Ofertes del sector públic

ATENCIÓ: Aquesta llista és una selecció de diferents convocatòries públiques de feina actives (amb termini d’inscripció obert) i/o publicacions de bases generals i específiques per a convocatòries pendents d’obrir que PalmaActiva selecciona de diferents fonts d’informació. Podeu consultar-ne més convocatòries al BOIB i en el grup de Facebook “Oposicions PalmaOferta

Data publicació

Termini

AJUNTAMENT DE MANACOR. Monitors de suport. BOIB-16/05/2024 Termini de 10 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Cobertura d’1 plaça d’ajudant/a de biblioteca. BOIB-16/05/2024 Termini de 20 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Borsa de treball, pel sistema de concurs, d’enginyer/a tècnic/a d’obres públiques. BOIB-16/05/2024 Termini de 5 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Directors de temps lliure BOIB-11/05/2024 Termini de 15 hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. EMT. Professionals de trànsit i circulació BOIB-11/05/2024 Termini de 15 naturals a comptar des de l’endemà de la publicació en el BOIB.
AJUNTAMENT DE CAMPOS Convocatòria i bases borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats d’arquitecte/a. BOIB-09/05/2024 Termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació de les bases al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA Bases i barem de mèrits per proveir, mitjançant el sistema de concurs específic llocs de treball singularitzats corresponents a la unitat especialitzada de platges de l’Ajuntament de Capdepera. BOIB-09/05/2024 Termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic sociosanitari. BOIB-09/05/2024 Termini de deu (10) dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA Convocatòria i bases del procediment selectiu per a la creació d’una borsa de feina, amb la categoria d’administratius d’administració general, en règim d’interinitat. BOIB-09/05/2024 Termini de 5 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació de les bases de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN Convocatòria i bases que han de regir la borsa de treball de cuiner/-a com a personal laboral temporal. BOIB-07/05/2024 Termini de cinc dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PORRERES Bases i Convocatòria per constituir pel sistema de concurs-oposició un borsí de funcionaris interins Administratiu-va d’Administració General (C1). BOIB-07/05/2024 Termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Funcionari interí psicòleg. BOIB-02/05/2024 Termini de 10 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AYUNTAMENT D´ESPORLES. Administratiu. Termini de 10 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Enginyer/a de camins. BOIB-30/04/2024 Termini de 20 dies naturals/ següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Mestre d´educació infantil. BOIB-30/04/2024 Termini d´un mes dies hàbil, següent a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Tècnic mitjà de turisme. BOIB-30/04/2024 Termini d´un mes dies hàbils, següent a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Medidador intercultural. BOIB-30/04/2024 Termini d´un mes dies hàbils, següent a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. Redactor/a per a la direcció d’esports. BOIB-27/04/2024 Termini de 15 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. Redactor per a la direcció de contiguts d’informatius. BOIB-27/04/2024 Termini de 15 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer. BOIB-27/04/2024 Termini de 10 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Tècnic/a en prevenció de riscos laborals. BOIB-25/04/2024 Termini de 5 dies hàbils, comptar des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases en la plataforma CONVOCA.
SINDICATURA DE COMPTES. Tècnic/tècnica d’Administració general de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. BOIB-23/04/2024 Termini d’un mes comptador des de l’endemà de publicar-se la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. Personal laboral de l’escala d’administració general, subescala auxiliar administrativa (grup C2). BOIB-20/04/2024 Termini de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX. Socorrista aquàtic de l’ajuntament de Costitx. BOIB-20/04/2024 Termini de 5 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació de la present convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX. Monitors i directors de temps lliure de l’ajuntament de Costitx. BOIB-20/04/2024 Termini de 5 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació de la present convocatòria al BOIB.
MANCOMUNITAT DES RAIGUER. Acumulació, secretaria-intervenció a la Mancomunitat des Raiguer. BOIB-20/04/2024 El termini és de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Personal investigador graduat, del grup professional B. BOIB-18/04/2024 Termini de 15 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB).
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Psicòleg clínic / psicòloga clínica de la Gerència d’Atenció a Urgències SAMU 061 Balears. BOIB-18/04/2024 Termini de 10 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB).
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Tècnic/tècnica superior informàtica. BOIB-18/04/2024 Termini de 10 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB).
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Administratiu i tècnic/a de l’administració general mitjançant nomenament provisional per millora del lloc de feina a l’ajuntament d’Andratx. BOIB-18/04/2024 Termini de 10 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB).
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN. Personal funcionari interí per proveir necessitats urgents existents a la policia local des Migjorn Gran. BOIB-16/04/2024 Termini de 3 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB).
AJUNTAMENT DE PALMA. Arquitecte/a tècnic/a. BOIB-16/04/2024 Termini de 20 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB).
AJUNTAMENT DE PALMA. Professor/a músic clarinet. BOIB-16/04/2024 Termini de 20 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB).
AJUNTAMENT DE PALMA. Animador/a sociocultural. BOIB-16/04/2024 Termini de 20 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB).
AJUNTAMENT DE PALMA. Professor/a músic percussió. BOIB-16/04/2024 Termini de 20 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB).
AJUNTAMENT DE PALMA. Arquitecte/a tècnic/a. BOIB-16/04/2024 Termini de 20 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB).
AJUNTAMENT DE PALMA. Enginyer/a de camins. BOIB-16/04/2024 Termini de 20 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB).
AJUNTAMENT DE PALMA. Treballador/a social. BOIB-16/04/2024 Termini de 20 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB).
AJUNTAMENT DE CALVIÀ OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS. Tècnic/a de Gestió de l’Oficina. BOIB-11/04/2024 Termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà que es publiqui al BOIB.
MANCOMUNIDAD MIGJORN DE MALLORCA. Agent d’ocupació i desenvolupament local. BOIB-06/04/2024 Termini de 20 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU. Enginyer de Camins, Canals i Ports. BOIB-06/04/2024 Termini de 15 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE ES CASTELL. Policia Local. BOIB-06/04/2024 Termini de 20 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Cap de Servei de Prevenció de Riscs Laborals. BOIB-04/04/2024 Termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà que es publiqui al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Cap de Servei de Selecció. BOIB-04/04/2024 Termini de 7 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE ES MIGJORN GRAN. Tècnic mig d’administració general com a funcionari interí. BOIB-26/03/2024 Termini de 10 dies hàbils, següent a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Funcionari interí administratiu. BOIB-26/03/2024 Termini de 1 més natural, següent a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Ajudant jardineria. BOIB-26/03/2024 Termini de 1 més natural, següent a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Cobrir una excedència forçosa de l’àrea d’innovació. BOIB-21/03/2024 Termini de 15 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Directors de temps lliure. BOIB-21/03/2024 Termini de 10 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Monitors de temps lliure. BOIB-21/03/2024 Termini de 10 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. Tècnic superior en investigació, del grup professional A. BOIB-19/03/2024 Termini de 15 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Tècnic de medi ambient. BOIB-19/03/2024 Termini de 10 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Personal funcionari de l’Ajuntament de Palma. BOIB-19/03/2024 Termini de 15 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA (IDISBA). Tècnic superior en investigació, del grup professional A. BOIB-19/03/2024 Termini de 15 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY. Operadors de sistemes. BOIB-19/03/2024 Termini de 20 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA. Funcionari interí de la categoria d’enginyer industrial. BOIB-19/03/2024 Termini de 10 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS. Es convoca la selecció pel procediment de lliure designació del lloc de feina directiu professional de DIRECTOR/A DE COMUNICACIÓ CORPORATIVA I MITJANS DIGITALS DE L’ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (en endavant, EPRTVIB). BOIB-16/03/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Investigador o investigadora, del grup professional A, per al projecte «Plataforma ISCIII de suport a la investigació clínica». BOIB-16/03/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer en el servei de Recursos Humans BOIB-16/03/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals, comptats a partir de l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Subdirector/subdirectora d’Infermeria de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Llàtzer del Servei de Salut de les Illes Balears. BOIB-16/03/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 1 mes, comptats a partir de l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Subdirector mèdic / subdirectora mèdica de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears. BOIB-16/03/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 1 mes, comptats a partir de l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria de Comissió de serveis CS60/2024 de cap del Servei de Gestió Econòmica de l’Àrea de Gerència de l’IMAS. BOIB-16/03/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DES MERCADAL. Personal funcionari interí per a proveir necessitats urgents existents en la Policia Local de l’Ajuntament des Mercadal. BOIB-16/03/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL. Treballadors/es familiars, per cobrir vacances i necessitats puntuals del servei. BOIB-16/03/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
SANTA EULÀRIA DES RIU XXI SA. Auxiliar de l’aparcament situat entre el carrer de Margarita Ankermann i el camí de l’Església. BOIB-16/03/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Cap del grup de secretaria de la Direcció de Gestió i Pressuposts de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Corporatius del Servei de Salut de les Illes Balears. BOIB-14/03/2024 Termini de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’EIVISSA. Tècnic/a Mig d’Informàtica de l’Ajuntament d’Eivissa. BOIB-14/03/2024 Termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT D’EIVISSA. Administratiu/va de l’Ajuntament d’Eivissa. BOIB-14/03/2024 Termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT D’EIVISSA. Oficial de la Policia Local. BOIB-14/03/2024 Termini de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Aprovació bases i convocatòria d’una borsa de feina extraordinària de treballadors socials. BOIB-14/03/2024 Termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SÓLLER. Encarregat de manteniment del Poliesportiu municipal Son Angelats de Sóller i constitució d’una borsa de treball. BOIB-14/03/2024 Termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB.
