Jornada de selecció Europcar

Jornada de selecció per a Europcar
Jornada de selecció per a Europcar
Si vols treballar d’ Agent de vendes i atenció al client, preinscriu-te a la jornada de selecció de l’empresa EUROPCAR, que tindrà lloc el proper dimarts 14 de març en PalmaActiva (carrer Socors 22).

Funcions: proporcionar un servei de qualitat als clients/es, entendre com la cartera comercial pot proporcionar una solució adequada a les necessitats específiques dels clients/es i seguiment dels processos operatius i de negoci que són fonamentals per mantenir el servei (fluxos operatius, enquestes de satisfacció del client…)

Condicions: Contracte d’obra i servei, jornada completa , 1380 euros salari brut per mes, 100 euros plus de transport i 700/800 eures per incentius, anglès alt, alemany valorable, excel mitjà i carnet de conduir.

Timing de la jornada:

  • 9h-9’15h – Presentació Corporativa Europcar
  • 9’15-9’30h – Presentació Carrera Professional Europcar
  • 9’30-10’30h – Dinàmica de grup
  • 10’30 – Entrevistes individuals
[fruitful_alert type=”alert-success”]IMPORTANT: PER PARTICIPAR-HI S’HA DE FER LA PREINSCRIPCIÓ AL WEB DE PALMAACTIVA, I SI CUMPLEIXES AMB EL PERFIL REQUERIT ET CONVOCAREM A LA JORNADA.
PREINSCRIU-TE![/fruitful_alert]
If you want to work as SALES & CUSTOMER CARE AGENT, sign up for the selection open day organised by the company EUROPCAR that will take place next Tuesday 14 of March in PalmaActiva (c/ Socors 22).

Tasks: provide quality service to the customers, understand how the commercial portfolio can provide appropiate solution to specific customer needs and the follow-up with operational and with business processes which are critical to maintain service (operational flows, customer satisfaction survey,…)

Conditions: Agreement of work and service, full time job, 1380 € gross income per month, 100 € plus for transport and 700/800 € as incentive, high-level English knowledge , German is unasset and Excel program. Driving Licence required.

Timing of the day:

  • 9h-9’15h: Corporate Presentation Europcar
  • 9’15-9’30h: Presentation Professional Career Europcar
  • 9’30-10’30h: Dynamic of group
  • 10’30h: Individual interviews
[fruitful_alert type=”alert-success”]IMPORTANT: TO TAKE PART IN, IT IS NECESSARY TO SIGN UP IN PALMAACTIVA WEB AND ONLY IF YOU FULFILL THE REQUIREMENTS WE WILL SUMMON YOU TO THE DAY.
SIGN UP![/fruitful_alert]
[fruitful_alert type=”alert-danger”]S’ha tancat el termini de preinscripció.[/fruitful_alert]