Recursos de feina

NovetatsServei d'autoconsulta

Notícia

Data publicació

SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 22 de novembre de 2017, per la qual s’aprova una convocatòria de subvencions complementària de la convocatòria per concedir subvencions per executar un programa de formació dual per millorar l’ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social, basada en un règim d’alternança amb l’ocupació en una empresa i l’activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació (BOIB núm. 125, d’1 d’octubre de 2016), tramitada pel procediment d’urgència. El termini per presentar les sol•licituds és de 15 dies naturals, comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. BOIB Núm 143- 23/novembre/2017 23/11/2017
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de novembre de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de nivell II de muntanya i escalada, en l’especialitat de barrancs, per al curs 2017-2018, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica.Les sol•licituds d’admissió es poden presentar els dies 22 i 23 de novembre. BOIB Núm 143- 23/novembre/2017 23/11/2017
CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 31 d’octubre de 2017 per la qual es convoquen les proves per obtenir diferents acreditacions professionals per a l’any 2018.BOIB Núm 141 18/novembre/2017.Els terminis de presentació de sol•licituds per a les convocatòries de proves durant l’any 2018 són els següents:
a) Per a les proves que s’han de fer el mes de gener: del 4 de desembre al 2 de gener de 2018, ambdós inclosos.
b) Per a les proves que s’han de fer el mes de juliol: del 14 de maig a 12 de juny de 2018, ambdós inclosos.
20/11/2017
CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT.Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera que s’han de dur a terme l’any 2018 a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera.El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils, comptadors des del dia 1 de desembre de 2016 i de febrer, abril, juny, agost i octubre de 2017, que es corresponen amb les convocatòries de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, respectivament.BOIB Núm 140 16/novembre/2017 20/11/2017
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 de novembre de 2017 per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius de nivell II de muntanya i escalada, en l’especialitat de barrancs, a les Illes Balears. La inscripció a la prova d’accés de caràcter específic als ensenyaments de règim especial de grau mitjà especificats a l’article 12 s’ha de fer del dia 13 al 14 de novembre de 2017, ambdós inclosos. 14/11/2017
Butlletí quinzenal de Beques, Ajudes, Premis i Subvencions. 060. Del 14 al 20 de novembre 2017 14/11/2017
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per a l’exercici 2017, subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències 7/11/2017
Publicada la Classificació Europea multilingüe de capacitats, competències, qualificacions i ocupacions (ESCO). 6/11/2017
Curs gratuït del SOIB “Atenció sociosanitària a persones dependents en Institucions socials” Sarquavitae Costa d’en Blanes (Calvià) 6/11/2017
CORTS GENERALS.Resolució de 19 d’octubre de 2017, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 14/2017, de 6 d’octubre, pel qual s’aprova la reactivació extraordinària i per temps limitat del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació.. BOE Núm 258 – 26/octubre/2017. 26/10/2017
PREFECTURA DEL ESTADO. Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del Treball Autònom. BOE Núm 257 – 25/octubre/2017. 26/10/2017
Butlletí setmanal de vacants Internacionals 25/10/2017 Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació 25/10/2017
Butlletí Eurodesk d’OCTUBRE, amb convocatòries i esdeveniments per a participar en activitats europees 25/10/2017
Formació gratuita de la Cambra de Comerç: Iniciació restaurant i bar, Iniciació cuina, Ajudant de pintor/a aeronàutic, Habilitats socials i recerca de feina per llicenciats. Requisits: joves inscrits a Garantia Juvenil i Programa PICE de la Cambra de Comerç. Data límit d’ inscripció: 30/10/17.
25/10/2017
MINISTERI DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL.Resolució de 9 d’octubre de 2017, del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la qual es modifica la de 1 d’agost de 2013, per la qual es determina la forma i terminis de presentació de sol·licituds i de tramitació de les Ajudes econòmiques d’acompanyament incloses en el programa de requalificació professional de les persones que han esgotat la seva protecció per desocupació prorrogades pel Reial decret llei 1/2013, de 25 de gener. BOE Núm. 253 – 20/10/2017.