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS. Tècnic/tècnica en ciències de la informació corresponent a l’Hospital Mateu Orfila. BOIB-12/03/2024 Termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el BOIB.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN. Cap de la policia local. BOIB-12/03/2024 Termini de 7 dies hàbils, a partir del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SÓLLER. Auxiliar administratiu/va (C2). BOIB-12/03/2024 Termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Tècnic/a mitjà/ana de turisme. BOIB-09/03/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Bases reguladores del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’informador/a de turisme, funcionari de carrera, pel sistema de concurs oposició i per a la creació d’una borsa de treball. BOIB-09/03/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases que regiran la convocatòria per proveir, en propietat, una plaça d’enginyer/a industrial, per torn lliure, de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Felanitx. BOIB-09/03/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLUIS. Bases per cobrir de forma interina i mitjançant procediment de concurs oposició lliure la plaça d’Intervenció de l’Ajuntament de Sant Lluís així com la constitució d’una borsa de treball. BOIB-09/03/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
SINDICATURA DE COMPTES. Acord del Consell de la Sindicatura pel qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis, el barem de mèrits i el temari de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos d’ajudants d’auditoria de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. BOIB-07/03/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA. Bases generals per a la selecció de personal laboral mitjançant un borsí de taquiller/a del Castell de Capdepera per oposició. BOIB-05/03/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYI, S.L.U. Obertura de nou termini d’inscripció a la Borsa per a cobertures temporals dels llocs d’operari/a neteja i operari/a peó de SEMDESA. BOIB-05/03/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
CONSELL INSULAR DE MENORCA. Director/a de Residències i Centre de Dia per a Persones amb Discapacitat del Departament de Benestar Social. BOIB-02/03/2024 Termini de 15 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
CONSELL INSULAR DE MENORCA. Aprovació de treball d’auxiliar infermeria, auxiliar cuidador/a, educador/a social i monitor/a integració social. BOIB-02/03/2024 Termini de 20 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ALAIOR. Subinspector/a de polia local per promoció interna. BOIB-29/02/2024 Termini de 20 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ALAIOR. Tècnic de biblioteca A2. BOIB-29/02/2024 Termini de 10 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DES MERCADAL. Personal funcionari interí necessitats urgents existents en la policia local. BOIB-29/02/2024 Termini de 10 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria d’una borsa de feina extraordinària de lletrats i lletrades per a l’Assessoria Jurídica. BOIB-29/02/2024 Termini de 10 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA. Oficial de la Policia Local. BOIB-29/02/2024 Termini de 10 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE CAMPANET. Auxiliar administratiu/a com interí. BOIB-27/02/2024 Termini de 15 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Bases reguladores del procés de selecció mitjançant sistema de concurs-oposició per a la cobertura amb caràcter d’interinitat de la plaça d’interventor/a de l’Ajuntament de Calvià. BOIB-24/02/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE CAMPOS. Convocatòria i bases per a constituir una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents de tècnic/a d’administració general. BOIB-24/02/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA Bases específiques per cobrir, mitjançant contractació laboral fixa, dues places de peó de neteja de dependències. BOIB-24/02/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SELVA Convocatòria de proves selectives per a la creació d’una borsa d’interins/nes per a la cobertura del lloc de Policia Local. BOIB-24/02/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 5 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SON SERVERA. Bases per a la convocatòria de proves selectives per a la cobertura d’una plaça de funcionari de carrera de l’Ajuntament de Son Servera de tècnic d’administració general per torn lliure mitjançant concurs- oposició. BOIB-24/02/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR. Convocatòria i bases per a la provisió definitiva d’una plaça de conductor de maquinària de l’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor SA. BOIB-22/02/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR. Convocatòria i bases per a la provisió definitiva d’una plaça d’enginyeria industrial de l’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor SA. BOIB-22/02/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR. Convocatòria i bases per a la provisió definitiva de tres places d’operari/a aigües de l’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor SA. BOIB-22/02/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Bases específiques per a la creació d’una borsa de terapeutes ocupacionals, personal laboral, grup A, subgrup A2, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-22/02/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ALAIOR. Bases procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de professors de música especialitat Piano. BOIB-22/02/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ALGAIDA. Aprovació de la convocatòria i les bases per a constituir una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents d’arquitecte/a tècnic/a de l’Ajuntament d’Algaida. BOIB-22/02/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Bases específiques de la convocatòria per promoció interna del concurs oposició per a la cobertura de 3 places d’inspector/a d’escomeses a EMAYA. BOIB-22/02/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Bases específiques de la convocatòria per promoció interna del concurs oposició per a la cobertura d’1 plaça de tècnic/a intermedi/a informàtic/a en EMAYA. BOIB-22/02/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Bases específiques de la convocatòria per promoció interna del concurs oposició per a la cobertura de 14 places d’oficial/a 1a administratiu/a (especialitats: administració de personal, atenció a la ciutadania, comunicació/premsa, contractació, planificació, serveis jurídics i tresoreria) a EMAYA. BOIB-22/02/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA. Bases específiques de la convocatòria per promoció interna del concurs oposició per a la cobertura de 10 places d’oficial/a 1a de xarxes (escomeses, bor, fugides, lampista, manteniment, reparació i muntatge, reparacions) a EMAYA – CICLE DE L’AIGUA i TD. BOIB-22/02/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA. Convocatòria del procés selectiu, per sistema de concurs de mèrits, d’una plaça d’arquitecte/a tècnic (A2), inclosa en el procés d’estabilització. BOIB-22/02/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA. Convocatòria del procés selectiu, per sistema de concurs de mèrits, d’una plaça de monitor/a d’instal·lacions esportives (C2), inclosa en el procés d’estabilització. BOIB-22/02/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA. Procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball extraordinària i urgent de treballadors/ores socials, personal laboral temporal de la mancomunitat Pla de Mallorca, per mitjà del sistema del concurs-oposició. BOIB-20/02/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DES MERCADAL. Aprovació bases del procés de selecció de professionals en treball social per a formar part d’una borsa per a poder ser contractats o nomenats, quan procedeixi, com a personal en règim laboral o funcionari interí de l’Ajuntament des Mercadal. BOIB-17/02/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE MAÓ. Aprovació bases reguladores i específiques borsa policia local. BOIB-17/02/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases per constituir una borsa de treball de personal funcionari interí, mestre d’educació infantil, grup A, subgrup A2, mitjançant el sistema de concurs de mèrits. BOIB-17/02/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases per constituir una borsa de treball de personal funcionari interí, educador infantil, grup C, subgrup C1, mitjançant el sistema de concurs de mèrits. BOIB-17/02/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
MANCOMUNITAT DES RAIGUER. Convocatòria i bases específiques reguladores per a la creació, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, d’una borsa de treball de treballador/a familiar, a la Mancomunitat des Raiguer. BOIB-17/02/2024 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA. Convocatòria pública per a la provisió del càrrec de jutge/jutgessa de pau subtitut/a d’aquest municipi. BOIB-15/02/2024 Termini de 15 dies comptat a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB
AJUNTAMENT DE SINEU. Bases i convocatòria provisió per mobilitat per cobrir com a funcionari de carrera una plaça vacant de la categoria de Policia Local. BOIB-13/02/2024 Termini general de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui extracte de la convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Convocatòria i bases reguladores del procediment selectiu per constituir una borsa d’arquitectes, funcionaris/es interins/es. BOIB-10/02/2024 Termini de deu dies hàbils per a la presentació d’instàncies per prendre part al procés selectiu a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al Butlletí BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Convocatòria i bases procès selectiu per la cobertura d’una plaça d’ordenança notificador funcionari de carrera. BOIB-10/02/2024 Termini de 20 dies naturals per a la presentació d’instàncies per prendre part al procés selectiu a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOE.
AJUNTAMENT D’EIVISSA. Bases i la convocatòria de la constitució d’una borsa de treball de Bidell de Centres Escolars per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l’Ajuntament d’Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició. BOIB-10/02/2024 Termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’EIVISSA. Bases i la convocatòria de la constitució d’una borsa de treball d’Agent Cívic per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l’Ajuntament d’Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició. BOIB-10/02/2024 Termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUBÍ. Bases de la convocatòria del procediment selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’operaris/es polivalents de l’Ajuntament de Llubí. BOIB-10/02/2024 Termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria pública per a la provisió temporal en comissió de serveis pel sistema de concurs del lloc de cap de servei de Selecció. BOIB-08/02/2024 Termini de SET DIES HÀBILS, comptats a partir de l’endemà de la seva publicació al BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS. Convocatòria de Comissió de serveis CS21/2024 de coordinador/a de nòmines de la Secció de nòmines de Gerència de l’IMAS. BOIB-03/02/2024 El termini per presentar sol·licituds comença l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB
AJUNTAMENT DE PALMA Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria pública per a la provisió temporal en comissió de serveis pel sistema de concurs del lloc de Cap de Servei de Prevenció de Riscs Laborals. BOIB-03/02/2024 Termini de SET DIES HÀBILS, comptats a partir de l’endemà que es publiqui al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITATS. Borsa d’aspirants a funcionaris interins docents. BOIB-01/02/2024 Es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes d’haver-se publicat en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Grup administratiu de la funció administrativa. BOIB-01/02/2024 No s’especifica el termini.
AJUNTAMENT DE CAMPANET. Secretari/a-interventor/a. BOIB-01/02/2024 Termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquestes bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Jutge o Jutgessa. BOIB-01/02/2024 Termini de 15 dies hàbils.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA INSTITUT BALEAR DE L’HABITATGE (IBAVI). Personal laboral a l’IBAVI. BOIB-30/01/2024 Termini de 20 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ALAIOR. Oficial de Policia Local. BOIB-30/01/2024 Termini de 07 dies hàbils
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITATS. Inspector/inspectora accidental. BOIB-27/01/2024 Termini de set dies naturals.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITATS. Professors experts en centres públics no universitaris. BOIB-25/01/2024 Termini de 20 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Investigador postdoctoral. BOIB-25/01/2024 Termini de 4 dies hàbils.
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA. Elecció Jutge de Pau titular. BOIB-25/01/2024 Termini de 15 dies hàbils.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA). Investigador graduat. BOIB-25/01/2024 Termini de 15 dies hàbils.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Grup administratiu. BOIB-25/01/2024 Termini de 10 dies naturals.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. Grup administratiu. BOIB-25/01/2024 Termini de 10 dies naturals.
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU. Personal Director de projectes de l’Ajuntament. BOIB-25/01/2024 Termini de 10 dies hàbils.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. BOIB-20/01/2024 Termini de 3 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. BOIB-20/01/2024 Termini de 10 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLUIS. BOIB-20/01/2024 Termini de 3 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. BOIB-18/01/2024 Termini 1 mes, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA. BOIB-18/01/2024 Termini de 15 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. BOIB-13/01/2024 Termini 1 mes, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. BOIB-13/01/2024 Termini de 3 dies hàbils,següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. BOIB-13/01/2024 Termini de 3 dies hàbils,següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. BOIB-13/01/2024 Termini de 3 dies hàbils,següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. BOIB-13/01/2024 Termini de 3 dies hàbils,següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP). BOIB-11/01/2024 Termini 2 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. BOIB-11/01/2024 Termini 1 mes, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. BOIB-11/01/2024 Termini 1 mes, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. BOIB-11/01/2024 Termini 1 mes, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. BOIB-11/01/2024 Termini 1 mes, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. BOIB-11/01/2024 Termini 1 mes, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX. Arquitecte tècnic. BOIB-09/01/2024 Termini de 2 mesos, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ALARÓ. Secretaria amb caràcter interí. BOIB-06/01/2024 Termini de 10 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA. Tècnic/a per promoció interna. BOIB-02/01/2024 Termini de 20 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS de tècnic/a especialista en continguts web BOIB-30/12/2023 Termini de 15 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR de tècnic/a d’administració general del Grup A, subgrup A1. BOIB-30/12/2023 Termini de 10 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY 2 places d’enginyer tècnic/a BOIB-30/12/2023 Termini de 20 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY plaça de bibliotecari/ària BOIB-30/12/2023 Termini de 20 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
AGÈNCIA DE LA QUALITAT UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS d’una plaça de personal laboral fix administratiu de l’AQUIB.
