Des d’avui ja es poden demanar les subvencions de PalmaActiva de comerç

Tenen un pressupost de 200.000 euros

 

Des d’avui i fins a dia 30 de juny es poden demanar les ajudes de PalmaActiva per a establiments comercials i de serveis ubicats a peu de carrer a Palma.

Aquestes subvencions han passat dels 100.000 euros de l’any passat a  200.000 euros. Lupe Ferrer, regidora de Comerç, destaca: “Aquest any hem doblat el pressupost d’aquests ajuts perquè volem que tots els comerços interessats puguin accedir-hi, ningú ha de quedar defora, aquesta és una mostra més del nostre compromís amb el sector comercial”.

Aquests ajuts subvencionen fins al 80 % del cost total de la inversió presentada (IVA exclòs), amb un màxim de 6.000 € per sol·licitant. La suma de les inversions presentades ha d’assolir com a mínim la quantia de 1.000 € (IVA exclòs). Es poden presentar factures corresponents a obres o millores  realitzades entre el 21/04/24 i el 30/06/24.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Modernització i innovació

  • Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a modernitzar l’establiment, com mobiliari comercial, maquinària relacionada amb l’activitat…
  • Condicionament físic de l’establiment, com obres de reforma, de posada a punt i d’adequació del local… (s’ha d’acompanyar de la comunicació prèvia o de la llicència d’obres i del justificant de pagament de les taxes de l’impost municipal d’obres).
  • L’adquisició i la instal·lació de l’equipament per a la millora de la imatge comercial, com retolació interior i exterior, disseny i creació de marca…
  • Transformació digital, com aplicacions informàtiques, equipaments informàtics, creació o millora del lloc web, terminals de punt de venda…

Desenvolupament sostenible, estalvi energètic i seguretat

  • Inversions per a una economia baixa en carboni i millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, com sistemes d’il·luminació, aparells de climatització o de conservació d’aliments, certificats d’eficiència energètica, adquisició de vehicles elèctrics i de mobilitat sostenible…
  • Sistemes de reciclat, de reducció i eliminació de residus…
  • Elements per garantir la vigilància, la seguretat de l’empresa i de les persones…

Accessibilitat i insonorització

  • Millorar l’accessibilitat i eliminació de les barreres arquitectòniques, adequació física de l’establiment…
  • Insonorització de l’establiment per als serveis d’alimentació en restaurants, cafeteries, cafès i bars. Les inversions han d’anar acompanyades del certificat del tècnic competent de l’estudi acústic.

TERMINI

La presentació de sol·licituds serà des de avui 24 d’abril fins al 30 de juny.

EPÍGRAFS QUE ES PODEN BENEFICIAR DE LES SUBVENCIONS

– Agrupació 64: Comerç menor productes alimentaris, begudes i tabac (establiments permanents). *Excepte: mercats municipals, 646 comerços al detall de labors de tabac i d’articles de fumador, 647.5 productes alimentaris i begudes de màquines.

– Agrupació 65: Comerç menor productes industrials no alimentaris (establiments permanents). *Excepte: 652.1 farmàcies, 654 comerços al detall de vehicles terrestres, aeronaus, embarcacions i maquinària i accessoris, 655 comerços al detall de combustibles, carburants i lubricants.

– Grup 662 (tots els epígrafs): Comerç menor de tota classe d’articles en economats i cooperatives de consum

– Grups 671, 672 i 673 (tots els epígrafs): Serveis d’alimentació en restaurants, cafeteries, cafès i bars.

– Grup 676: Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries.

– Epígraf 972.1: Serveis de perruqueria de senyores i senyors.

– Epígraf 972.2: Salons i instituts de bellesa.

Bases: https://web.palmaactiva.com/es/download/bases-convocatoria-subvenciones-inversion-comercio-2024/