Ofertes del sector públic

ATENCIÓ: Aquesta llista és una selecció de diferents convocatòries públiques de feina actives (amb termini d’inscripció obert) i/o publicacions de bases generals i específiques per a convocatòries pendents d’obrir que PalmaActiva selecciona de diferents fonts d’informació. Podeu consultar-ne més convocatòries al BOIB i en el grup de Facebook “Oposicions Palma

Oferta

Data publicació

Termini

AJUNTAMENT DE SA POBLA. Bosa de feina de tècnic-informàtic de l’Ajuntament de sa Pobla 02/12/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Bases de la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de concurs-oposició, el lloc de treball de tècnic/a de prevenció de riscos laborals, adscrit al Servei de RRHH 27/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO. Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria d’oficial/oficiala de la policia local de l’Ajuntament de Muro per promoció interna 27/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Bases específiques de la convocatòria per a la selecció de personal laboral no permanent per crear una borsa de feina d’educador/a social, pel procediment abreujat, mitjançant concurs de mèrits, per a l’Ajuntament de Manacor. 25/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 8 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatoria concurs-oposició per torn lliure d’una plaça de tècnic mitjà en habitatge (taxa reposició) corresponent a la oferta pública 2018 25/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA. Bases específiques per nomenar un/a tècnic/a jurídic, funcionari interí, per a l’execució d’un programa temporal d’impuls, tramitació i gestió de les tasques de disciplina urbanística 25/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA. Bases específiques per cobrir, amb contractació de durada determinada, un lloc de treballador/a social per a l’execució del programa temporal denominat “Impuls de la Taula de Coordinació i Prevenció contra les Violències Masclistes” mitjançant el sistema de concurs 25/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure de TAE mitjà/ana informàtica taxa de reposició de l’Ajuntament de Palma 23/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA. Bases específiques per cobrir una plaça de tècnic/a d’Administració General, funcionari de carrera 23/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Bases i convocatoria de proves selectives per a la constitucio d’un borsi per cobrir substitucions, vacances i llicencies de curta durada de funcionari interi/interina d’integrador/a social mitjançant el procediment d’oposicio 20/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs-oposició pel torn lliure de lletrat/da assessor/a de l’Ajuntament de Palma 20/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 40 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Bases i convocatòria funcionarització personal laboral 20/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Bases que han de regir la convocatòria per constituir bossa extraordinària de professors/res per l’escola de música de l’ajuntament d’andratx per cobrir les necessitats temporals que es produeixin a la corporació mitjançant contractacions laborals temporals 18/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábiles des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Aprovació bases i convocatòria borsa responsable comptadores i sistema tele-lectura 18/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hábiles des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA – EMT. Procés de selecció de personal de l’Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma.S.A. per cobrir les places de subalterns treballs auxiliars e iniciació professional, per les tasques de manteniment electrònic dels vehicles 13/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs-oposició pel torn lliure d’educador/a social de l’Ajuntament de Palma 11/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs-oposició pel torn lliure d’ajudant/a d’oficis diversos taxa de reposició de l’Ajuntament de Palma 09/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
INSTITUT D’INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS. Resolució del president de l’IDI per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, els exercicis i el temari, i el barem de mèrits, i la forma de designar el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés per torn lliure d’un lloc de feina de tècnic/a disseny gràfic de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) 02/11/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA. Bases específiques per cobrir una plaça de Bibliotecari-Arxiver, personal laboral fix 30/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i bases per a la creació, mitjançant oposició, d’una borsa de personal funcionari interí tècnic d’administració general de l’ Escala d’Administració General, classe superior, del Grup A, Subgrup A1, adscrita a la Regidoria d’urbanisme i medi ambient de l’Ajuntament de Llucmajor 28/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i bases per a la creació, mitjançant oposició, d’una borsa de personal funcionari interí tècnic d’administració general de l’ Escala d’Administració General, classe superior, del Grup A, Subgrup A1, adscrita a la Regidoria d’urbanisme i medi ambient de l’Ajuntament de Llucmajor 28/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i bases per a la creació, mitjançant oposició, d’una borsa de personal funcionari interí tècnic d’administració general de l’ Escala d’Administració General, classe superior, del Grup A, Subgrup A1 28/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ. Bases i convocatòria proves selectives de tècnic auxiliar d’informàtica 28/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ. Bases i convocatòria proves selectives de tècnic auxiliar d’informàtica 28/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT. Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de feina de personal laboral temporal d’operari/ària peó de manteniment 28/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Bases per a la convocatòria de una plaça de cuiner/a de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar 28/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ. Convocatòria borsí dinamitzador/a sociocultural 28/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO. Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic sociosanitari per a l’Ajuntament de Muro 16/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SÓLLER. Convocatòria i bases que regiran el procediment selectiu, mitjançant concurs, per a la creació d’una borsa de treball per a la provisió d’operaris per al servei de recollida de residus i neteja viària de Sóller 16/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir 2 places vacants de policia local de l’ajuntament de Sa Pobla 14/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatoria i bases per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de personal funcionari interí d’ Enginyer/a Tècnic/a d’obres públiques del Cos Tècnic, classe Mitjà, grup A, subgrup A2, d’Administració Especial 07/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO. Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de serveis generals a la Residència Reina Sofia de Muro 02/10/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BÚGER. Aprovació bases per a la selecció de personal laboral temporal per la brigada municipal d’obres i serveis i formació d’una borsa de treball 30/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’INCA. Convocatòria i bases per a cobrir com a personal funcionari de carrera sis places de Policia Local (Grup C Subgrup C1) de l’Ajuntament d’Inca mitjançant oposició 30/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE. Bases generals que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura de la plaça vacant de personal laboral del Patronat Municipal de l´ Habitatge i de rehabilitació Integral de Barris – PMHRIBA- prevista a l’oferta d’ocupació pública corresponent als exercicis de l’any 2018, de l’any 2019 i de l’any 2020 30/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases per constituir una borsa de treball de personal funcionari interí, TAE assessor jurídic, mitjançant concurs-oposició, de l’Ajuntament de Santanyí 28/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Procés selectiu per a la contractació d’un graduat o una graduada en Medicina amb especialitat en Cardiologia per al projecte «Infart agut de miocardi: determinants socioeconòmics i indicadors de qualitat»
11/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Bases i convocatoria de proves selectives per a la constitucio d’un borsi per a la cobertura de places de funcionari interi/interina d’integrador/a social mitjançant el procediment d’oposicio 11/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Bases i convocatoria de proves selectives per a la constitucio d’un borsi per cobrir substitucions, vacances i llicencies de curta durada com a funcionari interi/ina de treballador/a social mitjançant el procediment d’oposicio 11/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SINEU. Convocatòria Jutge de Pau titular i substitut de Sineu 11/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Bases i convocatòria borsa personal de neteja 09/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAMPOS. Bases i convocatoria concurs oposició funcionari/ària de carrera, tècnic/a administración general 09/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ
INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES. Convocatòria de borsa de treball per proveir, llocs vacants, de caràcter laboral, de la categoria educador/a a les escoles d’educació infantil municipals gestionades per l’Institut Municipal d’Educació i Biblioteques de Calvià (IMEB)
09/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BINISSALEM. Convocatòria plaça arquitecte/a 09/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. Convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d’una borsa de treball en la categoria de tècnic-a de gestió, mitjançant el procediment d’oposició – concurs, per a formar part del Patronat Municipal de l’Hospital de Ciutadella de Menorca, com a personal laboral 07/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA. Bases per a la provisió borsa tècnic gestió administrativa 07/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS. Resolució del gerent de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears per la qual s’aproven la convocatòria i bases per a la confecció de diverses borses de treball per a contractes de naturalesa temporal a la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears
04/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria i les bases al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT). Bases específiques que regiran el procés selectiu per constituir una borsa per cobrir amb caràcter d’interinitat en lloc vacant o d’interinitat, llocs de feina de la categoria de Teleoperador (TELEOP01-21)
04/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Bases que han de regir la convocatòria per constituir dues borses extraordinàries de professors/res per l’escola de música de l’ajuntament d’Andratx per cobrir les necessitats temporals que es produeixin a la corporació mitjançant contractacions laborals temporals 04/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’INCA. Convocatòria i bases per a la creació d’un borsí de personal funcionari interí administratiu d’administració general de l’Ajuntament d’Inca, mitjançant sistema de concurs-oposició 02/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SON SERVERA. Convocatòria Borsa de treball d’operaris de la brigada municipal de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears) 02/09/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Bases per a la convocatòria de vuit places d’auxiliar administratiu/va de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, funcionari de carrera 03/08/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
IB-SALUT. Oposicions auxiliar d’infermeria 29/07/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució al BOIB.