BOIB-28/12/2023 Termini de 20 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR de tècnic/a d’esports i joventut BOIB-28/12/2023 Termini de 20 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SÓLLER ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL SÓLLER 2010 d’operari del servei de recollida de residus i neteja viària de Sóller BOIB-28/12/2023 Termini de 10 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SÓLLER ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL SÓLLER 2010 de xofer del servei de recollida de residus i neteja viària de Sóller BOIB-28/12/2023 Termini de 10 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SÓLLER ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL SÓLLER 2010 personal controlador del servei d’estacionament regulat de Sóller BOIB-28/12/2023 Termini de 10 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SÓLLER
ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL SÓLLER 2010 d’operari de manteniment
BOIB-28/12/2023 Termini de 10 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AYUNTAMIENTO DE SÓLLER ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL SÓLLER 2010 promoció interna d’encarregat del servei municipal de recollida de residus urbans i neteja viària BOIB-28/12/2023 Termini de 10 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS Convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball de cap del Servei de Contractació Administrativa. BOIB-23/12/2023 Termini de 1 mes, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS Una plaça vacant de la categoria del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer en el servei de rehabilitació. BOIB-23/12/2023 Termini de 1 mes, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS És necessari cobrir el lloc de treball de cap del Servei de Borsa Única de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Corporatius del Servei de Salut de les Illes Balears. BOIB-23/12/2023 Termini de 3 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS es convocava la provisió, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Canal Salat de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primaria Menorca. BOIB-23/12/2023 Termini de 1 mes, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
SINDICATURA DE COMPTES convocatòria per a la provisió, del lloc de treball de cap de la Secció II de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears BOIB-23/12/2023 Termini de 10 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
SINDICATURA DE COMPTES Lloc de treball de tècnic/tècnica d’Administració general de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. BOIB-23/12/2023 Termini de 1 mes, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR Convocatòria d’un borsí d’auxiliar administratiu-/va de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. BOIB-23/12/2023 Termini de 1 mes, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU Borsa de treball de personal tècnic auxiliar informàtic de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. BOIB-23/12/2023 Termini de 3 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SÓLLER Convocatòria per personal funcionari de carrera i pel torn lliure, un lloc de treball de Tècnic-a mig d’Administració general de l’Ajuntament de Sóller BOIB-23/12/2023 Termini de 10 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SÓLLER Convocatòria com a personal funcionari de carrera i pel torn lliure, un lloc de treball de Tècnic-a mig d’Administració general de l’Ajuntament de Sóller, AG. BOIB-23/12/2023 Termini de 10 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)Convocatòria per a l’ingrés, pel torn lliure, als cossos de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. BOIB-21/12/2023 Termini de 1 mes, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS És necessari cobrir, una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa per substitució. BOIB-21/12/2023 Termini de 7 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS Convocatòria en Comissió de serveis CS116/2023 de director/a de la Residència de Felanitx, Àrea d’Atenció Sociosanitària de l’IMAS. BOIB-21/12/2023 Termini de 7 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA Convocatòria i bases del concurs per a la provisió de llocs vacants i dotats de la categoria escala bàsica de policia local per a segona activitat. BOIB-21/12/2023 Termini de 10 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI Es troba vacant el lloc de treball de director gerent o directora gerenta de la Fundació Teatre Principal de Palma. BOIB-19/12/2023 Termini de 30 dies hábils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA Bases específiques per constituir una borsa de fosser, mitjançant contracte laboral temporal. BOIB-19/12/2023 Termini de 10 dies hábils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS Convocatòria i les Bases per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a director/a d’Administració i Finances de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. BOIB-16/12/2023 Termini de 1 mes, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS Convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos docents universitaris al Butlletí Oficial de l’Estat. BOIB-16/12/2023 Termini de 20 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS Convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos de funcionaris docents universitaris al Butlletí Oficial de l’Estat. BOIB-16/12/2023 Termini de 20 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ ES BALUARD MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI Convocatòria d’un concurs per proveir la direcció de la Fundació es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma. BOIB-14/12/2023 Termini de 35 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA) Es convoca un procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de personal tècnic mitjà de suport a la investigació. BOIB-14/12/2023 Termini de 15 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA) Es convoca un procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de personal tècnic mitjà de suport a la investigació, projecte HealthyW8 BOIB-14/12/2023 Termini de 15 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS Es troba vacant i dotat pressupostàriament el lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària. BOIB-14/12/2023 Termini de 20 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS Es convoca lloc de feina de supervisor/supervisora del l’Àrea Quirúrgica de l’Hospital de Manacor. BOIB-14/12/2023 Termini de 20 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA Convocatòria i les bases reguladores del procediment selectiu per a la cobertura com a personal funcionari de carrera d’una plaça d’Enginyer Industrial de l’ajuntament d’Alcúdia. BOIB-14/12/2023 Termini de 2 meses, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALM EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA Concurs oposició per al personal de Grup professional 4: Professionals de Trànsit i Circulació. BOIB-14/12/2023 Termini de 15 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
MANCOMUNITAT DES RAIGUER borsa de treball de tècnic de medi ambient, a la Mancomunitat des Raiguer. BOIB-14/12/2023 Termini de 3 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITATS Convocatòria per a formar part de la llista de professors especialistes en centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitats. BOIB-12/12/2023 Termini de 5 dies hàbils des de l’endemà de la publicació al BOIB d’aquesta resolució.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS Concurs de trasllats voluntari per proveir 88 places bàsiques vacants de personal estatutari fix. BOIB-12/12/2023 Termini és d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS Convocatòria per cobrir una plaça vacant de la categoria infermer/infermera (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l’Hospital de Manacor. BOIB-12/12/2023 Termini de vint dies naturals des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el BOIB.
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS Convoca el procés de selecció per a la contractació de personal docent i investigador en la modalitat de professor permanent laboral. BOIB-12/12/2023 Els terminis per presentar sol·licituds es publicaran al tauler electrònic oficial de la Universitat de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ Bases i convocatòria de concurs de trasllat per a la provisió definitiva de dotze llocs de feina d’auxiliar administratiu d’administració general. BOIB-12/12/2023 Termini de vint dies naturals següents al de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOIB
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA Concurs oposició per al personal de Grup professional 2: Tècnic Especialista en transports. BOIB-12/12/2023 Termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà que es publiqui aquesta convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA Bases específiques per constituir una borsa de treball d’enginyer municipal, personal funcionari interí. BOIB-12/12/2023 Termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació íntegra d’aquestes bases en el BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa d’inspectors de Turisme, per cobrir les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera. BOIB-09/12/2023 Termini de 10 dies naturals, comptats a partir de l’endemà al de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA Bases generals que han de regir el procediment de selecció de personal funcionari interí i de personal laboral temporal al Consell de Mallorca. BOIB-09/12/2023 Termini de deu dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA Bases específiques per cobrir, mitjançant contractació laboral fixa, una plaça de tècnic/a d’educació. BOIB-09/12/2023 Termini de 20 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria, en extracte, en el BOE.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITATS Convocatòria del procediment per proveir, a l’illa de Menorca i mitjançant el sistema de comissió de serveis, un lloc de feina de la Inspecció Educativa com a inspector/inspectora accidental. BOIB-07/12/2023 Termini de set dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS Es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a de la Unitat de Quiròfan Verge de la Salut (QUIC) i CMA (UHC1). BOIB-05/12/2023 Termini de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el BOIB.
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS Convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos docents universitaris al BOE. BOIB-05/12/2023 Termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA Bases de la convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d’una borsa de treball per a formar part del Patronat Municipal de l’Hospital, de l’Ajuntament de Ciutadella de Menoca, com a personal laboral. BOIB-05/12/2023 Termini dels 15 dies naturals següents a la data de publicació del corresponent anunci al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY Aprovació de les bases reguladores que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball extraordinària i excepcional d’enginyers superiors d’infraestructures mitjançant el sistema de concurs. BOIB-05/12/2023 Termini de 20 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY Aprovació de les bases reguladores que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball extraordinària i urgent d’educadors/es socials mitjançant el sistema de concurs BOIB-05/12/2023 Termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY Aprovació bases reguladores que regiran el procediment selectiu per a la constitució duna borsa de treball extraordinària i urgent de treballadors/es socials mitjançant el sistema de concurs. BOIB-05/12/2023 Termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY Aprovació de les bases reguladores que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa d’ocupació extraordinària de zeladors/es mitjançant el sistema de concurs oposició. BOIB-05/12/2023 Termini de 20 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació de la present convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS Es convoca un procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de personal tècnic mitjà de suport a la investigació, del grup professional B, per al projecte «El fitat com a quelant conservador: Utilitat en la prevenció i tractament de la neurodegeneració associada a la diabetis mellitus i a l’envelliment». BOIB-02/12/2023 Termini de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS Es convoca un procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de personal laboral de la categoria d’investigador coordinador clínic, del grup professional A, per al projecte «Creació d’una Unitat Balear d’Assaigs Clínics de Fase I/II». BOIB-02/12/2023 Termini de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS Es convoca un procés selectiu per a la contractació de sis tècnics o tècniques de node i per a la generació d’una borsa de treball per al projecte «Salut pública i medicina preventiva de precisió combinant exploració física, hàbits de vida i informació genòmica: monitoratge de la pandèmia d’obesitat a través d’extensió de la Cohort IMPaCT (Obes-IMPaCT)». BOIB-02/12/2023 Termini de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS Convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos de funcionaris docents universitaris al BOE. BOIB-02/12/2023 Termini vint dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE BINISSALEM Convocatòria per a constituir una borsa policia local funcionari interí. BOIB-02/12/2023 Termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE FERRERIES Aprovació de les bases i la convocatòria per a la creació d’una borsa extraordinària de treball per a poder ser nomenades/ts com a personal funcionari interí, per a cobrir les necessitats urgents existents a la Policia Local de l’Ajuntament de Ferreries. BOIB-02/12/2023 Termini de 10 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE MONTUÏRI Convocatòria secretaria intervenció. BOIB-02/12/2023 Termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquestes bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PETRA Aprovació convocatòria i bases per a selecció peó brigada municipal d’obres, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Petra. BOIB-02/12/2023 No s’especifica el termini.
