Recursos de feina

NovetatsServei d'autoconsulta
Actualitat informativa en matèria d’ocupació i formació.

Notícia

Data publicació

Instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, futbol, hípica, judo, muntanya i escalada, piragüisme i vela per al curs 2017-2018, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors Termini de presentació de sol·licituds d’admissió: Les sol·licituds d’admissió es poden presentar els dies 26, 27 i 28 de juny. BOIB Núm 077 – 24/juny/2017 26/06/2017
CONSORCI CENTRE BALEARS EUROPA. S’aproven les bases que han de regir la concessió de quatre beques CBEuropa 2017 per a la formació pràctica de titulats universitaris a l’Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les, com també l’aprovació de la convocatòria corresponent. Termini de presentació de sol·licituds en quinze dies naturals des de l’endemà de la data de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB. BOIB Núm 076 – 22/juny/2017 22/06/2017
CONSORCI BORSA D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS. Resolució del president del Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca per la qual s’aprova la convocatòria pública i les bases per a la selecció dels projectes d’inversió i de les actuacions per a la millora de l’oferta turística de l’illa de Mallorca corresponent a l’exercici de 2017. El termini per presentar les sol·licituds és de trenta dies naturals, computables a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases en el BOIB. BOIB Núm 076 – 22/juny/2017 22/06/2017
Beques d’èxit del Programa Segona Oportunitat 2017-2018. Cap a l’èxit educatiu (ESPA i formació professional) (SEPE 16/06/2017) 19/06/2017
SOIB: Convocatòria de subvencions amb l’objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats (SOIB FORMACIÓ PER A DESOCUPATS) i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per sol·licitar ajuts i beques, per al període 2017-2019. El termini per presentar les sol·licituds de subvenció és de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria. BOIB Núm 074 – 17/juny/2017 19/06/2017
SEPE aprova subvencions de 10,1 milions d’euros a projectes d’Escoles Taller i Cases d’Oficis i de Tallers d’Ocupació per a 2017 i 2018 (16/06/2017) 19/06/2017
Ajudes de 430 euros per a joves que subscriguin un contracte de formació i aprenentatge (SEPE 16/06/2017) 19/06/2017
Butlletí Eurodesk de JUNY, amb convocatòries i esdeveniments per a participar en activitats europees 16/06/2017
Nou centre de formació náutica a IB. El Govern crearà un centre de formació professional nàutica per a devers 400 alumnes anuals, que es finançarà amb l’Impost de Turisme Sostenible 15/06/2017
Butlletí quinzenal de Beques, Ajudes Premis i Subvencions. 060. Del 13 al 26 de juny 2017 30/05/2017
El SOIB aprova la convocatòria de subvencions SOIB VISIBLES 2017. El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució i del seu extracte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.BOIB Núm 072 – 13/juny/2017 13/06/2017
13 cursos online gratuïts que comencen al juny via wwwhatsnew 9/06/2017
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2017-2018. Termini d’admissió de sol·licituds: Les sol·licituds d’admissió s’han de presentar del 5 al 30 de juny de 2017, ambdós inclosos. BOIB Núm 068 – 3/juny/2017 5/06/2017
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 25 de maig de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts sobre el foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball. El termini per presentar les sol·licituds comença el tercer dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el dia 5 d’octubre de 2017. BOIB Núm 068 – 3/juny/2017 5/06/2017
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 26 de maig de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació mitjançant projectes que generin ocupació estable. El termini per presentar les sol·licituds comença el tercer dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el dia 15 de setembre de 2017. BOIB Núm 068 – 3/juny/2017 5/06/2017
Cursos d’estiu de l’Ajuntament de Palma Palma Educa. Inscripció de l’1 al 16 de juny. Els cursos es faran el juliol i l’agost 2/06/2017
Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. Bases reguladores per a la concessió de beques de formació pràctica per l’Agència Estatal de Meteorologia. El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils comptats a partir del dia següent a la publicació de l’extracte de la corresponent convocatòria en el «Butlletí Oficial de l’Estat» BOE 2/06/2017 2/06/2017