IMAS. Aprovació de les bases especifiques i la convocatòria d’un concurs per a constituir una borsa extraordinària única de l’especialitat de tècnic/a de grau mitjà d’informàtica 29/07/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ. Convocatòria borsa treball operaris/operàries brigada municipal 29/07/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA. Convocatòria i bases que regiran la convocatòria per constituir una borsa de personal laboral temporal d’operaris especialistes d’ofici (lampista) de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca 29/07/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
EBAP. Procediment de constitució de dues borses de funcionaris interins d’agents covid, s’aproven les bases que han de regir la convocatòria i es designen els membres de les comissions tècniques de valoració 27/07/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de delegat/da de producció a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per a contractacions laborals temporals 20/07/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
FUNDACIÓ BIT. Bases específiques que regiran el procés de selecció per a contractar un facultatiu tècnic en l’especialitat de tecnologies de la informació i telecomunicacions per a l’Àrea de TIC Innovació de la Fundació Bit (TI02-21) 17/07/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY. Bases borsa treball per a personal escoleta 15/07/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
IB-SALUT. Concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria treballador/treballadora social 13/07/2021 La borsa d’ocupació de personal estatutari temporal del Servei de Salut estarà oberta permanentment per a la categoria convocada. Per confeccionar les llistes es faran actualitzacions periòdiques; no obstant això, s’estableix un termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria perquè s’hi inscriguin nous aspirants i perquè els inscrits afegeixin mèrits o facin modificacions.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Bases específiques per a la convocatòria d’una borsa d’auxiliars d’administració general pel sistema de concurs oposició de l’Ajuntament d’Esporles 26/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Bases i convocatòria borsí Tècnic/a Administració General 24/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FORNALUTX. Convocatoria y bases per a constituir una bolsa de Trabajo para proveer, con personal laboral interino la atención y gestión del Museu Can Xoroi de Fornalutx 24/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAMPOS. Bases i convocatòria borsí treballadora social 22/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA. Bases específiques de la convocatòria per la creació d’una borsa de treball depolicia local interí, mitjançant concurs de mèrits, per cobrir necessitats o substitucions a la plantilla de personal 17/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX. Convocatòria urgent borsa de treball de monitors i directors de temps lliure 17/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 4 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
IDISBA. Procés selectiu per a la contractació d’un tècnic o tècnica titulat superior per al projecte «Gestió de les activitats d’innovació de l’HUSE i configuració del projecte Health Living Lab» 15/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria d’una borsa de treballadora/a familiar per a l’Ajuntament de Manacor 15/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 8 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria d’una borsa de feina de peons per al cementeri municipal, per a l’Ajuntament de Manacor 15/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 8 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SELVA. Aprovació de les bases que han de regir la constitució de la borsa de personal laboral de treballador/a familiar per la per a l’àrea de dependència dels serveis socials amb caràcter temporal 15/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO. Bases de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball per la contractació laboral categoria director/a residència per a la residència Reina Sofia de Muro 12/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA. Bases específiques de la convocatòria per la creació d’una borsa de la categoria d’oficial de jardineria per cobrir necessitats o substitucions a la plantilla de persona. 12/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Bases per a la convocatòria de proves selectives per a la cobertura de una plaça de funcionari de carrera per torn lliure de tècnic d’administració general mitjançant concurs- oposició. 10/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Bases per a la convocatòria d’un borsí educador/a social dels serveis socials comunitaris bàsics de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar mitjançant oposició. 10/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL DE MALLORCA. Resolució del president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 2 de juny de 2021, relativa a l’aprovació de les bases especifiques i a la convocatòria d’un concurs per a constituir una borsa extraordinària única de l’especialitat o categoria d’Intèrpret de la Llengua de signes 08/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL DE MALLORCA. Resolució del president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de dia 3 de juny de 2021, relativa a l’aprovació de les bases especifiques i a la convocatòria d’un concurs per a constituir una borsa extraordinària única de l’especialitat o categoria de Terapeuta ocupacional 08/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALGAIDA. Convocatòria i bases per a constituir una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de l’Ajuntament d’Algaida. 08/06/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
MINISTERI DE L’INTERIOR. Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. 24/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
FUNDACIÓ BIT. Bases específiques que regiran el procés selectiu per contractar un Tècnic Superior Comunicació per a l’Àrea de projectes R+D+i i comunicació de la Fundació Bit, referència COM01-21 20/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
FUNDACIÓ BIT. Bases específiques que regiran el procés selectiu per contractar un Tècnic Superior Comunicació per a l’Àrea de projectes R+D+i i comunicació de la Fundació Bit, referència COM01-21 20/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALGAIDA. Convocatòria i bases per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de treball d’Operaris/es Polivalents de l’Ajuntament d’Algaida 20/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SENCELLES. Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de feina de personal laboral temporal d’auxiliars administratius de l’Ajuntament de Sencelles a l’àmbit d’Administració General 20/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA. Convocatoria i bases plaça de tècnic/a d’administració general-tresorer/a de l’Ajuntament de Valldemossa 20/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ. Bases i convocatòria per a cobrir, com a funcionari de carrera, un lloc de feina d’oficial llanterner 18/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria d’una plaça de Tècnic/a Superior de Medi Ambient, taxa addicional d’estabilització de la feina temporal, concurs oposició torn lliure de l’ Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2017 18/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria Enginyer/a Industrial, taxa de reposició, concurs oposició pel torn lliure. Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2018 i 2019 18/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria Enginyer/a Industrial, taxa addicional d’estabilització de la feina temporal, concurs oposició pel torn lliure. Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2017 i 2018 18/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs oposició arquitecte/a tècnic/a corresponent a la taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de l’Ajuntament de Palma 18/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs oposició arquitecte/a tècnic/a corresponent a la taxa de reposició de l’Ajuntament de Palma 18/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs oposició tècnic/a mitjà en seguretat i salut en obres corresponent a la taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de l’Ajuntament de Palma 18/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. Resolució del dia 28 d’abril de 2021 de la Universitat de les Illes Balears per la qual es convoquen proves selectives d’accés al subgrup A1 pel torn lliure per a l’ingrés a l’escala de tècnics de gestió de cossos generals d’aquesta universitat 15/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX. Convocatòria borsa de treball de monitors i directors de temps lliure 15/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA. Bases específiques per cobrir amb contractació de durada determinada per a l’execució d’un programa temporal i mitjançant el sistema de concurs-oposició tres llocs de treballadors/es socials 15/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