AJUNTAMENT DE PETRA Aprovació convocatòria i bases per a selecció d’operari de suport general, com a personal laboral fix de l’organisme autònom municipal denominat Teatre i Acció socio-cultural de Petra. BOIB-02/12/2023 No s’especifica el termini.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS Es convoca un procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de personal tècnic mitjà de suport a la investigació, del grup professional B, per al projecte «The Balearic Centenarian Pilot Study: Establishing the phenotypic, genetic, and epigenetic landscape of healthy aging in supercentenarians living in Mallorca». BOIB-30/11/2023 Termini de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS Es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de supervisor/a d’infermeria del servei d’urgències de l’Hospital Universitari Son Llàtzer. BOIB-30/11/2023 Termini de 20 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el BOIB.
AJUNTAMENT DE LLOSETA Creació de borsa de treball d’un tècnic/a agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL) del programa SOIB Desenvolupament Local. BOIB-28/11/2023 Termini de presentació de sol·licituds, serà de 7 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS Convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, tres places d’infermer/a de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer. BOIB-25/11/2023 Termini de presentació de sol·licituds, serà de 10 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS Convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, tres places vacants de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer. BOIB-25/11/2023 Termini de presentació de sol·licituds, serà de 10 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA Bases i convocatòria de proves selectives per constituir un borsí per cobrir una plaça de funcionari/a interí/a, tècnic/a d’administració general, mitjançant el procediment d’oposició. BOIB-25/11/2023 Termini de presentació de sol·licituds, serà de 7 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES Bases per les quals s’ha de regir el concurs per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a superior en educació infantil amb caràcter laboral temporal. BOIB-25/11/2023 Termini de presentació de sol·licituds, serà de 10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE FERRERIES Aprovació de les bases i la convocatòria que han regir el procés de selecció de persones aspirants a formar part d’una borsa extraordinària per a poder ser nomenades funcionaris/es interins/es de l’escala d’administració general, subescala tècnica (TAG) de l’Ajuntament de Ferreries. BOIB-25/11/2023 Termini de presentació de sol·licituds, serà de 15 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR Bases i convocatòria per a la creació d’una borsa de feina per al Projecte Temporal d’Ocupació per dur a terme les tasques de retirada de vehicles de la via pública del terme municipal de Manacor amb els vehicles-grua municipals. BOIB-25/11/2023 Termini de presentació de sol·licituds, serà de 10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria per a la cobertura de 5 places d’Inspector/a de Comerç, Consum i Mercats (taxa de reposició) pel sistema de concurs oposició, pel torn lliure. BOIB-25/11/2023 Termini de presentació de sol·licituds, serà de 20 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria per cobrir 4 places vacants D’Ajudant/a d’Obres (taxa de reposició) Concurs oposició pel torn lliure. BOIB-25/11/2023 Termini de presentació de sol·licituds, serà de 20 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria per a la cobertura de 26 places vacants de bomber/a conductor/a pel torn lliure. BOIB-25/11/2023 Termini de presentació de sol·licituds, serà de 20 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE CONSELL Convocatòria i bases específiques per les quals s’ha de regir el procés selectiu per cobrir una (1) plaça d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) mitjançant concurs-oposició, com a personal funcionari interí de l’Ajuntament de Consell derivada del programa SOIB Desenvolupament Local 2023-2025; i la constitució d’una borsa de treball. BOIB-23/11/2023 Termini de presentació de sol·licituds, serà de 7 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA Convocatòria mitjançant concurs oposició d’1 plaça de personal fix del grup professional 1: Cap Departament de Taller. BOIB-23/11/2023 Termini de presentació de sol·licituds, serà de 15 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT) Bases específiques que regiran el procés selectiu per contractar un/a Tècnic/a en Emprenedoria per a l’Àrea de projectes R+D+i i comunicació de la Fundació Bit. BOIB-21/11/2023 Termini de presentació de sol·licituds, serà de 20 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera set (7) places vacants a la categoria de Policia del cos de la policia local de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. BOIB-21/11/2023 Termini de presentació de sol·licituds, serà de 20 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE BUNYOLA Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir mitjançant concurs, una borsa de treball per cobrir possibles vacants del personal laboral de tècnic/a superior en educació infantil, amb caràcter laboral, de l’escoleta ca ses monges de l’Ajuntament de Bunyola. BOIB-18/11/2023 Termini de presentació de sol·licituds, serà de 7 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DES MERCADAL Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa de tècnic/a de desenvolupament local, com a personal laboral de l’Ajuntament des Mercadal. BOIB-18/11/2023 Termini de presentació de sol·licituds, serà de 10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE FERRERIES Bases i convocatòria que han de regir el procés de selecció per proveir interinament, per mitjà del sistema de concurs oposició lliure, la plaça d’interventor/a de l’Ajuntament de Ferreries i la constitució d’una borsa de treball. BOIB-18/11/2023 Termini de presentació de sol·licituds, serà de 10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE FERRERIES Bases i convocatòria per per a la contractació de dos agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL), un amb perfil general i un amb perfil especial de formació. BOIB-18/11/2023 Termini de presentació de sol·licituds, serà de 5 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR Bases i programa de la convocatòria de proves selectives per a la cobertura de una plaça de funcionari de carrera per torn lliure de tècnic/a d’esports i joventut, grup a, subgrup A2, de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar mitjançant concurs-oposició. BOIB-18/11/2023 Termini de presentació de sol·licituds, serà de 20 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR Bases i programa de la convocatòria de proves selectives per a la constitució d´una borsa d´interins per a cobertura interina d´una plaça de funcionari/a per torn lliure de tècnic d’administració general mitjançant concurs- oposició. BOIB-18/11/2023 Termini de presentació de sol·licituds, serà de 20 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ARIANY Bases específiques per a la provisió mitjançant concurs oposició d’una plaça d’administratiu, funcionari de carrera BOIB-16/11/2023 Termini de 20 dies hàbiles, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT) procés selectiu per a l’oferta pública extraordinària d’estabilització per a contractar tres Operadors/res Ordinador Assistència Telefònica per a prestar serveis a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, Fundació Bit BOIB-14/11/2023 Termini de 3 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP) borses de personal funcionari de carrera per cobrir places de funcionari dels cossos generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB-14/11/2023 Termini de 20 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria del concurs de provisió de llocs de treball de la categoria de Policia Local BOIB-14/11/2023 Termini de 15 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA) procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de personal tècnic de suport a la investigació amb especialització en Bioquímica BOIB-09/11/2023 Termini de 15 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT D’EIVISSA Bases i la convocatòria de la constitució d’una borsa de treball d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) BOIB-09/11/2023 Termini de 10 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria per a la cobertura d’1 plaça d’Ajudant/a D’arxiu (taxa de reposició) BOIB-09/11/2023 Termini de 20 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria per a la cobertura d’1 plaça de Tècnic/a mitjà/ana en Infermeria (taxa de reposició) BOIB-09/11/2023 Termini de 20 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria per cobrir 2 places vacants d’ajudant/a d’espectacles (taxa de reposició) BOIB-09/11/2023 Termini de 20 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria per a la cobertura d’1 plaça d’Arquitecte/a Tècnic/a (taxa de reposició) BOIB-09/11/2023 Termini de 20 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria per a la cobertura de 4 places de Tècnic/a Animador/a Sociocultural (taxa de reposició) BOIB-09/11/2023 Termini de 20 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria per a la cobertura de 9 places de TAE superior economista pel sistema de concurs oposició BOIB-09/11/2023 Termini de 20 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria per a la cobertura de 2 places d’Inspector/a Químic/a Farmacèutic/a (taxa de reposició) BOIB-09/11/2023 Termini de 20 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLUIS Contractació personal laboral fix BOIB-09/11/2023 Termini de 3 dies, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA PORTS DE LES ILLES BALEARS Convocatòria del procés de selecció pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària per a l’any 2022 per cobrir places de personal laboral de Ports de les Illes Balears. BOIB-07/11/2023 Termini de 30 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS convocatòria per a cobrir una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer en el servei de Admissió BOIB-07/11/2023 Termini de 10 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria concurs de provisió de la categoria de subinspector/a de la policia local BOIB-07/11/2023 Termini de 15 dies hàbils, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria per a la cobertura de 2 places vacants d’Enginyer/a Tècnic/a Industrial (taxa reposició) pel sistema de concurs oposició, pel torn lliure, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2020 i 2021 BOIB-07/11/2023 Termini de 20 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE MONTUÏRI Convocatòria places policia local. BOIB-04/11/2023 Termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el BOE.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera quatre places vacants de la categoria de Policia Local del Consell Insular de Formentera. BOIB-04/11/2023 Termini de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria provisió definitiva del lloc de treball de Director/a de l’Oficina pressupostària mitjançant el procediment de lliure designació. BOIB-02/11/2023 Termini de quinze dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOE.
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU Bases del procés selectiu per cobrir per personal funcionari de carrera dues places vacants d’oficial de policia de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. BOIB-28/10/2023 Termini de vint dies hàbils, comptats a partir del següent al de la data de publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU Bases del procés selectiu per cobrir per personal funcionari de carrera una plaça vacant d’oficial de policia de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. BOIB-28/10/2023 Termini de vint dies hàbils, comptats a partir del següent al de la data de publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA Elecció Jutge de Pau titular. BOIB-26/10/2023 Termini de 20 dies naturals, següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO Aprovació convocatòria i bases per a la constitució d’una borsa de treball de treballador/a social, personal funcionari interí, de l’Ajuntament de Muro. BOIB-26/10/2023 Termini de presentació de sol·licituds, serà de deu dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA Bases específiques que regirán les proves selectives per a la selecció i la provisió definitiva d’una plaça de zelador/zeladora d’explotació, mitjançant el sistema de concurs oposició. BOIB-26/10/2023 Termini de vint dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOE.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA Bases específiques que regirán les proves selectives per a la selecció i la provisió definitiva de dos places de netejador/a, mitjançant el sistema de concurs oposició. BOIB-26/10/2023 Termini de vint dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY Obertura d’informació pública per a l’elecció del jutge de pau. BOIB-24/10/2023 Termini de presentació d’instàncies de 15 dies hàbils a partir de la publicació d’aquest anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA Aprovació de les bases del procés selectiu per formar part de la borsa de treball, per a cobrir mitjançant contractacions laborals temporals, les necessitats de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca. BOIB-24/10/2023 Termini de presentació de sol·licituds, serà de 10 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS SECRETARIA DE GOVERN Convocatòria pública per a la provisió del càrrec de Jutge de Pau titular del Jutjat de Santa Maria del Camí (Mallorca). BOIB-24/10/2023 Termini de deu dies naturals següents al de la data de publicació d’aquest Edicte al Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma.