24/10/2017
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS. Resolució de la directora general de Política Lingüística de 17 d’octubre de 2017 per la qual es convoquen les proves de gener de 2018 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu que expedeix la Conselleria de Cultura, Participació i Esports. Termini d’inscripció: del 3 al 16 de novembre de 2017. BOIB Núm. 130 – 24/octubre/2017.
24/10/2017
SOIB. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, per la qual es modifica el primer paràgraf del primer incís del punt tercer de la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, de 14 d‘agost de 2017, per la qual s’aprova la convocatòria SOIB DUAL SECTORS ESTRATÈGICS per a la concessió de subvencions per executar un programa de formació dual basat en un règim d’alternança amb l’ocupació en empreses de sectors estratègics, per al període 2018-2019, i s’amplia el termini de presentació de sol·licitud. BOIB Núm 129 – 21/octubre/2017 23/10/2017
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 10 d’octubre de 2017 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any 2018 en l’àmbit de les Illes Balears BOE 14/10/2017 17/10/2017
Protecció per atur. Reial decret llei 14/2017, de 6 d’octubre, pel qual s’aprova la reactivació extraordinària i per temps limitat del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació. S’aprova des el 16 d’agost de 2017 i fins el 30 d’abril de 2018 BOE 7/10/2017 9/10/2017
CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA. Resolució del conseller Treball, Comerç i Indústria per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació de les taules salarials per a l’any 2017, amb efectes a partir de dia 1 d’abril de 2017, del Conveni col·lectiu del sector del comerç de les Illes Balears (codi de conveni 07000195011981) BOIB Núm 123 – 7/octubre/2017 9/10/2017
Cursos Ajuntament de Palma (SMEA) d’Idiomes: anglès, alemany i espanyol per a estrangers. Informàtica: iniciació, ofimàtica i disseny de pàgines web. Data: d’octubre de 2017 a febrer 2018. Dates d’inscripció: fins al 18 d’octubre 5/10/2017
CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT. Convocatòria proves per a l’obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera. El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució en el BOIB. BOIB Núm 122 – 5/octubre/2017 5/10/2017
La Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears convoca beques de formació per als estudiants de cicles superiors de música (màster inclòs) per participar en tres programes de la Temporada Simfònica 2017/2018. Sol•licituds fins al dia 5 d’octubre de 2017. BOIB Núm 119 – 28/setembre/2017 4/10/2017
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Instruccions procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, futbol, hípica, judo, muntanya i escalada, piragüisme i vela per al curs 2017-2018, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors . Les sol•licituds d’admissió es poden presentar els dies 2, 3 i 4 d’octubre. BOIB Núm 120 – 30/setembre/2017 4/10/2017
Butlletí quinzenal de Beques, Ajudes Premis i Subvencions. 060. Del 3 al 16 d’octubre 2017 4/10/2017
Butlletí setmanal de vacants Internacionals 27/09/2017 Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació 4/10/2017
El programa PREPARA es prorroga fins a abril de 2018 19/09/2017
​El SOIB modernitzarà el seu portal web i crearà una app per aproximar i ampliar els serveis telemàtics als seus usuaris (Consell de Govern 15/09/2017) 18/09/2017
Cursos d’Idiomes: anglès, alemany i espanyol per a estrangers, informàtica: iniciació, ofimàtica i disseny de pàgines web Ajuntament de Palma (SMEA). Data: d’octubre 2017 a febrer 2018. Dates inscripció: del 18 de setembre al 18 d’octubre 15/09/2017
Programació a Centre Flassaders Ajuntament de Palma, tardor de 2017 Inscripcions del 15 al 30 de setembre 15/09/2017
Resolució de 12 de juliol de 2017, de la Direcció General de la Marina Mercant, per la qual s’estableix les atribucions i el procediment d’obtenció del certificat d’especialitat de patró professional d’embarcacions d’esbarjo. BOE 05/092017 15/09/2017
THAT’S ENGLISH – Curs oficial d’anglès a distància! 2017-18. EOI Palma: Inscripció del 20 de setembre al 20 d’octubre 1/09/2017
Oferta formativa dels CEPA per al curs 2017-2018.