Servei Públic d’Ocupació Estatal publica el Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura per al segon trimestre de 2017. BOE 2/06/2017 2/06/2017
L’Institut Balear de la Joventut aprova la convocatòria de diverses beques Carnet Jove per afavorir l’ocupació i la professionalització dels joves per a l’any 2017, i se n’estableixen les bases generals i les específiques. El termini d’inscripció i de presentació de la documentació especificada en el punt següent d’aquesta Resolució comença l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba a les 14.00 h del dia 30 de juny de 2017. BOIB Núm 066 – 30/maig/2017 30/05/2017
Convocatòria proves d’aptitud per a accés a la professió de gestor administratiu. Les sol·licituds s’han de presentar en el termini de dos mesos, a partir de l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el «Butlletí Oficial de l’Estat». BOE 29/05/2017 29/05/2017
Ajudes universitàries de desplaçament 2016-2017 per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2016-2017 Govern Balear. Termini per presentar les sol·licituds fins el 15/06/2017. 16/05/2017
S’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic, de disseny i de música. BOIB Núm 058 – 13/maig/2017 15/05/2017
Convocatòria prova específica d’accés als estudis superiors d’art dramàtic i es concreta el procés d’admissió i de matrícula a aquests ensenyaments per al curs 2017-2018. La inscripció a la prova específica d’accés als estudis superiors d’art dramàtic s’ha de fer del 15 de maig al 23 de juny de 2017, ambdós inclosos. BOIB Núm 058 – 13/maig/2017 15/05/2017
Oferta formativa curs 2017-2018 per families professionals Govern de les Illes Balears 15/05/2017
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. S’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears. BOIB Núm 051 – 29/abril/2017 2/05/2017
Ocupació. Reial decret llei 7/2017, de 28 d’abril, pel qual es prorroga i modifica el Programa d’Activació per a l’Ocupació. BOE 29/04/2017 2/05/2017
Amplicación PROGRAMA ARGO “Prácticas en empresa para titulados universitarios menores de 35 años”: El Plaza para la concesión de Ayudas se extiende Hasta el 31 de diciembre de 2017. Asímismo las empresas receptoras y los candidatos podrán registrarse Hasta el 1 de septiembre de 2017 27/04/2017
Butlletí setmanal de vacants Internacionals 19/04/2017 Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació 26/04/2017
El SOIB ja és al facebook 25/04/2017
Convocatòria prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle superior/nivell III del grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova. El període d’inscripció a la prova d’accés és del 2 al 5 de maig de 2017. BOIB Núm 049 – 25/abril/2017 25/04/2017
Nova web amb informació per a treballadors de la construcció que vulguin treballar a la UE (Salari i condicions laborals) 18/04/2017
Bases reguladores de la concessió de beques d’especialització en control analític de productes objecte de comerç exterior.El termini específic de presentació de sol·licituds es determinarà en la corresponent convocatòria i no podrà ser inferior a 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de publicació de la corresponent convocatòria. BOE 12/04/2017 12/04/2017
Oferta Educativa curs 2017-2018 CAIB 11/04/2017
Nou programa de mobilitat per a joves a Europa (Injuve). Els aspirants s’han d’inscriure amb els seus centres a la comunitat eTwinning, i la data límit per enviar la candidatura és el proper 30 de juny. 11/04/2017
Butlletí Eurodesk Abril 2017 (Injuve). Notícies d’educació, formació i joventut perquè participis en activitats europees. 10/04/2017
Darreres convocatòries per treballar a l’Administració de la UE 10/04/2017
Informe “El mercat laboral ocult: 3 de cada 4 ofertes de feina a Espanya no són visibles” Dades 2016 (Lee Hecht Harrison – Adecco) 30/03/2017
Calendari del Procés d’admissió i matriculació dels alumnes ALS Ensenyaments artístics professionals i ALS Ensenyaments d’idiomes dels centres sostinguts amb fons Públics de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears per al curs 2017-18. BOIB Núm 038 – 30/març/2017 30/03/2017
CONSELL DE GOVERN. Decret 11/2017, de 24 de març, d’exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. BOIB Núm 036 – 25/març/2017 27/03/2017