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU Bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’agents d’ocupació i desenvolupament local, personal funcionari interí o laboral temporal, de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. BOIB-21/10/2023 Termini de deu dies hàbils, comptats a partir del següent al de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO Aprovació de la convocatòria i les bases que regirán el procediment selectiu per a la contractació de 1 plaça de personal laboral fix de l’Ajuntament de Muro categoria bibliotecari/a. BOIB-21/10/2023 Termini de presentació de sol·licituds, serà de vint dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT DE MANACOR Aprovació bases i convocatòria d’una borsa de feina extraordinària d’enginyer/a industrial, per concurs de mèrits. BOIB-21/10/2023 Termini de presentació de sol·licituds comptarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA Bases específiques per reclassificar places de bomber/bombera, del subgrup C2, a places de bomber/bombera del subgrup C1, del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-21/10/2023 Termini de presentació d’instàncies de vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY Aprovació de les bases reguladores que regirán el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball, d’Oficials Brigada Obres (obra de paleta), personal laboral temporal, de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. BOIB-19/10/2023 Termini de 10 dies hàbils a comptar des de el següent a la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY Aprovació bases reguladores que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball, d’Oficials Brigada Obres (climatització), personal laboral temporal, de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. BOIB-19/10/2023 Termini de 10 dies hàbils a comptar des de el següent a la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE MONTUÏRI Convocatòria Jutge de Pau. BOIB-19/10/2023 Termini de deu dies comptats a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOIB.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ Convocatòria i bases del concurs de trasllat per a la provisió definitiva de cinc llocs de feina d’oficial de la policia local. BOIB-19/10/2023 Termini de vint dies naturals següents al de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DES MERCADAL Bases de la convocatòria per cobrir de forma interina la plaça de secretaria, categoria d’entrada (classe segona) de l’Ajuntament des Mercadal. BOIB-19/10/2023 Termini de presentació de dites sol·licituds serà de 7 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DES CASTELL Convocatòria de la comissió de serveis de caràcter voluntari per lliure designació del lloc de treball de Cap de Policia Local de l’Ajuntament des Castell. BOIB-19/10/2023 Termini de presentació de sol·licituds és de 7 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria.
AJUNTAMENT DE CAMPANET Convocatòria elecció jutge de pau suplent. BOIB-19/10/2023 Termini de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX Bases per el proveïment, en Comissió de Serveis del lloc de treball de personal funcionari Cap Tècnic de Personal de l’Ajuntament d’Andratx. BOIB-19/10/2023 Termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la seva publicació en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS Bases de la convocatòria para cobrir de manera interina el lloc de treball de Llicenciat en Medicina Especialista per el Banc de Teixits de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. BOIB-19/10/2023 No s’especifica el termini.
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA Aprovació bases provisió per lliure designació lloc de Cap de la Policia Local comissió serveis. BOIB-17/10/2023 Termini de 5 dies comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
MANCOMUNITAT DES RAIGUER Convocatòria i bases específiques per les quals s’ha de regir el procés selectiu per cobrir una plaça d’Agent d’Ocupació i desenvolupament Local, com a personal funcionari interí de la Mancomunitat des Raiguer i la constitució d’una borsa de treball. BOIB-14/10/2023 Termini de presentació d’instàncies és de set dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ALAIOR Proves de Selecció per Concurs (Personal Laboral) – per a la constitució d’una borsa de treball de professors de l’escola de música de l’especialitat de Trombó. BOIB-14/10/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ALAIOR Proves de Selecció per Concurs (Personal Laboral) – per a la constitució d’una borsa de treball de professors de l’escola de música de l’especialitat de Saxòfon. BOIB-14/10/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE FORNALUTX Creació d’una borsa de treball com a funcionari interí. BOIB-12/10/2023 Termini de 7 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’EIVISSA Bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 12 places d’Agent Policia Local a l’Ajuntament d’Eivissa. BOIB-12/10/2023 Termini de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES Convocatòria per proveir un lloc vacant, de caràcter laboral, de la categoria de tècnic/a de grau mitjà de relacions laborals, per a l’Institut Municipal d’Educació i Biblioteques de Calvià. BOIB-12/10/2023 Termini per presentar la sol·licitud de participació, en aquest procés selectiu és de deu dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX Bases que regiran el concurs oposició per proveir, en propietat, una plaça d’oficial de manteniment de la brigada municipal de l’Ajuntament de Felanitx. BOIB-10/10/2023 Termini de 20 dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació en el BOE, després de la publicació prèvia en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SENCELLES Convocatòria pública per a la provisió del càrrec de Jutge de Pau Substitut de Sencelles. BOIB-07/10/2023 Termini de DEU DIES HÀBILS comptats a partir de l’endemà que es publiqui aquest anunci al BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per la contractació laboral categoria auxiliar de clínica per a la residència reina Sofia de Muro. BOIB-07/10/2023 Termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic sociosanitari per a l’Ajuntament de Muro. BOIB-07/10/2023 Termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la contractació de 1 plaça de personal laboral fix de l’Ajuntament de Muro categoria peó poliesportiu reparador. BOIB-07/10/2023 Termini de presentació de sol·licituds, serà de vint dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT D’ARTÀ Bases específiques de la convocatòria del procediment selectiu per cobrir una plaça de personal funcionari de carrera, per torn lliure, de l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, comeses especials, zelador o zeladora, de l’Ajuntament d’Artà. BOIB-07/10/2023 Termini de presentació de sol·licituds ha de ser de vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOE.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA Bases específiques per a la creació d’una borsa de treballadors/treballadores socials, personal laboral, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-07/10/2023 Termini de deu dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA Procés de selecció mediant concurs oposició per al personal de Grup professional 1: Cap Departament de Taller. BOIB-05/10/2023 Termini de presentació de sol·licituds i els documents és de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà que es publiqui aquesta convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FORNALUTX Elecció Jutge/essa de Pau substitut/a. BOIB-05/10/2023 S’obre període de presentació d’instàncies per cobrir els càrrecs de Jutge/essa de Pau substitut,/a en aquest Municipi.
AJUNTAMENT DE FELANITX Convocatòria per proveir, en propietat, una plaça d’operari/ària polivalent de la Brigada Municipal, per torn lliure, de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Felanitx. BOIB-05/10/2023 Termini de 20 dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOE, després de la publicació en el BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX Bases que regiran la convocatòria per proveir, mitjançant contractació laboral fixa, una plaça de treballador/a familiar de l’Ajuntament de Felanitx. BOIB-05/10/2023 Termini de 20 dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOE, després de la prèvia publicació en el BOIB.
AJUNTAMENT DE CONSELL Convocatòria pública per a la provisió del càrrec de Jutge/Jutgessa de Pau d’aquest municipi. BOIB-03/10/2023 Termini de QUINZE DIES comptat a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ Elecció del Jutge de Pau substitut/a de Marratxí. BOIB-30/09/2023 Termini de quinze dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d’aquest edicte en el BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUBÍ Convocatòria pública per a la provisió del càrrec de Jutge/ssa de Pau substitut de Llubí. BOIB-30/09/2023 Termini de presentació d’instàncies és de quinze dies hàbils següents comptats a partir de l’endemà que es publiqui aquest anunci al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX Bases específiques que regirán la convocatòria per constituir una borsa de tècnic/a de medi ambient, com a funcionaris/es interins/es de l’Ajuntament de Felanitx. BOIB-30/09/2023 Termini de deu dies hàbils per presentar les instàncies per prendre part al procés selectiu a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES Bases i convocatòria per a la provisió d’una plaça vacant de policia local de l’Ajuntament d’Esporles. BOIB-30/09/2023 Termini general de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui extracte de la convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA Bases per a la provisió de lloc de treball d’Arquitecte superior, mitjançant el sistema de concurs de mèrits. BOIB-30/09/2023 Termini de DEU DIES HÀBILS comptats a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY Aprovació bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera sis places vacants de la categoría de POLICÍA del cos de la policía local de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. BOIB-28/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN Bases concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de treball de Policies Locals. BOIB-28/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX Convocatòria pública Jutge de Pau de Costitx. BOIB-28/09/2023 Termini QUINZE DIES comptats a partir del dia següent en què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
Convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs oposició, quatre (4) places vacants de personal laboral fix de la categoria d’auxiliar de clínica de l’Ajuntament d’Artà (codi AINF2023). BOIB-26/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
Bases per a constituir una borsa de treball extraordinària per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents de treballador/a social. BOIB-26/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
Aprovació bases reguladores que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball extraordinària i urgent d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL), personal laboral temporal o personal funcionari interí, de l’ Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, mitjançant el sistema de concurs. BOIB-26/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
Convocatòria per a cobrir les places de Jutge/ssa de Pau i obertura del termini de presentació de sol·licituds. BOIB-26/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 15 dies hàbils a partir del dia què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
Bases específiques per a la creació d’una borsa de tècnics/iques d’administració general, grup A, subgrup A1, pertanyents a l’escala d’administració general, subescala tècnica, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-23/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
Bases específiques per a la creació d’una borsa d’operaris/operàries d’oficis múltiples, personal laboral, grup agrupacions professionals, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-23/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
Bases específiques per a la creació de diverses borses de personal laboral, per cobrir interinament o temporalment les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-23/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
Bases específiques per a la creació d’una borsa de monitors/monitores de laborteràpia, personal laboral, grup C, subgrup C2, per cobrir interinament o temporalment les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-23/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 10 dies naturals a partir de l’endemà de què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
Aprovació de les bases reguladores específiques que regiran el procediment selectiu per promoció interna per a la selecció d’una (1) plaça de Tècnic d’Administració Especial, personal funcionari de carrera, de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, mitjançant el sistema de concurs oposició. BOIB-23/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
Bases per a la convocatòria i constitució d’una borsa de treball per a operari/ària peó/a i operari/ària neteja de l’Empresa Serveis Municipals de Santanyí. BOIB-23/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de què es publiqui aquest anunci en el BOE.
AJUNTAMENT DE MURO Convocatòria provisió jutge de Pau de Muro. BOIB-21/09/2023 Termini de quinze dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA Convocatoria d’una plaça d’AODL, personal funcionari interí. BOIB-21/09/2023 Termini per presentar instàncies serà de deu dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de les bases al BOIB.