FUNDACIÓ INSTITUT SOCIOEDUCATIU S’ESTEL. Resolució de la Gerent de la Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel per la que s’aproven les bases i la convocatòria per cobrir temporalment llocs de feina de la categoria de Psicòleg/a especialista en atenció a víctimes de maltractament infantil 11/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
PORTS DE LES ILLES BALEARS. Resolució de la directora gerent de Ports de les Illes Balears per la qual es convoca un concurs per formar part d’una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional d’auxiliar administratiu/iva 11/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX. Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de feina de personal funcionari interí o laboral de l’escala d’Administració General, subescala auxiliar de l’Ajuntament de Costitx 06/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Bases específiques que regiran la convocatòria del concurs oposició per constituir una borsa d’Auxiliar de Turisme, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament d’Andratx 01/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Bases específiques que regiran la convocatòria del concurs oposició per constituir una borsa d’Auxiliar de Turisme, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament d’Andratx 01/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO. Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa d’oficial del poliesportiu 01/05/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
EBAP. Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca 29/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’INCA. Convocatòria i bases que han de regir la cobertura de manera interina d’una plaça de personal funcionari Tècnic d’administració general de l’Ajuntament d’Inca, mitjançant sistema d’oposició 29/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa de tècnic/a gestor/a de Cultura, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Felanitx 29/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA. Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la cobertura de set places de policia local, com funcionari/a de carrera de l’Ajuntament de Santa Margalida, mitjançant el sistema d’oposició, i pel procediment ordinari 22/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases que regiran la convocatòria per proveir, en propietat, una plaça de tècnic jurídic del departament d’obres i urbanisme, per torn lliure, de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Felanitx 20/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLOSETA. Aprovació bases reguladores procediment constitució borsi Tresorer/a 20/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ. Bases i convocatòria oficial de la policia local funcionari de carrera 20/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
CONSELL DE MALLORCA. FUNDACIÓ MALLORCA TURISME. Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme de noves places de personal per a la Fundació 20/04/2021 El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Bases reguladores específiques que regiran el procediment selectiu, per torn lliure, per a la selecció de quatre (4) places d’auxiliar d’informació turística, personal laboral fix, mitjançant el sistema de concurs-oposició 17/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Bases i programa de la convocatòria per a la constitució d’un borsí específic per a la cobertura de necessitats de places de treballador familiar de l’ajuntament d’Andratx 17/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Bases reguladores específiques que regiran el procediment selectiu, per torn lliure, per a la selecció de tres (3) places de treballadors/eres familiars, personal laboral fix, mitjançant el sistema de concurs-oposició 17/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE SENCELLES. Bases i convocatòria per crear una borsa de treball de Directors i Monitors de temps lliure, tant per l’Escola d’Estiu, com per a activitats puntuals o de curta durada 15/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir, com a personal funcionari de carrera, set places vacants de la categoria de Policia Local de l’Ajuntament de Felanitx mitjançant el procediment ordinari 10/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 8 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE SÓLLER. Convocatòria i bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic mig d’agent d’ocupació i desenvolupament local -AODL- de l’ajuntament de Sóller, en règim d’interinitat 10/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SÓLLER. Bases de la convocatòria que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de treballador-a familiar, grup c2, de l’ajuntament de Sóller 10/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SÓLLER. Bases que regiran la convocatòria del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de treballador-a social del departament de serveis socials de l’ajuntament de Sóller, com a personal funcionari amb caràcter d’interinitat 10/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ARTÀ. Convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs oposició, set places vacants de personal laboral fix de la categoria d’auxiliar d’infermeria per a la Residència de Persones Majors de l’Ajuntament d’Artà 08/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT D’ARTÀ. Bases específiques borsa d’enginyer o enginyera industrial com a personal funcionari interí 08/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ARTÀ. Bases específiques borsa de tècnic o tècnica de medi ambient com a personal funcionari interí 08/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir, com a personal funcionari de carrera, tres places d’oficial de la Policia Local 08/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT. Bases de la convocatòria que ha de regir el procés selectiu per a constituir, pel procediment de concurs-oposició d’una borsa de feina de l’escala d’administració general, subescala administrativa, grup C, subgrup C1 08/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA. Bases de la convocatòria per la selecció de personal funcionari interí per la formació d’una borsa de zelador/a de l’Ajuntament de Santa Margalida, mitjançant concurs oposició 08/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA. Bases de la convocatòria per la selecció de personal funcionari interí per la formació d’una borsa de zelador/a de l’Ajuntament de Santa Margalida, mitjançant concurs oposició 08/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ. Borsí de treball operaris/ies punt verd i àrea aportació 08/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SON SERVERA. Convocatòria borsa de treball de monitor/a de temps lliure de l’Ajuntament de Son Servera 08/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SON SERVERA. Convocatòria d’una borsa de treball de director/a de temps lliure de l’Ajuntament de Son Servera 08/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CONSELL. Bases específiques borsa de treball personal en la categoria de treballador/a social 03/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP). Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala d’arquitectura, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca 01/04/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa de tècnic/a gestor/a de Cultura, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Felanitx 30/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALGAIDA. Convocatòria i bases reguladores del procediment selectiu, mitjançant concurs-oposició, de 4 places de tècnic/a superior d’educació infantil per a l’escola municipal infantil d’Algaida, personal laboral fix 27/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Bases i convocatòria de proves selectives per a la constitució d’un borsí per a la cobertura de places de funcionari interi de treballadors socials mitjançant el procediment d’oposició 27/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir, com a personal funcionari de carrera, set places vacants de la categoria de Policia Local de l’Ajuntament de Felanitx mitjançant el procediment ordinari 27/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de treball de treballador/a social, grup A, subgrup A2, per posteriors nomenaments com a personal funcionari interí 27/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA. Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de treball de treballador/a social, grup A, subgrup A2, per posteriors nomenaments com a personal funcionari interí 27/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUBÍ. Bases que regiran la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball d’una/a director/a i monitor/es de temps lliure per a l’escola d’estiu 2021 25/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BINISSALEM. Convocatòria i bases plaça administratiu Ajuntament de Binissalem 16/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT D’ALGAIDA. Convocatòria i bases reguladores del procediment selectiu, mitjançant concurs-oposició, de 4 places de tècnic/a superior d’educació infantil per a l’escola municipal infantil d’Algaida, personal laboral fix 13/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i bases per a la creació, mitjançant oposició, d’una borsa de treball d’administratius/ives de l’ Escala d’Administració General, Subescala Administrativa, Grup C, Subgrup C1 13/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Aprovació bases i convocatòria educadors/res social 13/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Bases per a la convocatòria d’un borsí d’auxiliar administratiu/va de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar mitjançant oposició 11/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Bases de la convocatòria d’una borsa de treball d’agent Oficina d’Assistència a la Ciutadania Idiomes, pel sistema de concurs-oposició 11/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SENCELLES. Convocatòria per a constituir una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de l’ajuntament de Sencelles 11/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BÚGER. Aprovació convocatòria i bases borsa de policia local 09/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Aprovació de la convocatòria i bases per crear, mitjançant concurs-oposició, una borsa de treball de personal laboral de treballadors/es familiars 09/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Bases per a la creació d’una borsa per a formar part del Grup de Rescat Vertical del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) del Consell Insular d’Eivissa 06/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i bases per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de treball de personal laboral d’agent mediambiental 06/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA. Bases específiques per a la creació d’una borsa de professor/a de l’Escola d’Adults, personal laboral 06/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de personal laboral temporal, en la categoria d’educador/a infantil 04/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de personal laboral temporal, en la categoria de mestre d’educació infantil 04/03/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Bases convocatòria concurs-oposició per constituir una borsa de personal funcionari interí de tècnic de Medi Ambient 25/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Bases específiques per a la creació d’una borsa d’enginyers/eres tècnics/iques d’obres públiques, pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe mitjana, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa 23/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Bases específiques per a la creació d’una borsa de lletrats/ades, grup A, subgrup A1, pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe superior, per cobrir interinament o temporalment les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa mitjançant el sistema de concurs 23/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN. Convocatòria i bases que ha de regir el procés selectiu per la provisió d’una plaça de peó de manteniment com a personal laboral temporal de l’Ajuntament des Migjorn Gran 23/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN. Convocatòria i bases que ha de regir el procés selectiu per la provisió d’una plaça de peó de manteniment com a personal laboral temporal de l’Ajuntament des Migjorn Gran 23/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN. Convocatòria i bases que han de regir la provisió d’una plaça d’auxiliar administratiu com a personal laboral temporal a jornada completa 20/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Aprovació bases i convocatòria procediment per a la formació d’una borsa de personal tècnic en educació infantil 20/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA. Convocatòria i bases que regiran la convocatòria per constituir una borsa de personal funcionari interí tècnic d’administració general (TAG) de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca 18/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Decret d’aprovació de les bases per a la confecció d’una borsa de treball, pel sistema de concurs, de tècnic/a d’administració general (TAG) 18/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SON SERVERA. Convocatòria borsa de treball de xofer de la brigada municipal de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears) 16/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
MANCOMUNITAT ES RAIGUER. Convocatòria i bases específiques reguladores per a la creació d’una borsa de treball, mitjançant el sistema de concurs-oposició, amb caràcter de personal laboral temporal del lloc de feina de tècnic jurídic (nivell 1), aprovades per la Junta de Govern Local de data 11 de febrer de 2021 16/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA. Bases que regiran el concurs-oposició per a la creació d’una borsa de Tècnics/ques de Mobilitat, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera 13/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Servei de Selecció. Convocatòria concurs oposició torn lliure arquitecte/a taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de l’Ajuntament de Palma 11/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Servei de Selecció. Convocatòria concurs oposició torn lliure arquitecte/a taxa de reposició de l’Ajuntament de Palma. 11/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Servei de Selecció. Concurs Oposició pel torn lliure per a la cobertura d’una plaça d’Enginyer/a Tècnic/a d’Obres Públiques taxa estabilització OPE 2018 04/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Servei de Selecció. Concurs oposició pel torn lliure per a la cobertura d’una plaça de Enginyer/a Tècnic/a Obres Públiques taxa de reposició OPE 2017 04/02/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Servei de Selecció. Convocatòria oposició pel torn lliure, per a la cobertura de 36 places d’Auxiliar Administratiu/va, corresponents a la taxa de reposició de les ofertes d’ocupació pública de l’any 2018 i 2019 28/01/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Servei de Selecció. