Palma Film Office va gestionar 132 expedients el primer semestre de 2022

La inversió directa generada –despesa realitzada a Palma–, durant el primer semestre de 2022, d’acord amb informació proporcionada pels sol·licitants, va ser de 5.297.800€, gairebé el triple que el mateix període de 2021

PalmaActiva va gestionar en el primer semestre de 2022 132 expedients (front als 71 del mateix període de 2021). Palma Film Office, que depèn de PalmaActiva, té la missió de promocionar la ciutat de Palma com a localització de produccions i de fomentar la indústria audiovisual tant a Ciutat com a la seva zona d’influència.

Aquestes 132 sol·licituds de projectes audiovisuals al primer semestre de 2022 comprenen: 35 projectes relacionats amb els documentals, reportatges o videoclips; 28 projectes fotogràfics; 24 espots publicitaris; 8 llarg metratges; així com 33 consultes o altres gestions.

La reactivació del sector audiovisual és evident a partir dels expedients tramitats per Palma Film Office, com mostren les dades: és especialment significatiu l’augment dels projectes de fotografia i publicitat, amb quasi un 100% i amb un 300% d’increment respectivament.

Els projectes d’origen nacional continuen essent els majoritaris amb un total de 68, mentre que Alemanya (28) i desprès el Regne Unit (19) són els països amb més presència als rodatges que es fan a Palma. Els segueixen projectes de Suècia (4), França (3), Índia (2), Estats Units (2), Noruega (2), Itàlia (2) i Polònia (1).

La inversió directa generada –despesa realitzada a Palma–, durant el primer semestre de 2022, d’acord amb informació proporcionada pels sol·licitants, va ser de 5.297.800€, front a de  1.712.785€ del mateix període de l’any 2021. “L’increment de la inversió quasi ha triplicat la xifra de l’any anterior i confirma la recuperació del sector audiovisual, les dades aconseguides ens permet veure que els nivells d’inversió directa generada a Palma quasi han arribat als nivells anteriors a la pandèmia”, explica Jordi Vilà, regidor de Promoció Económica i Ocupació, que ressalta l’especial rellevància de les dues produccions de Bollywood que per primera vegada han trobat a Palma l’escenari ideal per a filmar.

El nombre de persones que han intervingut a les produccions els primer semestre de 2022 ha estat de 1.436, mentre que durant el primer semestre de 2021 es van contractar 600 persones. El nombre de contractacions locals durant el primer semestre de 2022 ha estat de 798, front als 455 del mateix període de  2021.

La satisfacció amb els serveis prestats per Palma Film Office va ver de 9,4 sobre 10.

 Més informació: https://web.palmaactiva.com/pfo/