SETEMBRE 2017
· Del 5 al 12: Matrícula de l’alumnat que el curs anterior era alumne d’un centre d’educació de persones adultes.
· Del 13 al 26: Matrícula de les persones de nova incorporació en un centre d’educació de persones adultes.
FEBRER 2018
· Del 12 al 16: Matrícula als ensenyaments d’educació secundària per a persones adultes que condueixen a l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria del segon quadrimestre.
1/09/2017
Programa La Caixa d’Ocupació Jove. Pròrroga de la convocatòria fins el 15 de setembre de 2017 per contractes indefinits i fins al 28/08/2018 per a contractes temporals 1/09/2017
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA Convocatòria pública d’ajudes Pla “Millora Punt de Venda” 2017. El termini màxim per a la seva presentació serà el 18 de setembre de 2017. BOIB Núm 106 – 29/agost/2017 29/08/2017
Catàleg d’estudis propis UIB 2017/18. Màsters, postgraus i cursos d’especialització professional del nou curs acadèmic, tant a la modalitat presencial, semipresencial com a distància a la UIB. 29/08/2017
El 4 de setembre s’obri el procés d’admissió als cicles d’FP a distància. Ja podeu consultar l’oferta formativa 25/08/2017
Premis Ciutat de Palma 2017. Ajuntament de Palma. PalmaCultura. Més informació a les bases de cada categoria 25/08/2017
Plataforma ESCO Comissió Europea: Classificació Europea de Capacitats, Competències, Qualificacions i Ocupacions 25/08/2017
SOIB. S’aprova la convocatòria SOIB DUAL VULNERABLES per concedir subvencions per executar un programa de formació dual per millorar l’ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social, basada en un règim d’alternança amb l’ocupació en una empresa i l’activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació, per l’any 2018. El termini per presentar les sol·licituds és de l’1 al 15 de setembre de 2017. BOIB Núm 102 – 19/agost/2017 21/08/2017
SOIB. S’aprova la convocatòria SOIB DUAL SECTORS ESTRATÈGICS per a la concessió de subvencions per executar un programa de formació dual basat en un règim d’alternança amb l’ocupació en empreses de sectors estratègics, per al període 2018-2019. El termini per presentar les sol·licituds és del 20 de setembre al 6 de novembre de 2017. BOIB Núm 102 – 19/agost/2017 21/08/2017
SOIB. S’aprova la convocatòria SOIB DUAL SECTORS ESTRATÈGICS CENTRES PROPIS per a la concessió de subvencions per executar un programa de formació dual basat en un règim d’alternança amb l’ocupació en empreses de sectors estratègics per a l’any 2018. El termini per presentar les sol·licituds és del 15 de setembre al 15 d’octubre de 2017. BOIB Núm 102 – 19/agost/2017 21/08/2017
AJUNTAMENT DE PALMA. AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA – PALMAACTIVA- PalmaActiva.- Convocatòria i les bases reguladores del III concurs d’impuls a la innovació: premis CODE 2017 (Publicat extracte a la Base de Dades Nacional de Subvencions ID359216). BOIB Núm 101 – 17/agost/2017 17/08/2017
SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB d’11 d’agost de 2017, per la qual s’aprova, pel procediment d’urgència, la convocatòria de subvencions amb l’objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors ocupats (SOIB FORMACIÓ PER A OCUPATS) i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per sol·licitar ajuts i beques, per al període 2017-2020. El termini per presentar les sol·licituds de subvenció és de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria. BOIB Núm 101 – 17/agost/2017 17/08/2017
CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 2 d’agost de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts públics destinats a fomentar l’economia social per mitjà de la promoció de l’ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives i les societats laborals, cofinançada parcialment (Programa I) pel Fons Social Europeu en un 85 %, per mitjà del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4, i finançada parcialment (Programa III) pel Servei Públic d’Ocupació Estatal. Els terminis per iniciar i dur a terme les activitats que es puguin subvencionar comprenen de dia 1 d’agost de 2016 al dia 30 de setembre de 2017. El termini per presentar les sol•licituds comença el tercer dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el 06 d’octubre de 2017. BOIB Núm 100 – 15/agost/2017 16/08/2017