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure, per a la cobertura de 26 places d’Auxiliar Administratiu/va, corresponents a la taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de les ofertes d’ocupació pública de l’any 2018 i 2019 28/01/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria borsí extraordinari TAE mitjà intervenció social de l’Ajuntament de Palma 28/01/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 8 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure de tècnic/a auxiliar d’arxiu de l’Ajuntament de Palma 28/01/2021 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE DEIÀ. Convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament de Deià per ocupar interinament un lloc de feina de tècnic d’ administració general 29/12/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA. Bases reguladores i convocatòria pel sistema de concurs per a la constitució d’un borsi de tècnic/a auxiliar d’arxiu a l’Ajuntament de Valldemossa 24/12/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
MANCOMUNITAT DES RAIGUER. Convocatòria i bases específiques reguladores per a la creació d’una borsa de personal laboral temporal de treballador/a familiar a la Mancomunitat des Raiguer 22/12/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Bases per a la convocatòria d’un borsí d’auxiliar administratiu/va interí o personal laboral de l’Ajuntament de Capdepera mitjançant oposició. Exp 6753-20 19/12/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANCOR DE MURO. Aprovació de bases i convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball d’enginyer industrial de l’Ajuntament de Muro, mitjançant concurs 17/12/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANCOR DE SÓLLER. Bases específiques que regiran el procediment selectiu, mitjançant concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de treball per a la provisió de places de personal administratiu al poliesportiu municipal son angelats de Sóller 17/12/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL. Convocatòria i bases per les quals es regeix el concurs de mèrits per a la formació d’una borsa d’administratius de l’Ajuntament de Mancor de la Vall per a cobrir necessitats temporals dels serveis municipals 15/12/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BUNYOLA. Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa extraordinària d’aspirants per proveir, com a funcionaris interins, places vacants de policia local de l’ajuntament de Bunyola 12/12/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i bases per constituir una borsa extraordinària de personal laboral d’operaris/àries d’oficis múltiples per a cobrir les necessitats temporals que es produeixin a la brigada municipal del cementeri mitjançant contractacions laborals temporals 12/12/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Bases de la convocatòria d’una borsa de treball, pel sistema de concurs-oposició, de tècnic/a de restauració de bens arqueològics 03/12/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Bases de la convocatòria d’una borsa de treball, pel sistema de concurs-oposició, de tècnic/a de Patrimoni Històric-Artístic i Arquitectònic 03/12/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Bases de la convocatòria d’una borsa de treball, pel sistema de concurs-oposició, de tècnic/a de patrimoni arqueológic i etnogràfic 03/12/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAMPANET. Bases i convocatòria de procés selectiu per a la contractació laboral temporal de treballadora familiar 21/11/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAMPANET. Bases i convocatòria de procés selectiu per a la contractació laboral temporal de treballadora familiar 21/11/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Aprovació bases i convocatoria borsa feina tècnic/a administració general 21/11/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLOSETA. Aprovació convocatòria i bases per constituir una borsa de treball per policia local 19/11/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
FUNDACIÓ BIT. Bases específiques que regiran el procés selectiu per contractar un Facultatiu Superior TIC a l’especialitat de tecnologies de la informació i telecomunicacions per a l’Àrea de TIC Innovació de la Fundació Bit (Ref.TI02-20) 05/11/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Bases de la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de concurs, dos llocs de personal d’informació i atenció juvenil, adscrits a l’àrea de Joventut i Participació Ciutadana 05/11/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Convocatòria i bases per constituir una borsa extraordinària de personal laboral d’oficial primera picapedrer per cobrir les necessitats temporals que es produeixin a la corporació 05/11/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA. Bases específiques per la convocatòria de proves selectives per a la constitució d’un borsí de treball destinat a la cobertura temporal de places d’auxiliar administratiu 05/11/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ. Convocatòria i Bases Borsa Ocupació Netejadors/es 05/11/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA. Convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la provisió de 4 places de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Alcúdia mitjançant el procediment ordinari d’accés 03/11/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Bases de la convocatòria per proveir un lloc de treball de tècnic/a de patrimoni arqueològic i etnogràfic, mitjançant el sistema de concurs-oposició 03/11/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Bases de la convocatòria per proveir un lloc de treball de tècnic/a de patrimoni històric-artístic, arquitectònic i restauració de béns arqueológics, mitjançant el sistema de concurs-oposició 03/11/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLOSETA. Aprovació convocatoria i bases borsa de funcionaris administratius interins 03/11/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLOSETA. Aprovació convocatòria i bases per a la creació borsí de Terapeuta Ocupacional mitjançant el sistema de concurs-oposició 31/10/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLOSETA. Aprovació convocatòria i bases creació borsí Treballador/a Social 31/10/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA. Bases específiques per cobrir una plaça de tècnic/a d’educació, personal laboral fix 31/10/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatoria per a la selecció de personal laboral temporal per crear una borsa de feina extraordinària d’auxiliars de clínica per als centres d’estades diürnes municipals 29/10/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ. Convocatòria i bases de les proves selectives per a cobrir, mitjançant funcionari de carrera, un lloc de feina d’oficial llanterner 29/10/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
CONSELL MALLORCA. Convocatòria procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de bombers, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les necessitats de provisió urgent del Consell Insular de Formentera 15/10/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BINISSALEM. Bases constitució borsa de treball de treballador/a familiar 15/10/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SÓLLER. Bases que regiran el proces selectiu per a l’ingrés com a funcionari interí a la plaça de tècnic mig del departament d’economia sostenible de l’ajuntament de Sóller i la constitució d’una borsa d’ocupació 15/10/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT. Oposicions a diferents cossos de funcionaris 28/09; 01/10; 02/102020 Diferents terminis.
