Recursos de feina

NovetatsServei d'autoconsulta
Actualitat informativa en matèria d’ocupació i formació.

Notícia

Data publicació

91 cursos en línia gratuïts que comencen ara al maig 19/05/2017
Beques d’ajuda per treure el carnet de conduir de la Fundació Mapfre. Beques de 500 euros perquè puguis obtenir el carnet de conduir tipus B o superior dirigides a joves de 18 a 29 anys, ambdós inclosos en el moment de superar el test. El termini finalitza per sol·licitar aquestes beques finalitza el dia 28 de maig de 2017. 18/05/2017
Butlletí quinzenal d’ajudes, subvencions, beques i premis. Quinzena del 16 al 29 de maig 2017 17/05/2017
Ajudes universitàries de desplaçament 2016-2017 per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2016-2017 Govern Balear. Termini per presentar les sol·licituds fins el 15/06/2017. 16/05/2017
Renfe cobrirà 250 nous llocs de treball de maquinistes i convoca un curs per a formar-los. Termini fins el 22 de maig via @portalparados 16/05/2017
Jornada de portes obertes del CIFP Nauticopesquera dia 18 de maig de 12 a 14 hores 16/05/2017
Convocatòria proves per a l’obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera. El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució en el BOIB. BOIB Núm 057 – 11/maig/2017 15/05/2017
Convocatòria proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius d’atletisme, bàsquet, busseig, futbol, handbol, disciplines d’hípica, muntanya i escalada, piragüisme, salvament i socorrisme i vela amb aparell fix i vela amb aparell lliure a les Illes Balears. La inscripció a la prova d’accés de caràcter específic als ensenyaments de règim especial de grau mitjà especificats a l’article 12 s’ha de fer del dia 18 al dia 24 de maig de 2017, ambdós inclosos.BOIB Núm 058 – 13/maig/2017 15/05/2017
Convocatòria prova específica d’accés als estudis superiors de música i es concreta el procés d’admissió i de matrícula a aquests ensenyaments per al curs 2017-2018. La inscripció a la prova específica d’accés als estudis superiors de música s’ha de fer del 15 de maig al 7 de juny de 2017, ambdós inclosos. BOIB Núm 058 – 13/maig/2017 15/05/2017
S’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic, de disseny i de música. BOIB Núm 058 – 13/maig/2017 15/05/2017
Convocatòria prova específica d’accés als estudis superiors d’art dramàtic i es concreta el procés d’admissió i de matrícula a aquests ensenyaments per al curs 2017-2018. La inscripció a la prova específica d’accés als estudis superiors d’art dramàtic s’ha de fer del 15 de maig al 23 de juny de 2017, ambdós inclosos. BOIB Núm 058 – 13/maig/2017 15/05/2017
Convocatòria prova específica d’accés als estudis superiors de disseny i es concreta el procés d’admissió i de matrícula a aquests ensenyaments per al curs 2017-2018. La inscripció a la prova específica d’accés als estudis superiors de disseny s’ha de fer del 16 de maig al 8 de juny de 2017, ambdós inclosos. BOIB Núm 058 – 13/maig/2017 15/05/2017
Oferta formativa curs 2017-2018 per families professionals Govern de les Illes Balears 15/05/2017
Convocatoria curs de formació específica per a l’habilitació com assessors i avaluadors de les unitats de competència de diverses qualificacions professionals per al procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació. El termini de presentació de sol·licituds és del 15 de maig al 9 de juny de 2017. BOIB Núm 052 – 2/maig/2017 2/05/2017
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. S’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears. BOIB Núm 051 – 29/abril/2017 2/05/2017
Ocupació. Reial decret llei 7/2017, de 28 d’abril, pel qual es prorroga i modifica el Programa d’Activació per a l’Ocupació. BOE 29/04/2017 2/05/2017
Amplicación PROGRAMA ARGO “Prácticas en empresa para titulados universitarios menores de 35 años”: El Plaza para la concesión de Ayudas se extiende Hasta el 31 de diciembre de 2017. Asímismo las empresas receptoras y los candidatos podrán registrarse Hasta el 1 de septiembre de 2017 27/04/2017
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Convocatòria prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle inicial/nivell I del grau mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova. El període d’inscripció a la prova d’accés és del 2 al 5 de maig de 2017. BOIB Núm 050 – 27/abril/2017 27/04/2017
Butlletí setmanal de vacants Internacionals 19/04/2017 Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació 26/04/2017
Butlletí quinzenal de Beques, Ajudes Premis i Subvencions. 060. Del 18 d’abril al’1 de maig 2017 26/04/2017
El SOIB ja és al facebook 25/04/2017
Convocatòria prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle superior/nivell III del grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova. El període d’inscripció a la prova d’accés és del 2 al 5 de maig de 2017. BOIB Núm 049 – 25/abril/2017 25/04/2017