Convocatòria per a l’any 2017 exàmens de Tècnic de manteniment de globus, velers i motovelers. El període de presentació d’instàncies i/o sol·licituds serà de 15 dies naturals, que es comunicarà a les pàgines web d’AESA i de Senasa amb una antelació d’almenys dos mesos a la data en què s’efectuïn la convocatòria dels exàmens. BOE 17/03/2017 20/03/2017
Aena ofereix 60 contractes temporals en pràctiques per a titulats universitaris 10/03/2017
Calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la CAIB per al curs 2017-2018 BOIB Núm 029 – 9/març/2017 10/03/2017
AJUNTAMENT DE PALMA. AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA – PALMAACTIVA- PalmaActiva.- Bases reguladores i convocatòria del XV Concurs de premis als millors projectes empresarials de l’any 2017. (Publicat extracte a la Base de Dades Nacional de Subvencions ID334326). BOIB Núm 029 – 9/març/2017 10/03/2017
Direcció General de la Marina Mercant: s’estableix el procediment per a l’obtenció del certificat d’especialitat de patró professional d’embarcacions d’esbarjo. BOE 1/03/2017 2/03/2017
Direcció de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria: realització dels exàmens electrònics de coneixements teòrics per a l’obtenció de llicències de manteniment d’aeronaus, per la qual s’estableixen les bases per al seu desenvolupament. BOE 1/03/2017 2/03/2017
S’aproven les instruccions que estableixen les pautes i criteris d’actuació per a dur a terme les proves d’accés a la Universitat. BOIB Núm 021 – 18/febrer/2017 20/02/2017
MINISTERI DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL. Seguretat Social. Ordre ESS/77/2017, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen per a l’any 2017 les bases de cotització a la Seguretat Social dels treballadors del Règim Especial del Mar inclosos en els grups segon i tercer. BOE 4/02/2017 06/02/2017
Marina mercante. Titulaciones de recreo. Dirección General de la Marina Mercante convoca, para el primer semestre de 2017, exámenes teóricos ordinarios para la obtención de titulaciones náuticas para el gobierno de embarcaciones de recreo. BOE 27/01/2017 30/01/2017
Estrangers. Resolució de 22 de desembre de 2016, del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la qual es publica el Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura per al primer trimestre de 2017. BOE 20/01/2017 23/01/2017
Ajudes. Resolució de 12 de gener de 2017, de l’Entitat Pública Empresarial Red.es, per la qual s’estableixen les bases reguladores del programa de formació per a l’ocupació juvenil en l’economia digital. BOE 19/01/2017 19/01/2017
El SOIB @SOIBinfo compta amb nou servei de comunicació d’ofertes laborals a través de #Twitter. Consulta-les a través del hashtag #FeinaSOIB 18/01/2017
Calendari de dies inhàbils per a l’any 2017 a efectes del còmput administratiu a les Illes Balears BOE 17/01/2017 17/01/2017
S’aprova per a l’any 2017 el calendari i bases de les convocatòries de les proves de selecció per a guardes rurals i les seves especialitats. BOE 17/01/2017. Convocatorias:
Termini de presentació: 1/2017 Del 01 al 15 març 2017.
Data de realització de les proves: Primera quinzena del mes de juny de 2017.
Termini de presentació 2/2017 Del 01 al 15 setembre 2017.
Data de realització de les proves: Segona quinzena del mes de novembre de 2017.
17/01/2017
Primer curs on line gratuït de l’any per als titulars de la TPC sobre “Accessibilitat en l’edificació” 12/01/2017
Tens entre 18 i 35 anys? Cursos de programació i habilitats per a l’ocupació en línia i gratuïts de Fundación Telefónica 12/01/2017
Beques del British Council per a estudiar anglès a Espanya o a l’estranger. El termini per a sol·licitar aquestes beques finalitza el diumenge 2 de juny de 2017 11/01/2017
16 cursos gratuïts per aprendre informàtica des del saló de casa teva. PortalTIC (Europa Press @europapress) 5/01/2017
Beca Jove Fundació AFIM. Adreçat a joves entre 18 i 35 anys. Termini del 4/01/2017 al 31/12/2017. Beca per realitzar un curs de lliure elecció a escollir per l’becat, d’entre els més de 100 de què disposa la plataforma de formació en www.formacionsinbarreras.com 5/01/2017
Vigilants de seguretat. S’aproven les bases de les convocatòries de proves de selecció per vigilant de seguretat i la seva especialitat de vigilant d’explosius, i per escorta privat, de l’any 2017. BOE 3/01/2017. Terminis segons convocatòria:
01/2017: Deu dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de la present Resolució en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
02/2017: Del 27 de febrer al 8 març 2017.
03/2017: Del 26 d’abril al 5 maig 2017.