AJUNTAMENT DE FERRERIES Correcció d’errors de la Resolució de Batlia per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu, per a poder ser nomenades funcionaris/es interins/es de l’escala d’administració especial, subescala tècnica arquitectes tècnics, de l’ajuntament de Ferreries. BOIB-21/09/2023 Termini de 10 dies hàbils per presentar sol·licituds comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases rectificades en el BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir, com a personal funcionari de carrera, una plaça vacant de la categoría d’oficial de la Policía Local de l’Ajuntament de Felanitx. BOIB-21/09/2023 Termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA Bases procés selectiu tresorer/a. BOIB-19/09/2023 Termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ALGAIDA Bases extraordinàries de la convocatòria pel sistema de concurs per a la constitució d’un borsí de Tècnic/a Administració General (TAG) de l’Ajuntament d’Algaida. BOIB-16/09/2023 El termini de presentació d’instàncies serà de 7 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma (BOIB).
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA Bases de la convocatòria per a la creació d’una borsa d’arquitectes, funcionaris interins. BOIB-16/09/2023 Es concedirà un termini de 3 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà d’aquesta publicació en el BOE.
AJUNTAMENT DE SA POBLA Convocatòria i bases borsa de feina personal de neteja. BOIB-16/09/2023 Es concedirà un termini de 3 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà d’aquesta publicació en el BOE.
AJUNTAMENT DE SA POBLA Convocatòria i bases del procés selectiu mitjançant concurs-oposició per a la contractació com a personal laboral temporal d’un agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL). BOIB-16/09/2023 El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
S’anuncia la convocatòria pública per a la provisió del càrrec de Jutge o Jutgessa de Pau titular del Jutjat de Pau d’Andratx. BOIB-14/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
S’obre la convocatòria pública per a cobrir la plaça de Jutge/ssa de Pau titular del municipi des Castell. BOIB-14/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 10 dies hàbils a comptar des de què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
S’obre la convocatòria pública per a cobrir la plaça de Jutge/ssa de Pau substitut/a del municipi des Castell. BOIB-14/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 10 dies hàbils a comptar des de què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
Aprovació de les bases i convocatòria per a la creació d’una borsa extraordinària de treball per a poder ser nomenades/ats funcionàries/aris interines/ins d’administració especial, subescala tècnica, arquitectes tècnics (A2). BOIB-14/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
Convocatòria d’una borsa de feina de professorat de piano per al Conservatori Professional de Música i Escola Municipal de Música i Dansa de Manacor. BOIB-14/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de què es publiqui aquest anunci en el BOIB.
Convocatòria i les bases per a la cobertura, amb personal funcionari de carrera, d’una plaça d’administratiu/-va mitjançant el sistema de concurs-oposició, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Santanyí. BOIB-14/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de què es publiqui aquest anunci en el BOE.
AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL Ajuntament de Mancor de la Vall per la qual s’aproven les bases i la convocatòria per cobrir una plaça d’Administratiu/va d’Administració general d’aquest Ajuntament. BOIB-09/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació d’aquest anunci en el BOE.
AJUNTAMENT D’ANDRATX Bases de la convocatòria per a la constitució d’un borsí específic per a la cobertura de necessitats de places d’enginyer industrial interí a l’ajuntament d’Andratx. BOIB-07/09/2023 Termini de presentació de les instàncies serà de set dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX Rectificació bases que han de regir la convocatòria de concurs per al procés selectiu d’un agent d’ocupació i desenvolupament local, en la marc de la convocatòria i la creació d’un borsí per executar projectes de desenvolupament local. BOIB-05/09/2023 El termini de presentació de les instàncies serà de set dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria del procediment selectiu per cobrir 3 places vacants d’Inspector/a de Policía Local de Palma. BOIB-02/09/2023 Termini de presentació d’instàncies serà de vint dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria del procediment selectiu per cobrir 2 places vacants de Comissari/ària de Policía Local de Palma. BOIB-02/09/2023 Termini de presentació d’instàncies serà de vint dies hàbils.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria del procediment selectiu per cobrir 2 places vacants de Major de Policía Local de Palma. BOIB-02/09/2023 Termini de presentació d’instàncies serà de vint dies hàbils.
AJUNTAMENT DE MAÓ Bases específiques per proveir una plaça d’inspector en cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Maó. BOIB-02/09/2023 Termini de presentació de sol·licituds de 10 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’EIVISSA Convocatòria constitució borsa de treball tècnic/a mig de Relacions Laborals. BOIB-31/08/2023 Termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR Aprovació bases i convocatòria d’una borsa de feina de peons. BOIB-31/08/2023 Termini de presentació de sol·licituds comptarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR Convocatòria de quatre places d’educador/a social com a personal laboral fix (una d’elles amb reserva de discapacitats). BOIB-29/08/2023 Termini d’un mes comptador des de l’endemà a la publicació d’aquesta resolució en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per cobrir un lloc de feina d’estilista de la categoria tècnic especialista imatge i estilisme a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. BOIB-29/08/2023 El termini és de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE Bases per a la constitució d’un borsí de treball extraordinari de la categoria de tècnic/ca superior en Educació Infantil, pel sistema de concurs, laboral interins, de l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre. BOIB-26/08/2023 En el termini de 20 dies hàbils, a explicar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX Bases extraordinàries de la convocatòria pel sistema de concurs per a la constitució d’un borsí de tècnic administració especial (TAE) de l’ajuntament d’Andratx. BOIB-26/08/2023 Termini de presentació de les instàncies serà de set dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX Bases extraordinàries de la convocatòria pel sistema de concurs per a la constitució d’un borsí de tècnic d’administració general (TAG) de l’ajuntament d’Andratx. BOIB-26/08/2023 Termini de presentació de les instàncies serà de set dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX Bases que han de regir la convocatòria de concurs per al procés selectiu d’un agent d’ocupació i desenvolupament local, en la marc de la convocatòria «SOIB Desenvolupament Local» i la creació d’un borsí per executar projectes de desenvolupament local. BOIB-26/08/2023 Termini de presentació de les instàncies serà de set dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR Aprovació bases i convocatòria d’una borsa de feina de peons per al cementeri. BOIB-24/08/2023 Termini de 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
CONSELL INSULAR DE MENORCA Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 31 de juliol de 2023, relatiu a l’aprovació de la convocatòria de provisió de nou llocs Secretari/ària de Conseller/a per lliure designació. BOIB-22/08/2023 Termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils comptadors a partir l’endemà d’haver-se publicat la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ARTÀ Bases específiques de la convocatòria del procediment selectiu per cobrir cinc (5) places de personal funcionari de carrera, per torn lliure, de l’escala d’administració general, subescala auxiliar administrativa, de l’Ajuntament d’Artà, mitjançant concurs oposició. BOIB-19/08/2023 Termini de presentació de sol·licituds ha de ser de vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure designació del lloc de feina de Cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Palma. BOIB-17/08/2023 Termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR Aprovació de la convocatòria i les bases per a la creació d’una borsa de treball extraordinària de personal funcionari interí pel sistema de concurs pertanyent a l’escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica superior, especialitat assessor/a lingüístic/a. BOIB-17/08/2023 Termini per presentar les sol·licituds es de deu dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ Convocatòria i les bases del concurs-oposició per a la cobertura d’una plaça de personal laboral fix en la categoría d’AODL, de nivell 2, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’exercici 2023 de l’Ajuntament de Santanyí. BOIB-15/08/2023 Termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX Bases que han de regir la convocatòria per constituir una borsa extraordinària de professors/res d’adults per cobrir les necessitats temporals que es produeixin a la corporació mitjançant contractacions laborals temporals. BOIB-15/08/2023 Termini de presentació de les instàncies serà de set dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB.
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA Oferta d’ocupació de personal tècnic en transformació digital. BOIB-15/08/2023 Termini: abans del 08 de setembre de 2023 (12:00)
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN Convocatòria i bases que han de regir el concurs per a una borsa de treball de de netejador/-a amb caràcter laboral temporal a l’Ajuntament des Migjorn Gran. BOIB-12/08/2023 Termini de presentació de dites sol·licituds serà de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE CAMPOS Bases i convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari, el lloc de treball d’Oficial de la Policia Local pertanyent a l’Ajuntament de Campos. BOIB-12/08/2023 Termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA Bases específiques per a la creació d’una borsa d’enginyers/eres tècnics/iques d’obres públiques, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-12/08/2023 Termini de deu dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT Bases que han de regir el concurs de la borsa de personal funcionari interí per cobrir una vacant de l’escala d’administració general, subescala administrativa. BOIB-10/08/2023 Termini de 4 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució d’aprovació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX Bases reguladores que regiran les proves per a la selecció de funcionari/ària interí/a, del lloc de secretaria de l’Ajuntament d’Andratx i formació d’una borsa d’interinitat. BOIB-10/08/2023 Termini de deu dies hàbils, a partir de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ALAIOR Convocatòria i Proves de Selecció d’una plaça de TAG per substitució (Personal Funcionari Interí). BOIB-10/08/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria pública per a la provisió temporal en comissió de serveis pel sistema de lliure designació del lloc de Cap de Departament d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal. BOIB-08/08/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de SET DIES HÀBILS, comptats a partir de l’endemà de la seva publicació al BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX Bases i programa de la convocatòria per a la constitució d’un borsí específic per a la cobertura de necessitats de places de treballador familiar de l’ajuntament d’Andratx. BOIB-05/08/2023 Termini de presentació de les instàncies serà de set dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR Aprovació bases i convocatòria d’una borsa de feina extraordinària d’arquitectes tècnics. BOIB-05/08/2023 Termini de presentació de sol·licituds comptarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR Aprovació de la convocatòria i de les bases que han de regir el concurs de trasllats per a la provisió de llocs de feina vacants del cos de la policia local de l’Ajuntament de Llucmajor. BOIB-05/08/2023 Termini de vint dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, un arquitecte/-a per a l’Ajuntament des Migjorn Gran. BOIB-05/08/2023 Termini de presentació de dites sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA Bases específiques de la convocatòria per promoció interna del concurs oposició per a la cobertura d’1 plaça fixa de prefectura de servei d’abastament a EMAYA – Cicle de l’aigua. BOIB-03/08/2023 Termini per presentar la sol·licitud en els 10 dies hàbils següents a la publicació al BOIB d’aquesta convocatòria.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA Bases específiques de la convocatòria per promoció interna del concurs oposició per a la cobertura d’1 plaça de prefectura de departament de xarxes a Emaya – cicle de l’aigua. BOIB-03/08/2023 Termini per presentar la sol·licitud en els 10 dies hàbils següents a la publicació al BOIB d’aquesta convocatòria.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA Bases específiques de la convocatòria per promoció interna del concurs oposició per a la cobertura d’1 plaça fixa de prefectura de servei de contractació i compres a EMAYA – Corporació. BOIB-03/08/2023 Termini per presentar la sol·licitud en els 10 dies hàbils següents a la publicació al BOIB d’aquesta convocatòria.
