Palma Film Office

Palma Film Office és l’oficina que, sense cap ànim de guany, facilita informació per a filmacions a la ciutat de Palma, a totes les empreses productores que hi estiguin interessades independentment del lloc de procedència.

Palma Film Office neix de la intenció d’oferir tota la potencialitat de Palma, quant a infraestructures, climatologia, geografia, recursos naturals, trama urbana, història, cultura, oferta gastronòmica…en benifici de la indústria audiovisual.

Palma, compta amb un bagatge reconegut internacionalment, atès que és una de les destinacions turístiques més importants del món, que es posa a disposició de totes aquelles iniciatives que repercuteixin de manera favorable en la ciutat i en la ciutadania, com és el cas del segment de les filmacions, el rodatge de pel·lícules i la producció d’altres ítems audiovisuals.

L’Oficina d’Informació Audiovisual s’apropa a totes les empreses i als professionals per ajudar a:

  • Dur a terme els tràmits i les gestions municipals per a l’obtenció dels permisos adients.
  • Cercar ubicacions, localitzacions i escenaris adients d’acord amb l’objectiu de la filmació.
  • Establir relacions amb el sector audiovisual.
  • Promocionar i donar suport al teixit empresarial i professional.
  • Posicionar la ciutat de Palma com a seu de produccions audiovisuals.
  •