04/2017: Del 26 de juny al 5 juliol 2017
3/01/2017
Correus confirma a la seva web les oposicions de 2017; Al final seran 2.345 places. Comunicat Correus 29/12/2016: http://bit.ly/2iXWW9s[ 2/01/2017
Salari mínim. Reial Decret 742/2016, de 30 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2017. BOE 31/12/2016 2/01/2017
Reial decret llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l’impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. BOE 24/12/2016 24/12/2016
Noticia 19/12/2016 a http://www.eleconomista.es Inscripció en GarantiaJuvenil automàtica per a persones inscrites com a demandants d’ocupació que compleixin requisits (només serà necessari per beneficiar-se d’aquest Pla tenir menys de 30 anys i portar un dia a l’atur o sense rebre formació) 20/12/2016
CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 15 de desembre de 2016 per la qual s’aprova la segona ampliació del crèdit assignat en la Resolució de 22 de juny de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a promocionar l’ocupació autònoma. BOIB Núm 158 – 17/desembre/2016 19/12/2016
Llei 17/2016, de 16 de desembre, de modificació de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears. BOIB Núm 158 – 17/desembre/2016 19/12/2016
Pràctiques professionals de periodisme a la CNN a Londres. Web de la CNN http://edition.cnn.com/about/internships/london/ 14/12/2016
Cursos en línia gratuïts per a titulars de la Targeta Professional de la Construcció (TPC) 12/12/2016
620 beques i ajuts en el Programa de formació d’estudis superiors de la Fundació Carolina 9/12/2016
Ordre ESS/1857/2016, de 5 de desembre, per la qual es distribueixen territorialment per a l’exercici econòmic de 2016, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de l’àmbit laboral finançades amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, incloent aquelles destinades a l’execució del Programa d’Acció Conjunt per a la Millora de l’Atenció a les Persones Aturades de Llarga Durada. BOE 7/12/2016 7/12/2016
Aprovada la distribució dels fons de polítiques actives entre les CCAA amb competències en matèria laboral (Ministeri d’Ocupació i SS 2/12/2016) 5/12/2016
El Govern aprova el Programa d’Acció Conjunt per a la millora de l’Atenció a les Persones Parades de Llarga Durada (Ministeri d’Ocupació i SS 2/12/2016) 5/12/2016
Com obtenir l’informe de vida laboral (TGSS) 1/12/2016
13 cursos gratuïts i en espanyol on line sobre disseny i il·lustració 1/12/2016
Projecte Pulsa d’Activació, Orientació i Acompanyament per a joves de Garantia Juvenil de Creu Roja Espanyola. Període d’inscripció: Del 01/01/2017 al 31/12/2017 30/11/2016
Guia de bonificacions / Reduccions a la contractació laboral. Quadre resum de normativa vigent. Novembre 2016 (SEPE) 28/11/2016
Oberta la convocatòria dels Programes d’intercanvi i mobilitat. Fes part dels teus estudis en una altra universitat de la Unió Europea. (UIB) 28/11/2016
Cursos gratuïts en línia en igualtat d’oportunitats entres dones i homes (Nivell inicial i nivell avançat) de l’Escola Virtual d’Igualtat. Data límit inscripció: 3 de juliol de 2017 18/11/2016
Tens una idea, projecte o proposta? Participa a les beques Bifrutas de Pascual #SiTeGustaTeGusta 18/11/2016
Convocatòria proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera que s’han de dur a terme l’any 2017 a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera. El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils, comptadors des del dia 1 de desembre de 2016 i de febrer, abril, juny, agost i octubre de 2017, que es corresponen amb les convocatòries de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, respectivament. BOIB Núm 145 – 17/novembre/2016 17/11/2016
Programa de Joves Professionals de l’OCDE. Termini fins al 4 de novembre de 2017. 17/11/2016
Resolució de 10 d’octubre de 2016, de la Direcció de l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària, per la qual es desenvolupen els sistemes de sol·licitud de reconeixement com a examinador de personal ferroviari per a l’obtenció de llicències i certificats de conducció, així com la concessió, vigència, registre, modificació, renovació i revocació de les credencials com a examinador 7/11/2016
Beques per a fotògrafs de l’organització Light Work a Nova York. No hi ha data límit per a sol·licitar les beques, pots accedir-hi durant tot l’any. 3/11/2016
Servei d'autoconsulta PalmaActiva
Servei d’autoconsulta PalmaActiva
El Servei d’autoconsulta és un espai modern i equipat per posar a l’abast de les persones en recerca de feina les eines necessàries per buscar feina: ordinadors amb connexió a Internet, informació sobre temes relacionats amb la recerca de feina, premsa diària, tauler d’ofertes de treball, etc.
Requisits: és necessari poder fer un ús autònom de l’ordinador.
Adreça: carrer Socors 22, 07002 PALMA
Horari: dilluns i dimecres de 8:30 a 17:00 ininterrompudament i dimarts, dijous i divendres de 8:30 a 14:30. A l’estiu de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 (del 15 de juny al 15 de setembre)

També en línia

El Servei d’autoconsulta ara 24 hores al dia, 365 dies l’any al teu abast.