a.
23/4/2018 Termini de presentació de sol·licituds un mes a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) BOIB Núm.49-21/abril/2018
IBSALUT. Convoca procesos de selecció per cobrir places vacants de les categories següents:
1. Tècnic/a en radiodiagnòstic.
2. Tècnic/a en laboratori.
3. Tècnic/a especialista en anatomia patològica.
4. Tècnic/a en radioterapia.
5. Facultatiu/va d’Anatomia patològica.
6. Facultatiu/va en Dermatologia.
7. Facultatiu/va en Angiologia i cirugia vascular
8. Facultatiu/va en Rehabilitació
.
19/4/2018 BOIB Núm.48-19/abril/2018
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA.Convocatòria i creació borsa Tècnic/a en atenció sociosanitària a persones dependents al domicili (treballador/a familiar). . 19/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies naturals comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.48-19/abril/2018
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA. Convocatòria d’oposicions per a l’accés a tres places de Policia Local de l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja. 19/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies naturals comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.48-19/abril/2018
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY. Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de personal de neteja. 19/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies naturals comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.48-19/abril/2018
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY. Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball d’auxiliars administratius.. 19/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies naturals comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.48-19/abril/2018
AJUNTAMENT DE PALMA. INSTITUT MUNICIPAL DE L’ESPORT. Convocatoria de les proves selectives per a la constitució d’un borsí d’administratiu/va i auxiliar administratiu/va. . 19/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 8 dies hàbils comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.48-19/abril/2018
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Bases específiques per a la creació d’una borsa de mecànics/iques inspectors/ores. . 19/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 7 dies hàbils comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.48-19/abril/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d’interinitat i durant el curs 2017-2018, places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.. 18/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és del 18 al 23 d’abril. BOIB Núm.47-17/abril/2018
AJUNTAMENT DE MANACOR.Convocatòria d’una borsa de feina d’auxiliars de clínica. 18/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.47-17/abril/2018
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria d’una borsa de feina d’auxiliars de clínica. 18/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.47-17/abril/2018
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria d’una borsa de feina de treballadors/es familiars. 18/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.47-17/abril/2018
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Convocatòria de dues places d’auxiliar administratiu/va de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, funcionari de carrera. 18/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.45-12/abril/2018
AJUNTAMENT DE SÓLLER. Convocatoria i bases especifiques per a una borsa de funcionaris interins categoría Operari-a neteja edificis. 18/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 7 dies hàbils comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.44-10/abril/2018
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Convocatòria pel sistema de concurs-oposició per a la selecció d’un arquitecte/a tècnic interí ajuntament d’andratx i constitució d’un borsí. 18/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.44-10/abril/2018
IBSALUT.Correcció d’errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de 5 d’abril de 2018 per la qual es convoca un concurs-oposició per cobrir places vacants de la categoria d’infermer/infermera depenents del Servei de Salut de les Illes Balears . 18/4/2018 BOIB Núm.46-14/abril/2018
IBSALUT. Convoca un concurs-oposició per cobrir places vacants de la categoria d’infermer/infermera depenents del Servei de Salut de les Illes Balears . 18/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.44-10/abril/2018
AJUNTAMENT D’ALAIOR. Bases que han de regir selecció 2 policies, OPO 2017 . 9/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.43-7/abril/2018
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR Convocatòria i bases per una borsa de funcionaris interins administratius. 9/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.43-7/abril/2018
AJUNTAMENT DE PALMA. PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES D’INFANTS. Bases específiques per a la cobertura temporal de vacant, per jubilació parcial i creació d’un borsí per a la cobertura temporal del lloc de feina vacant de Director/a Pedagògic/a del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma. . 6/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.42-5/abril/2018
AJUNTAMENT D’INCA. Convocatòria i bases per a la cobertura interina d’una plaça d’auxiliar de Biblioteca i la posterior creació d’un borsí d’aquesta categoria. 6/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies naturals comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.42-5/abril/2018
AJUNTAMENT D’INCA. Convocatòria i bases per a la cobertura interina d’una plaça de cap del departament d’Informàtica i posterior creació d’un borsí d’aquesta categoria. 6/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies naturals comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.42-5/abril/2018
AJUNTAMENT DE DEIÀ. Correcció d’errors a la convocatòria i les bases per a la constitució d’una borsa de feina d’arquitectes per a cobrir, com a funcionari interí, la plaça d’arquitecte municipal de l’Ajuntament de Deià mitjançant concurs. . 6/4/2018 BOIB Núm.42-5/abril/2018
FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS. Convocatòria i bases per a la confecció d’una borsa de treball per a contractes laborals de naturalesa temporal de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears. 6/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies naturals comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.42-5/abril/2018
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR.Bases per a la convocatòria de dues places d’auxiliar administratiu/va de l’Ajuntament de Sant LLorenç des Cardassar, funcionari/aria de carrera. 3/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.40-31/març/2018
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR Bases reguladores del procés de selecció per a la provisió d’un lloc de feina d’enginyer/a industrial superior en règim de funcionari/aria interí/na de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. 3/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.39-29/març/2018
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Bases reguladores del procés de selecció per a la creació d’un borsí de feina de tècnic de gestió, escala administració general de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. 3/4/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.39-29/març/2018
AJUNTAMENT D’ALAIOR. Procediment selectiu per a constituir una borsa de TAE, asesor/a jurídic/a, per concurs. 27/3/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.38-27/març/2018
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Bases i programa de la convocatoria de proves selectives per a la constitució d’un borsí especific per a la cobertura interina de necesitats de curta durada de places de treballador/a familiar a l’ajuntament d’Andratx. 26/3/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.37-24/març/2018
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Convocatoria de proves selectives per a la constitució d’un borsi especific per a la cobertura interina de places de zelador/a inspector/a d’obres i activitats de l’Ajuntament d’Andratx. 26/3/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.37-24/març/2018
CONSELL INSULAR DE MALLORCA. DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA. Convocatòria per a constituir dues borses de la subescala, classe o categoria d’enginyer/a tècnic/a d’obres públiques. 26/3/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.37-24/març/2018
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA Bases que regiran l’accés per sistema d’oposició a 6 places de funcionari/funcionària de carrera, categoria de policia, del Consell Insular de Formentera. 26/3/2018 El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals comptadors des de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). BOIB Núm.37-24/març/2018