Nova web amb informació per a treballadors de la construcció que vulguin treballar a la UE (Salari i condicions laborals) 18/04/2017
Bases reguladores de la concessió de beques d’especialització en control analític de productes objecte de comerç exterior.El termini específic de presentació de sol·licituds es determinarà en la corresponent convocatòria i no podrà ser inferior a 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de publicació de la corresponent convocatòria. BOE 12/04/2017 12/04/2017
Calendari de preinscripció curs 2017-2018 de l’Escola Oficial d’Idiomes de Palma. Es realitzarà des del 24 d’abril fins al 12 de maig 11/04/2017
Oferta Educativa curs 2017-2018 CAIB 11/04/2017
Nou programa de mobilitat per a joves a Europa (Injuve). Els aspirants s’han d’inscriure amb els seus centres a la comunitat eTwinning, i la data límit per enviar la candidatura és el proper 30 de juny. 11/04/2017
Butlletí Eurodesk Abril 2017 (Injuve). Notícies d’educació, formació i joventut perquè participis en activitats europees. 10/04/2017
Darreres convocatòries per treballar a l’Administració de la UE 10/04/2017
Informe “El mercat laboral ocult: 3 de cada 4 ofertes de feina a Espanya no són visibles” Dades 2016 (Lee Hecht Harrison – Adecco) 30/03/2017
Calendari del Procés d’admissió i matriculació dels alumnes ALS Ensenyaments artístics professionals i ALS Ensenyaments d’idiomes dels centres sostinguts amb fons Públics de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears per al curs 2017-18. BOIB Núm 038 – 30/març/2017 30/03/2017
CONSELL DE GOVERN. Decret 11/2017, de 24 de març, d’exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. BOIB Núm 036 – 25/març/2017 27/03/2017
Convocatòria per a l’any 2017 exàmens de Tècnic de manteniment de globus, velers i motovelers. El període de presentació d’instàncies i/o sol·licituds serà de 15 dies naturals, que es comunicarà a les pàgines web d’AESA i de Senasa amb una antelació d’almenys dos mesos a la data en què s’efectuïn la convocatòria dels exàmens. BOE 17/03/2017 20/03/2017
Aena ofereix 60 contractes temporals en pràctiques per a titulats universitaris 10/03/2017
Calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la CAIB per al curs 2017-2018 BOIB Núm 029 – 9/març/2017 10/03/2017
AJUNTAMENT DE PALMA. AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA – PALMAACTIVA- PalmaActiva.- Bases reguladores i convocatòria del XV Concurs de premis als millors projectes empresarials de l’any 2017. (Publicat extracte a la Base de Dades Nacional de Subvencions ID334326). BOIB Núm 029 – 9/març/2017 10/03/2017
Direcció General de la Marina Mercant: s’estableix el procediment per a l’obtenció del certificat d’especialitat de patró professional d’embarcacions d’esbarjo. BOE 1/03/2017 2/03/2017
Direcció de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria: realització dels exàmens electrònics de coneixements teòrics per a l’obtenció de llicències de manteniment d’aeronaus, per la qual s’estableixen les bases per al seu desenvolupament. BOE 1/03/2017 2/03/2017
S’aproven les instruccions que estableixen les pautes i criteris d’actuació per a dur a terme les proves d’accés a la Universitat. BOIB Núm 021 – 18/febrer/2017 20/02/2017
MINISTERI DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL. Seguretat Social. Ordre ESS/77/2017, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen per a l’any 2017 les bases de cotització a la Seguretat Social dels treballadors del Règim Especial del Mar inclosos en els grups segon i tercer. BOE 4/02/2017 06/02/2017
Marina mercante. Titulaciones de recreo. Dirección General de la Marina Mercante convoca, para el primer semestre de 2017, exámenes teóricos ordinarios para la obtención de titulaciones náuticas para el gobierno de embarcaciones de recreo. BOE 27/01/2017 30/01/2017
Estrangers. Resolució de 22 de desembre de 2016, del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la qual es publica el Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura per al primer trimestre de 2017. BOE 20/01/2017 23/01/2017
Ajudes. Resolució de 12 de gener de 2017, de l’Entitat Pública Empresarial Red.es, per la qual s’estableixen les bases reguladores del programa de formació per a l’ocupació juvenil en l’economia digital. BOE 19/01/2017 19/01/2017
El SOIB @SOIBinfo compta amb nou servei de comunicació d’ofertes laborals a través de #Twitter. Consulta-les a través del hashtag #FeinaSOIB 18/01/2017
Calendari de dies inhàbils per a l’any 2017 a efectes del còmput administratiu a les Illes Balears BOE 17/01/2017 17/01/2017
S’aprova per a l’any 2017 el calendari i bases de les convocatòries de les proves de selecció per a guardes rurals i les seves especialitats. BOE 17/01/2017. Convocatorias:
Termini de presentació: 1/2017 Del 01 al 15 març 2017.