AJUNTAMENT DE FELANITX Bases específiques que regirán la convocatòria per constituir una borsa d’oficials de jardineria, com a funcionaris/es interins/es de l’Ajuntament de Felanitx. BOIB-03/08/2023 Termini de 10 dies hàbils per presentar les instàncies per prendre part al procés selectiu a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOIB.
AJUNTAMENT D’INCA Convocatòria i bases del procés selectiu per a crear un borsí de personal funcionari interí corresponent a l’escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe policia local de l’Ajuntament d’Inca per a cobrir necessitats urgents. BOIB-03/08/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de la categoria tècnic/a sistemes a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per a contractacions laborals temporals. BOIB-03/08/2023 Termini és de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX Bases de la convocatòria pel sistema de concurs-oposició per la cobertura d’una plaça treballador social, funcionari de carrera, i la generació d’un borsí a l’ajuntament d’Andratx. BOIB-01/08/2023 Termini de vint dies naturals, a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ANDRATX Bases de la convocatòria per a la constitució d’un borsí específic per a la cobertura de necessitats de places d’arquitecte tècnic de l’ajuntament d’Andratx. BOIB-01/08/2023 Termini de presentació de les instàncies serà de set dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX Bases específiques que regirán la convocatòria per constituir una borsa de tècnic/a d’instal·lacions esportives, com a funcionaris/es interins/es de l’Ajuntament de Felanitx. BOIB-29/07/2023 Termini de 10 dies hàbils per presentar les instàncies per prendre part al procés selectiu a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES Bases específiques per a la convocatòria d’una plaça d’agent de desenvolupament local (AODL), SOIB Desenvolupament Local pel sistema de concurs de mèrits i entrevista personal. BOIB-29/07/2023 Termini de 5 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà del dia de la publicació de les Bases al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA Bases convocatòria TAE serveis jurídics de l’Ajuntament de Capdepera. BOIB-29/07/2023 Termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CAMPOS Convocatòria i bases per a constituir una borsa de treball de policia local. BOIB-29/07/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ Bases per confeccionar una borsa de treball, de docent, per al seu posterior nomenament com a funcionari/ària interí/ina per desenvolupar projectes. BOIB-29/07/2023 Termini per a presentar la sol·licitud de participació en aquest procés selectiu és de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX Bases específiques que regirán la convocatòria per constituir una borsa de tècnic/a informàtic/a, com a funcionari/es interins/es de l’Ajuntament de Felanitx. BOIB-27/07/2023 Termini de 10 dies hàbils per presentar les instàncies per prendre part al procés selectiu a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOIB.
AJUNTAMENT D’INCA Convocatòria i bases del procés selectiu per a crear un borsí de personal funcionari Tècnic d’Administració General mitjançant el sistema d’oposició. BOIB-27/07/2023 Termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA Bases reguladores per a la creació d’una borsa de treball temporal. Convocatòria de procés selectiu per a l’ingrés de personal oficial 3a taller, per a l’àrea d’energia i mobilitat d’Emaya. BOIB-27/07/2023 Termini d’impugnació d’aquesta convocatòria d’un mes a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY Aprovació de les bases reguladores que ha de regir la convocatòria específica per constituir una borsa de treball temporal de subaltern d’edificis i instal·lacions municipals, personal laboral temporal, pel sistema de concurs. BOIB-25/07/2023 Termini de 10 dies hàbils comptadors des del sendemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BINISSALEM Procés selectiu dues places d’auxiliar administratiu funcionari de carrera. BOIB-22/07/2023 Termini de 20 dies hàbils per a la presentació d’instàncies, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOE.
AJUNTAMENT DE LLOSETAElecció de jutge/ssa de pau, titular i substitut. BOIB-20/07/2023 Termini de quinze (15) dies hàbils comptats des del dia següent de la publicació del present edicte en el BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR Aprovació bases i convocatòria d’una borsa de feina extraordinària d’arquitectes. BOIB-18/07/2023 Termini d’un mes comptador des de l’endemà a la publicació d’aquesta resolució en el BOIB.
MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA Bases que regirán el procediment per constituir una borsa de personal laboral per a poder cobrir necessitats temporals d’operaris especialistes d’ofici (lampista) de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca. BOIB-15/07/2023 Termini de 10 dies hàbils per presentar les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOIB.
AJUNTAMENT DE SON SERVERA Convocatòria borsa de tècnic/a de Medi Ambient. BOIB-15/07/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE LLOSETA Convocatòria i bases reguladores del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de monitors/es piscina, personal laboral temporal de l’Ajuntament de Lloseta. BOIB-15/07/2023 Termini de 10 dies hàbils per a la presentació d’instàncies per prendre part al procés selectiu a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLOSETA Anunci convocatòria i bases reguladores del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treballadors/es familiars, personal laboral temporal de l’Ajuntament de Lloseta. BOIB-15/07/2023 Termini de 10 dies hàbils per a la presentació d’instàncies per prendre part al procés selectiu a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOIB.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN Convocatòria i bases borsa de treball de cuiner/-a com a personal laboral temporal. BOIB-15/07/2023 Termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ARTÀ Aprovació de la convocatòria i les bases per a la provisió del lloc de treball complementari de cap dels Serveis Socials de l’Ajuntament d’Artà pel procediment de lliure designació amb convocatòria pública. BOIB-15/07/2023 Termini de presentació de les sol·licituds ha de ser de vuit dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el (BOIB).
AJUNTAMENT D’ALGAIDA Convocatòria i bases del procés selectiu per a la contractació com a personal laboral temporal d’un agent d’ocupació i desenvolupament local de l’Ajuntament d’Algaida derivada del programa SOIB Desenvolupament Local. BOIB-11/07/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ARTÀ Convocatòria per a cobrir la titularitat de Jutge de pau suplent. BOIB-08/07/2023 Termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ALARÓ Convocatòria i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per a la creació d‘una borsa de treball per cobrir amb caràcter interí la plaça d’interventor. BOIB-08/07/2023 Termini de presentació de les sol·licituds serà de deu dies hàbils comptadors a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria i les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA Modificació de les bases de Coordinador de Contractació. BOIB-06/07/2023 Les sol·licituds es presentaran pels interessats en el termini de set dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA Bases i la convocatòria per proveir el lloc de treball de Enginyer Industrial. BOIB-06/07/2023 Les sol·licituds es presentaran pels interessats en el termini de set dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA Convocatòria pel sistema de lliure designació en comissió de serveis del lloc de treball de Cap de la Policia Local i Ptecció Civil. BOIB-06/07/2023 Termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la seva publicació.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜA I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA Bases reguladores per a la creació d’una borsa de treball temporal – convocatòria de procés selectiu per a l’ingrés de personal peó especialista-operari/ària per a l’Àrea de Qualitat Urbana d’EMAYA BOIB-06/07/2023 Termini de 15 dies hàbils següents a la publicació al BOIB, a través de la plataforma de la pàgina web d’Emaya.
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.Convocatoria para la selección de personal para cubrir dos lugares de trabajo de operador/a de televisión de la categoría de Técnico/a Especialista/Operaciones. BOIB-01/07/2023 El termini és de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
CONSELL INSULAR DE MENORCA INSTITUT MENORQUÍ D’ESTUDIS Acord del Consell Rector de l’Institut Menorquí d’Estudis de data 29 de març de 2023, relatiu a l’aprovació de les bases de tècnic de gestió administrativa. BOIB-01/07/2023 El termini per fer la sol·licitud és de 20 dies naturals a partir de l’endemà d’haver-se publicat la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’INCA Convocatòria i bases del procés selectiu per a crear un borsí de personal funcionari tècnic sociolaboral mitjançant el sistema de concurs-oposició. BOIB-29/06/2023 Termini serà de 10 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA Procés de consolidació mediant concurs oposició per al personal de Grup 3. 1 plaça vacant a cobrir. BOIB-24/06/2023 Termini de presentació sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptats a partir del endemà que es publiqui aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’INCA Convocatòria i bases per a crear un borsí de personal funcionari Tècnic/a mig en Relacions Laborals mitjançant sistema d’oposició. BOIB-22/06/2023 Termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ALAIOR Convocatòria i bases del procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de professor/a de llenguatge musical per a l’Escola Municipal de Música. BOIB-22/06/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN Convocatòria i bases que han de regir la creació d’una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents a la Policía Local des Migjorn Gran. BOIB-22/06/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE COSTITX Convocatòria borsa de treball de monitors i directors de temps lliure de l’Ajuntament de Costitx. BOIB-22/06/2023 Termini de 5 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació de la present convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESTELLENCS Bases que han de regir la constitució, d’una borsa extraordinària i urgent de peons/nes, per cobrir les necessitats o substitucions de la plantilla de personal. BOIB-20/06/2023 El termini és de deu (10) dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO Bases de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball per la contractació laboral categoria tècnic sociosanitari per a l’ajuntament de Muro. BOIB-20/06/2023 Termini de deu (10) dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESTELLENCS Bases que han de regir la constitució, d’una borsa extraordinària de treballadors/es familiars, per cobrir les necessitats o substitucions de la plantilla de personal. BOIB-20/06/2023 El termini és de deu (10) dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SÓLLER Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a la provisió del lloc de feina Cap del Negociat dels serveis socials de l’Ajuntament de Sóller. BOIB-17/06/2023 El termini general es de vint dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SÓLLER Convocatòria i les bases específiques del procés selectiu per a cobrir, com a personal funcionari de carrera i pel torn restringit de promoció interna, un lloc de treball d’Administratiu-va d’Administració general de l’Ajuntament de Sóller. BOIB-17/06/2023 El termini serà de deu dies hàbils i s’iniciarà des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE SÓLLER Convocatòria i les bases específiques del procés selectiu per a cobrir, com a personal funcionari de carrera i pel torn restringit de promoció interna, un lloc de treball de Tècnic-a d’Administració general de l’Ajuntament de Sóller. BOIB-17/06/2023 El termini serà de deu dies hàbils i s’iniciarà des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ Convocatòria i les bases del concurs-oposició per a la cobertura d’una plaça de personal laboral fix en la categoría d’AODL, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’exercici 2023 de l’Ajuntament de Santanyí. BOIB-15/06/2023 Termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE FERRERIES Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores de les proves selectives per a proveir, una plaça d’administratiu, de l’escala d’Administració general, subescala Administrativa. BOIB-15/06/2023 Termini de deu dies hàbils, a partir de la publicació de l’anunci en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ Convocatòria i bases del concurs-oposició per a la cobertura d’una plaça de tècnic/-a d’administració general, funcionari/-ària de carrera, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de 2022 de l’Ajuntament de Santanyí. BOIB-10/06/2023 Termini de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE MANACOR Aprovació bases i convocatòria d’una borsa de feina extraordinària de tècnic/a d’Administració General. BOIB-10/06/2023 Termini d’un mes comptador des de l’endemà a la publicació d’aquesta resolució en el BOIB
AJUNTAMENT DE DEIÀ Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a constituir, una borsa de feina extraordinària per atendre les necessitats d’interinitat i temporals de personal funcionari interí com a tècnic/a auxiliar d’arxiu i biblioteca, de l’Ajuntament de Deià. BOIB-10/06/2023 Termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases en el BOIB.