Proves d’accés a la UIB, setembre de 2017. Termini de matrícula extraordinària els dies 28 i 29 d’agost de 2017 14/08/2017
Convocatòria del procediment per a acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació a les Illes Balears. El termini de sol·licitud de participació en el procediment és de l’1 al 21 de setembre del 2017. BOE 11/08/2017 11/08/2017
CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 2 d’agost de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts públics destinats a fomentar l’economia social per mitjà de la promoció de l’ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives i les societats laborals, cofinançada parcialment (Programa I) pel Fons Social Europeu en un 85 %, per mitjà del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4, i finançada parcialment (Programa III) pel Servei Públic d’Ocupació Estatal. Els terminis per iniciar i dur a terme les activitats que es puguin subvencionar comprenen de dia 1 d’agost de 2016 al dia 30 de setembre de 2017. El termini per presentar les sol·licituds comença el tercer dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el 06 d’octubre de 2017. BOIB Núm 098 – 10/agost/2017 10/08/2017
CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 8 d’agost de 2017 de correcció d’errors advertits en la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria d’1 d’agost de 2017, per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a promocionar l’ocupació autònoma, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 96, de 5 d’agost de 2017, núm. d’edicte 8592. BOIB Núm 098 – 10/agost/2017 10/08/2017
SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’amplia el crèdit previst a la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears de 12 de juliol de 2017 (BOIB núm. 86, de 15 de juliol) per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per al 2017 dirigida al Sector Públic Instrumental de la CAIB, per incentivar la contractació de joves amb estudis superiors a les Illes Balears, cofinançada pel Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil. BOIB Núm 098 – 10/agost/2017 10/08/2017
Butlletí Eurodesk de AGOST, amb convocatòries i esdeveniments per a participar en activitats europees 8/08/2017
CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria d’1 d’agost de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a promocionar l’ocupació autònoma. El termini de presentació de sol•licituds comença a partir del tercer dia d’haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el dia 6 d’octubre de 2017. BOIB Núm 096 – 5/agost/2017 7/08/2017
AJUNTAMENT DE PALMA. S’aprova el calendari de les festes locals per a l’any 2018.BOIB Núm 096 – 5/agost/2017 7/08/2017
Reial Decret 726/2017, de 21 de juliol, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2017-2018, i es modifica el Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades. BOE 22/07/2017 2/08/2017
SOIB Resolució de correcció d’errades advertides en la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 12 de juliol de 2017, per la qual s’aprova, pel procediment d’urgència, en el marc del Programa SOIB JOVE – QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC, la convocatòria de subvencions dirigida al Sector Públic Instrumental de la CAIB i a la Universitat de les Illes Balears, per incentivar la contractació de joves amb estudis superiors a les Illes Balears, cofinançada pel Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil. BOIB Núm 092 – 29/juliol/2017 1/08/2017
Places vacants FP (Bàsica, Mitjà i Superior) per Illes per al setembre 1/08/2017
AJUNTAMENT DE PALMA. AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA – PALMAACTIVA- Bases d’accés al Quiosc de Palmaactiva. BOIB Núm 088 – 20/juliol/2017 1/08/2017
MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL. Estrangers. Resolució de 23 de juny de 2017, del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la qual es publica el Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura per al tercer trimestre de 2017. BOE 13/07/2017 18/07/2017
Transport de mercaderies perilloses. Resolució de 26 de juny de 2017, de la Direcció de l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària, per la qual es convoquen exàmens, es publica el tribunal i s’assenyala la data i l’hora per a la realització dels exàmens per a l’obtenció i renovació de els certificats de consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per ferrocarril. BOE 14/07/2017 18/07/2017
MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL. Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Ordre ESS / 668/2017, de 13 de juliol, per la qual es designa al Servei Públic d’Ocupació Estatal com a organisme competent en matèria de gestió del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. BOE 15/07/2017 18/07/2017
MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL. Formació professional per a l’ocupació. Reial Decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral.BOE 5/07/2017 10/07/2017
Educació d’adults. Ordre ECD/651/2017, de 5 de juliol, per la qual es regula l’ensenyament bàsic i el seu currículum per a les persones adultes en modalitat presencial, a distància i a distància virtual, en l’àmbit de gestió del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. BOE 8/07/2017 10/07/2017
Calendari de festes per a l’any 2018 en l’àmbit de les Illes Balears. BOIB Núm 083 – 8/juliol/2017 10/07/2017
SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS. S’aprova la convocatòria SOIB Jove Beques d’Èxit per a l’estudi del programa de segona oportunitat per a persones joves desocupades d’entre 18 i 29 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, finançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, per al període 2017-2018. Les sol·licituds s’han de formalitzar en el model que facilita el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i que es troba a disposició de les persones interessades en el web www.soib.es. Quant al termini de presentació, s’han de presentar des de l’inici de cada un dels terminis de matriculació fins al dia anterior a l’inici de l’acció formativa o el dia de la finalització del termini de matriculació en cas que sigui posterior. En el cas dels cursos d’ESPA els alumnes que tinguin la intenció de matricular-s’hi, tant al primer curs quadrimestral (octubre 2017-febrer 2018) com al segon curs quadrimestral (febrer-juny de 2018), podran presentar la sol·licitud de la beca d’èxit per aquest segon període durant el primer termini de sol·licituds. BOIB Núm 078 – 27/juny/2017 27/06/2017
Beques d’èxit del Programa Segona Oportunitat 2017-2018. Cap a l’èxit educatiu (ESPA i formació professional) (SEPE 16/06/2017) 19/06/2017
SEPE aprova subvencions de 10,1 milions d’euros a projectes d’Escoles Taller i Cases d’Oficis i de Tallers d’Ocupació per a 2017 i 2018 (16/06/2017) 19/06/2017
Ajudes de 430 euros per a joves que subscriguin un contracte de formació i aprenentatge (SEPE 16/06/2017) 19/06/2017
Nou centre de formació náutica a IB. El Govern crearà un centre de formació professional nàutica per a devers 400 alumnes anuals, que es finançarà amb l’Impost de Turisme Sostenible 15/06/2017
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 25 de maig de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts sobre el foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball. El termini per presentar les sol·licituds comença el tercer dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el dia 5 d’octubre de 2017. BOIB Núm 068 – 3/juny/2017 5/06/2017
S’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic, de disseny i de música. BOIB Núm 058 – 13/maig/2017 15/05/2017
Oferta formativa curs 2017-2018 per families professionals Govern de les Illes Balears 15/05/2017
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. S’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears. BOIB Núm 051 – 29/abril/2017 2/05/2017
Ocupació. Reial decret llei 7/2017, de 28 d’abril, pel qual es prorroga i modifica el Programa d’Activació per a l’Ocupació. BOE 29/04/2017 2/05/2017
Amplicación PROGRAMA ARGO “Prácticas en empresa para titulados universitarios menores de 35 años”: El Plaza para la concesión de Ayudas se extiende Hasta el 31 de diciembre de 2017. Asímismo las empresas receptoras y los candidatos podrán registrarse Hasta el 1 de septiembre de 2017 27/04/2017
El SOIB ja és al facebook 25/04/2017
Nova web amb informació per a treballadors de la construcció que vulguin treballar a la UE (Salari i condicions laborals) 18/04/2017
Oferta Educativa curs 2017-2018 CAIB 11/04/2017
Informe “El mercat laboral ocult: 3 de cada 4 ofertes de feina a Espanya no són visibles” Dades 2016 (Lee Hecht Harrison – Adecco) 30/03/2017
CONSELL DE GOVERN. Decret 11/2017, de 24 de març, d’exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. BOIB Núm 036 – 25/març/2017 27/03/2017
Calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la CAIB per al curs 2017-2018 BOIB Núm 029 – 9/març/2017 10/03/2017
Direcció de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria: realització dels exàmens electrònics de coneixements teòrics per a l’obtenció de llicències de manteniment d’aeronaus, per la qual s’estableixen les bases per al seu desenvolupament. BOE 1/03/2017 2/03/2017
S’aproven les instruccions que estableixen les pautes i criteris d’actuació per a dur a terme les proves d’accés a la Universitat. BOIB Núm 021 – 18/febrer/2017 20/02/2017
MINISTERI DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL. Seguretat Social. Ordre ESS/77/2017, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen per a l’any 2017 les bases de cotització a la Seguretat Social dels treballadors del Règim Especial del Mar inclosos en els grups segon i tercer. BOE 4/02/2017 06/02/2017
El SOIB @SOIBinfo compta amb nou servei de comunicació d’ofertes laborals a través de #Twitter. Consulta-les a través del hashtag #FeinaSOIB 18/01/2017
Calendari de dies inhàbils per a l’any 2017 a efectes del còmput administratiu a les Illes Balears BOE 17/01/2017 17/01/2017
Primer curs on line gratuït de l’any per als titulars de la TPC sobre “Accessibilitat en l’edificació” 12/01/2017
Tens entre 18 i 35 anys? Cursos de programació i habilitats per a l’ocupació en línia i gratuïts de Fundación Telefónica 12/01/2017
Beca Jove Fundació AFIM. Adreçat a joves entre 18 i 35 anys. Termini del 4/01/2017 al 31/12/2017. Beca per realitzar un curs de lliure elecció a escollir per l’becat, d’entre els més de 100 de què disposa la plataforma de formació en www.formacionsinbarreras.com 5/01/2017
Salari mínim. Reial Decret 742/2016, de 30 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2017. BOE 31/12/2016 2/01/2017
Reial decret llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l’impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. BOE 24/12/2016 24/12/2016
Noticia 19/12/2016 a http://www.eleconomista.es Inscripció en GarantiaJuvenil automàtica per a persones inscrites com a demandants d’ocupació que compleixin requisits (només serà necessari per beneficiar-se d’aquest Pla tenir menys de 30 anys i portar un dia a l’atur o sense rebre formació) 20/12/2016
Llei 17/2016, de 16 de desembre, de modificació de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears. BOIB Núm 158 – 17/desembre/2016 19/12/2016
Cursos en línia gratuïts per a titulars de la Targeta Professional de la Construcció (TPC) 12/12/2016
Com obtenir l’informe de vida laboral (TGSS) 1/12/2016
Projecte Pulsa d’Activació, Orientació i Acompanyament per a joves de Garantia Juvenil de Creu Roja Espanyola. Període d’inscripció: Del 01/01/2017 al 31/12/2017 30/11/2016
Convocatòria proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera que s’han de dur a terme l’any 2017 a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera. El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils, comptadors des del dia 1 de desembre de 2016 i de febrer, abril, juny, agost i octubre de 2017, que es corresponen amb les convocatòries de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, respectivament. BOIB Núm 145 – 17/novembre/2016 17/11/2016
Programa de Joves Professionals de l’OCDE. Termini fins al 4 de novembre de 2017. 17/11/2016
Beques per a fotògrafs de l’organització Light Work a Nova York. No hi ha data límit per a sol·licitar les beques, pots accedir-hi durant tot l’any. 3/11/2016
Servei d'autoconsulta PalmaActiva
Servei d’autoconsulta PalmaActiva
El Servei d’autoconsulta és un espai modern i equipat per posar a l’abast de les persones en recerca de feina les eines necessàries per buscar feina: ordinadors amb connexió a Internet, informació sobre temes relacionats amb la recerca de feina, premsa diària, tauler d’ofertes de treball, etc.
Requisits: és necessari poder fer un ús autònom de l’ordinador.
Adreça: carrer Socors 22, 07002 PALMA
Horari: dilluns i dimecres de 8:30 a 17:00 ininterrompudament i dimarts, dijous i divendres de 8:30 a 14:30. A l’estiu de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 (del 15 de juny al 15 de setembre)

També en línia

El Servei d’autoconsulta ara 24 hores al dia, 365 dies l’any al teu abast. Accedeix al servei d’autoconsulta en línia