Subvencions per al foment de la contractació laboral

PalmaActiva impulsa aquestes subvencions de fins a 6.000 euros per a les empreses contractants

PalmaActiva posarà properament en marxa uns nous ajuts que concediran fins a 6.000 euros a les persones autònomes i petites empreses que contractin persones en situació d’atur. La iniciativa té un pressupost de 300.000 euros.

La contractació indefinida que es subvenciona serà la de persones en situació d’atur, tant a jornada completa com a jornada parcial, sempre que la jornada laboral parcial sigui igual o superior al 50%, de la jornada laboral prevista al conveni sectorial i en cas de no disposar-se, igual o superior a 20 hores setmanals, i per a contractes inicials formalitzats en el període comprès entre l’1 de gener del 2023 i el 15 de març del 2023, ambdós inclosos. Els llocs de treball s’han de mantenir, almenys, 6 mesos.