FUNDACIÓ BIT. Bases específiques que regiran el procés selectiu per constituir una borsa per cobrir amb caràcter d’interinitat en lloc vacant o d’interinitat, llocs de feina de la categoria de Gestor Call Center (GEST01-20) 06/10/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria de concurs oposició torn lliure, per a la constitució d’un borsí per a la cobertura temporal de places oficial/a del cos de bombers 01/10/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 8 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ARIANY. Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de personal laboral interí de netejadors/es de l’ajuntament d’Ariany 01/10/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SELVA. Bases que han de regir la constitución de una bolsa de técnico/a superior de educación infantil para cubrir necesidades extraordinarias y urgentes del servicio de escuelas infantiles Municipales de Selva 01/10/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ. Convocatòria Borsí Auxiliars Residència Cas Metge Rei 29/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ. Convocatòria Borsí Treballadors/es Familiars 29/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SELVA. Bases que han de regir el concurs per la constitució d’una borsa de policia local de l’Ajuntament de Selva 29/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS. Convocatòria i les bases per a la selecció d’un/a Tècnic/a de Ciclisme de la Fundació per a l’Esport Balear i la creació d’una borsa de treball per a substitucions d’aquest lloc de treball 26/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS. Convocatòria i les bases per crear una borsa de treball per a substitucions del lloc de treball de Preparador/a Físic/a de la Fundació per a l’Esport Balear 26/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a de medi ambient com a personal funcionari interí d’Administració Especial, subescala tècnica, classe mitjana, grup A, subgrup A2, de l’Ajuntament de Santanyí 26/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA. Procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’educador/es socials 24/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Convocatòria per constituir una borsa extraordinària de professors/res d’adults per cobrir les necessitats temporals que es produeixin a la corporació mitjançant contractacions laborals temporals 22/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria d’una borsa de feina d’auxiliars administratius 22/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Convocatòria i de les bases que han de regir el procediment selectiu per a crear un borsi d’Auxiliars Administratiu/Administrativa interí o personal laboral, mitjançant oposició 19/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria d’un borsí extraordinari per a la cobertura temporal de places d’oficial/a de retolació 19/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 8 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs oposició torn lliure treballador/a familiar taxa de reposició de l’Ajuntament de Palma 19/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs oposició torn lliure treballador/a familiar taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de l’Ajuntament de Palma 19/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
GOVERN DE LES ILLES BALEARS. Convocatòria per cobrir 3 places d’advocat/ada 17/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs oposició torn lliure TAE superior economista de l’Ajuntament de Palma 17/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Convocatòria concurs oposició torn lliure zelador/a d’obres de l’Ajuntament de Palma 17/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA. Decret convocatòria i bases específiques concurs oposició torn lliure bomber/a conductor/a de l’Ajuntament de Palma 12/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PETRA. Aprovació bases convocatòria procés selectiu per cobrir 1 plaça vacant de policia local 10/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PORRERES. Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de treball de la categoria de treballador/a social, amb caràcter laboral temporal, mitjançant concurs, de l’Ajuntament de Porreres 10/09/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’INCA. Bases i convocatòria del procés selectiu per a contractar tres d’agents d’ocupació i desenvolupament local per l’execució del projecte “Inca per l’ocupació 2020-2023” 04/08/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’INCA. Bases i la convocatòria per a la creació d’un borsí de personal laboral educador/a infantil mitjançant el sistema de concurs 04/08/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
IMAS-CONSELL DE MALLORCA. Convocatòria pre crear una borsa de treball de Tècnic/a Superior en Gestió de Qualitat i Avaluació 01/08/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de treball de personal treballador social, amb caràcter laboral temporal, mitjançant concurs, de l’Ajuntament de Santanyí 01/08/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
CAMBRA DE COMERÇ. Convocatòria oferta treball Project Manager Junior en transformació digital 30/07/2020 Termini de recepció de CV fins al 21 d’agost de 2020.