Data de realització de les proves: Primera quinzena del mes de juny de 2017.
Termini de presentació 2/2017 Del 01 al 15 setembre 2017.
Data de realització de les proves: Segona quinzena del mes de novembre de 2017.
17/01/2017
Primer curs on line gratuït de l’any per als titulars de la TPC sobre “Accessibilitat en l’edificació” 12/01/2017
Tens entre 18 i 35 anys? Cursos de programació i habilitats per a l’ocupació en línia i gratuïts de Fundación Telefónica 12/01/2017
CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA. Convocatòria proves per obtenir diferents acreditacions professionals per a l’any 2017. BOIB Núm 005 – 12/gener/2017.
a) Servei de Seguretat Industrial
— instal·lador de gas (categories A, B i C)
— carnet professional d’instal·lacions tèrmiques en edificis (CPITE)
— operador industrial de calderes
— instal·lador de productes petrolífers líquids (categories I, II i III)
— operador de grua torre
— operador de grua mòbil autopropulsada
b) Servei de Mines
— operador de maquinària minera mòbil, en cada una de les dues especialitats següents:
arrencada i càrrega
transport intern
c) Servei de Registre Industrial
— responsable de taller (acreditació amb caràcter voluntari)
Els terminis de presentació de sol·licituds per a les convocatòries de proves durant l’any 2017 són els següents:
a) Per a les proves que s’han de fer el mes de març: del 23 de gener al 13 de febrer de 2017, ambdós inclosos.
b) Per a les proves que s’han de fer el mes de juliol: del 22 de maig a 13 de juny de 2017, ambdós inclosos.
12/01/2017
Beques del British Council per a estudiar anglès a Espanya o a l’estranger. El termini per a sol·licitar aquestes beques finalitza el diumenge 2 de juny de 2017 11/01/2017
16 cursos gratuïts per aprendre informàtica des del saló de casa teva. PortalTIC (Europa Press @europapress) 5/01/2017
Beca Jove Fundació AFIM. Adreçat a joves entre 18 i 35 anys. Termini del 4/01/2017 al 31/12/2017. Beca per realitzar un curs de lliure elecció a escollir per l’becat, d’entre els més de 100 de què disposa la plataforma de formació en www.formacionsinbarreras.com 5/01/2017
Vigilants de seguretat. S’aproven les bases de les convocatòries de proves de selecció per vigilant de seguretat i la seva especialitat de vigilant d’explosius, i per escorta privat, de l’any 2017. BOE 3/01/2017. Terminis segons convocatòria:
01/2017: Deu dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de la present Resolució en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
02/2017: Del 27 de febrer al 8 març 2017.
03/2017: Del 26 d’abril al 5 maig 2017.