AJUNTAMENT D’INCA. Bases i la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de personal funcionari Policia Local, Grup C1, de l’Ajuntament d’Inca mitjançant sistema de concurs 30/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ. Bases i convocatòria de borsa de treball de policies locals funcionaris interins 23/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball, mitjançant el sistema de concurs, per a la provisió, amb caràcter temporal, de les possibles vacants o substitucions que puguin sorgir a la plantilla de professors/es de l’Escola de Municipal de Música i Dansa d’Esporles 21/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 7 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatoria d’una borsa de feina de treballadors/es familiars 18/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 8 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases del procediment selectiu per a la cobertura, mitjançant concurs-oposició, d’una plaça de personal laboral fix en la categoria de brigada d’obres i serveis especialitat personal neteja, corresponent a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019 18/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases que han de regir el concurs per constituir una borsa de personal laboral en la categoria d’auxiliar del servei d’ajuda a domicili (SAD) per cobrir les necessitats temporals que es produeixin a l’Ajuntament de Santanyí 18/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases que han de regir el concurs per constituir una borsa de treball d’agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL), per a l’execució d’un programa temporal de l‘Ajuntament de Santanyí, mitjançant concurs 18/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Bases per a la convocatòria d’una plaça de Treballador/a Social de serveis socials comunitaris bàsics, funcionari de carrera mitjançant oposició. Exp 1873/20 16/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Bases per a la convocatòria d’una plaça d’Educador/a Social de serveis socials comunitaris bàsics, funcionari de carrera mitjançant oposició. Exp 1868/20 16/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT. Bases per a la creació d’una borsa de treball de personal laboral temporal de recollida de residus 16/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA. Bases AODL Mancomunitat Tramuntana 16/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. Bases de la convocatòria per cobrir amb caràcter temporal un lloc de feina d’operador tècnic (Grup C) de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, i la formació d’un borsí de personal laboral temporal 16/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria per a la selecció de personal funcionari interí per crear una borsa de feina extraordinària de tècnic o tècnica superior d’informàtica 14/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA – PALMAACTIVA. Bases i la convocatòria per a cobrir 3 llocs de feina d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local 09/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Bases reguladores del procés selectiu de creació d’una borsa de treball per cobrir una plaça de treballador/a social amb caràcter laboral mitjançant concurs, per proveir temporalment necessitats urgents en els serveis socials de l’ajuntament de Sant llorenç des Cardassar 09/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases del concurs per constituir una borsa de personal funcionari interí, enginyer informàtic, del grup A, subgrup A1, escala d’Administració Especial, subescala tècnica superior de l’Ajuntament de Santanyí 09/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO. Bases de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball d’auxiliar de clínica per a la Residència Reina Sofia 02/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALARÓ. Bases de la convocatòria per constituir una borsa de feina d’auxiliar d’administració general (funcionària interina) 27/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CONSELL. Bases reguladores del concurs per a la creació d’una borsa de treball d’agent d’ocupació i de desenvolupament local amb caràcter laboral temporal, a l’Ajuntament de Consell (nivell A2) 27/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Bases per a la convocatòria i creació d’una borsa de tècnic/a en atenció sociosanitària a persones depenents al domicili (treballador/a familiar) amb caràcter temporal per cobrir necessitats o substitucions a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Esporles 27/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de docent de certificat professional programes SOIB ocupació i formació: SON QUINT IV 27/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de docent de certificat professional programes SOIB ocupació i formació: XARXA FORESTAL III 27/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de personal de suport administratiu de certificat professional programes SOIB ocupació i formació: SON QUINT IV i XARXA FORESTAL III 27/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de personal de Director/a de certificat professional programes SOIB ocupació i formació: SON QUINT IV i XARXA FORESTAL III 27/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PORRERES. Convocatòria i bases del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal laboral temporal, especialitat agent d’ocupació i desenvolupament local de l’Ajuntament de Porreres 27/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Bases de la convocatòria d’una borsa de treball de policía local 23/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa de treballadors/es familiars, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Felanitx 23/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
MANCOMUNITAT DES RAIGUER. Convocatòria de concurs-oposició per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a de projectes de desenvolupament local, amb caràcter laboral temporal (nivell A2) 23/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BINISSALEM. Bases i convocatòria per a la creació d’una borsa de treball d’agents d’ocupació i desenvolupament local, mitjançant concurs 20/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BUNYOLA. Bases específiques que regeixen la convocatòria de les proves selectives per a proveir mitjançant el sistema de concurs de mèrits una plaça de tècnic/a de projectes de desenvolupament local (AODL) de l’ajuntament de Bunyola. 20/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases específiques que regiran la convocatòria per a constituir una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la Policia Local de l’Ajuntament de Felanitx. 18/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar mitjançant el procediment ordinari. 18/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT. Resolución de 10 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares. 17/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT. Resolución de 8 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil. 17/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.