04/2017: Del 26 de juny al 5 juliol 2017
3/01/2017
Correus confirma a la seva web les oposicions de 2017; Al final seran 2.345 places. Comunicat Correus 29/12/2016: http://bit.ly/2iXWW9s[ 2/01/2017
Salari mínim. Reial Decret 742/2016, de 30 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2017. BOE 31/12/2016 2/01/2017
Reial decret llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l’impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. BOE 24/12/2016 24/12/2016
Noticia 19/12/2016 a http://www.eleconomista.es Inscripció en GarantiaJuvenil automàtica per a persones inscrites com a demandants d’ocupació que compleixin requisits (només serà necessari per beneficiar-se d’aquest Pla tenir menys de 30 anys i portar un dia a l’atur o sense rebre formació) 20/12/2016
CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 15 de desembre de 2016 per la qual s’aprova la segona ampliació del crèdit assignat en la Resolució de 22 de juny de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a promocionar l’ocupació autònoma. BOIB Núm 158 – 17/desembre/2016 19/12/2016
Llei 17/2016, de 16 de desembre, de modificació de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears. BOIB Núm 158 – 17/desembre/2016 19/12/2016
Pràctiques professionals de periodisme a la CNN a Londres. Web de la CNN http://edition.cnn.com/about/internships/london/ 14/12/2016
Cursos en línia gratuïts per a titulars de la Targeta Professional de la Construcció (TPC) 12/12/2016
620 beques i ajuts en el Programa de formació d’estudis superiors de la Fundació Carolina 9/12/2016
Ordre ESS/1857/2016, de 5 de desembre, per la qual es distribueixen territorialment per a l’exercici econòmic de 2016, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de l’àmbit laboral finançades amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, incloent aquelles destinades a l’execució del Programa d’Acció Conjunt per a la Millora de l’Atenció a les Persones Aturades de Llarga Durada. BOE 7/12/2016 7/12/2016
Aprovada la distribució dels fons de polítiques actives entre les CCAA amb competències en matèria laboral (Ministeri d’Ocupació i SS 2/12/2016) 5/12/2016
El Govern aprova el Programa d’Acció Conjunt per a la millora de l’Atenció a les Persones Parades de Llarga Durada (Ministeri d’Ocupació i SS 2/12/2016) 5/12/2016
Com obtenir l’informe de vida laboral (TGSS) 1/12/2016
13 cursos gratuïts i en espanyol on line sobre disseny i il·lustració 1/12/2016
Projecte Pulsa d’Activació, Orientació i Acompanyament per a joves de Garantia Juvenil de Creu Roja Espanyola. Període d’inscripció: Del 01/01/2017 al 31/12/2017 30/11/2016
Guia de bonificacions / Reduccions a la contractació laboral. Quadre resum de normativa vigent. Novembre 2016 (SEPE) 28/11/2016
Oberta la convocatòria dels Programes d’intercanvi i mobilitat. Fes part dels teus estudis en una altra universitat de la Unió Europea. (UIB) 28/11/2016
Ets estudiant universitari? Si t’interessen els temes socials et pot interessar al VIII Premi de Periodisme Alberta Giménez Cesag Consulta les bases. Termini fins al 10 maig 2017 28/11/2016
Cursos gratuïts en línia en igualtat d’oportunitats entres dones i homes (Nivell inicial i nivell avançat) de l’Escola Virtual d’Igualtat. Data límit inscripció: 3 de juliol de 2017 18/11/2016
Tens una idea, projecte o proposta? Participa a les beques Bifrutas de Pascual #SiTeGustaTeGusta 18/11/2016
Convocatòria proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera que s’han de dur a terme l’any 2017 a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera. El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils, comptadors des del dia 1 de desembre de 2016 i de febrer, abril, juny, agost i octubre de 2017, que es corresponen amb les convocatòries de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, respectivament. BOIB Núm 145 – 17/novembre/2016 17/11/2016
Programa de Joves Professionals de l’OCDE. Termini fins al 4 de novembre de 2017. 17/11/2016
Resolució de 10 d’octubre de 2016, de la Direcció de l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària, per la qual es desenvolupen els sistemes de sol·licitud de reconeixement com a examinador de personal ferroviari per a l’obtenció de llicències i certificats de conducció, així com la concessió, vigència, registre, modificació, renovació i revocació de les credencials com a examinador 7/11/2016
Beques per a fotògrafs de l’organització Light Work a Nova York. No hi ha data límit per a sol·licitar les beques, pots accedir-hi durant tot l’any. 3/11/2016
Servei d'autoconsulta PalmaActiva
Servei d’autoconsulta PalmaActiva
El Servei d’autoconsulta és un espai modern i equipat per posar a l’abast de les persones en recerca de feina les eines necessàries per buscar feina: ordinadors amb connexió a Internet, informació sobre temes relacionats amb la recerca de feina, premsa diària, tauler d’ofertes de treball, etc.
Requisits: és necessari poder fer un ús autònom de l’ordinador.
Adreça: carrer Socors 22, 07002 PALMA
Horari: dilluns i dimecres de 8:30 a 17:00 ininterrompudament i dimarts, dijous i divendres de 8:30 a 14:30. A l’estiu de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 (del 15 de juny al 15 de setembre)

També en línia

El Servei d’autoconsulta ara 24 hores al dia, 365 dies l’any al teu abast.