Bases que han de regir el procés de selecció de persones aspirants a formar part d’una borsa extraordinària per ser nomenades funcionaris/es interins/es de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, d’arquitectes, de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca. BOIB-10/06/2023 Termini de presentació serà de 15 dies hàbils, de l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA Convocatòria per la selecció de personal Cambra Comerç de Mallorca. BOIB-10/06/2023 Termini: Fins al 28 de juny de 2023 (12:00).
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA Elecció de Jutge/ssa de Pau substitut/a de Sant Joan de Labritja. BOIB-08/06/2023 Termini de 15 dies hàbils.
AJUNTAMENT D’ALARÓ Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu, per cobrir una plaça d’auxiliar d’administració general del centre sanitari, personal laboral fix de l’Ajuntament d’Alaró. BOIB-08/06/2023 Termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.
AJUNTAMENT DE SÓLLER ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL SÓLLER 2010 Convocatòria i bases que regiran el procediment selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a proveir amb caràcter temporal les substitucions o necessitats urgents e inajornables de la categoría d’educador/a a la Escoleta Municipal de Sóller. BOIB-08/06/2023 Termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA INSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT. Anunci de notificació i citació a termini en el recurs contenciós administratiu presentat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.1 de Palma. BOIB-03/06/2023 Termini de nou dies comptadors des de l’endemà de la data de la publicació.
AJUNTAMENT D’ALARÓ. Bases de la convocatòria per a constituir una borsa de feina complementària d’oficial 1a. de manteniment. BOIB-03/06/2023 Termini d’un mes comptadors des de l’endemà de la data de la publicació.
AJUNTAMENT DE LLOSETA. Bases específiques reguladores del procés selectiu, per a la provisió definitiva per torn lliure i mitjançant el sistema de concurs-oposició de dues places vacants d’Administratiu/va funcionari. BOIB-03/06/2023 Termini de 20 dies naturals per a la presentació d’instàncies..
CONSELL INSULAR D’EIVISSA. Bases específiques per a la creació d’una borsa de monitors/res socorristes, personal laboral, grup agrupacions professionals per cobrir interinament o temporalment les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina. BOIB-06/06/2023 Termini de tres dies, des del dia següent a aquell en què es publica la relació provisional.
CONSELL INSULAR DE MENORCA Aprovació de la convocatòria de les places de promoció interna de l’Oferta Pública d’Ocupació Extraordinària per l’estabilització del Consell Insular de Menorca. BOIB-01/06/2023 Termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils, a partir de l’endemà que es publiqui al BOIB.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ Provisió definitiva del lloc de feina de Cap del cos de la policia local de l’Ajuntament de Marratxí. BOIB-01/06/2023 Termini de tres dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al Butlletí oficial de les Illes Balears.
AJUNTAMENT DE PALMA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA Procés selectiu cobertura plaça de direcció-gerència de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. BOIB-01/06/2023 Termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies hàbils comptats des de l’endemà que es publiqui aquesta convocatòria al (BOIB).
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ Convocatòria i bases del concurs de trasllat per a proveir de forma definitiva nou llocs de feina de policia local de l’Ajuntament de Marratxí. BOIB-01/06/2023 Termini de vint dies naturals següents al de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA Bases específiques de la convocatòria per promoció interna del concurs oposició per a la cobertura d’1 plaça fixa de prefectura de Servei de Abastament a EMAYA – Cicle de l’Aigua. BOIB-30/05/2023 Termini d’aquesta convocatòria d’un mes a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA Bases específiques de la convocatòria per promoció interna del concurs oposició per a la cobertura d’1 plaça fixa de prefectura de Servei de Contractació i Compres a EMAYA – Corporació. BOIB-30/05/2023 Termini d’aquesta convocatòria d’un mes a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.
MPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA Bases específiques de la convocatòria per promoció interna del concurs oposició per a la cobertura d’1 plaça de prefectura de secció de prevenció de riscos laborals a EMAYA. BOIB-30/05/2023 Termini d’aquesta convocatòria d’un mes a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA Bases específiques de la convocatòria per promoció interna del concurs oposició per a la cobertura d’1 plaça de prefectura de Departament de Xarxes a EMAYA – Cicle de l’aigua. BOIB-30/05/2023 Termini d’aquesta convocatòria d’un mes a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESCORCA Aprovació convocatòria i bases promoció interna administratiu. BOIB-27/05/2023 Termini de vint dies naturals següents al de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA Bases generals per a la selecció de personal laboral mitjançant un borsí de peó de manteniment del Castell per concurs-oposició. BOIB-27/05/2023 Termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà d’haver-se publicat l’anunci de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA Bases específiques per a la creació d’una borsa de metge/metgessa geriatre/a, personal laboral, per cobrir interinament o temporalment les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-27/05/2023 Termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al (BOIB).
AJUNTAMENT DE MANACOR Constitució borsa de feina de director/a de temps lliure per a les escoles d’estiu municipals (segona convocatòria). BOIB-25/05/2023 Termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ALAIOR Convocatòria i bases Proves de Selecció per Concurs de (Personal Laboral) per a la cobertura de d’una plaça de tècnic operatiu de electricista per contracte de relleu i constitució d’una borsa. BOIB-23/05/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils l’endemà de la publicació de les bases en el BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ Convocatòria i les bases del concurs-oposició per a la cobertura d’una plaça de personal laboral fix en la categoría d’educador/a social, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de 2023 de l’Ajuntament de Santanyí. BOIB-23/05/2023 Termini de presentació serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ Convocatòria i bases per a la provisió d’una plaça de tècnic d’administració general, de l’Ajuntament de Santanyí. BOIB-23/05/2023 Termini de presentació serà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de l’anunci de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR Bases específiques per a la creació d’una borsa de treballador/a social, funcionari/a interí/na, per cobrir, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. BOIB-23/05/2023 Termini de vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR Convocatòria i bases d’una borsa de feina d’operari/a de neteja com a personal laboral interí, mitjançant concurs. BOIB-23/05/2023 Termini de vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR Bases específiques per a la creació d’una borsa de director/a dels centres de dia, funcionari/a interí/na, per cobrir, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. BOIB-23/05/2023 Termini de vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR Aprovació bases i convocatòria d’una borsa de feina de monitors de suport. BOIB-20/05/2023 Termini d’un mes comptador des de l’endemà a la publicació d’aquesta resolució en el BOIB.
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA Bases que han de regir la convocatòria per a la creació urgent d’una borsa de funcionari interí tècnic d’administració especial de serveis econòmics, mitjançant oposició. BOIB-20/05/2023 Termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà d’haver-se publicat l’anunci de la convocatòria al BOIB.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA Bases específiques per a la creació d’una borsa de metges/esses, per cobrir interinament o temporalment les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-20/05/2023 Termini de 7 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BÚGER Anunci convocatòria Jutge o Jutgessa de Pau. BOIB-18/05/2023 Termini de deu dies comptats a partir de l’endemà d’aquest anunci al (BOIB).
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ Convocatòria i bases del procés selectiu per a la creació, mitjançant concurs de mèrits, d’una borsa de personal funcionari interí, auxiliar de turisme, de l’Ajuntament de Santanyí. BOIB-18/05/2023 Termini de deu (10) dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació en el BOIB.
AJUNTAMENT COSTITX Convocatòria i bases per crear una borsa de treball de personal laboral per a socorrista aquàtic de l’Ajuntament de Costitx. BOIB-16/05/2023 Termini de 5 dies a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU Bases reguladoras del proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo de personal funcionario interino, Técnico Medio Ambiente, del Ayuntamiento de Eulària des Riu. BOIB-13/05/2023 Termini de 10 dies a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU Bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal Tècnic Gestió Patrimoni Cultural i Artístic, funcionari interí, de l’Ajuntament Santa Eulària des Riu BOIB-13/05/2023 Termini de 10 dies a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT Borsa de treball personal laboral temporal per cobrir baixa maternal BOIB-13/05/2023 Termini de 10 dies a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR Selecció de personal laboral, per crear una borsa de feina de monitors/es de temps lliure per a l’Ajuntament de Manacor. BOIB-13/05/2023 Termini de 10 dies a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR Selecció de personal laboral, per crear una borsa de feina de directors/es de temps lliure per a l’Ajuntament de Manacor. BOIB-13/05/2023 Termini de 10 dies a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.
AJUNTAMENT DE FERRERIES Nou termini per prendre part en el procés selectiu per crear una borsa de treball de Treballadors/es familiars BOIB-13/05/2023 Termini de 10 dies a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.
AJUNTAMENT DE PALMA EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA Bases específiques de la convocatòria per promoció interna del concurs oposició per a la cobertura de 3 places fixes de capatàs de xarxes a EMAYA – Aigües BOIB-11/05/2023 Termini d’un mes a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA Convocatòria per a la creació d’una borsa de Tècnics-iques d’Administració General, per cobrir, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera. BOIB-11/05/2023 Termini de 10 dies naturals.
AJUNTAMENT DE MANACOR Constitució borsa de feina de monitors/es de temps lliure. BOIB-09/05/2023 En el termini d’un mes.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA Bases específiques per a la creació d’una borsa de monitors/ores de laborteràpia, per cobrir les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. BOIB-09/05/2023 El termini serà de quatre dies naturals, a partir del día següent al de la publicació d’aquesta convocatòria a la Seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de la categoria d’operador/a especialitat tècnic/a so ràdio i vídeo, per a contractacions laborals temporals a Menorca. BOIB-09/05/2023 El termini és de quinze dies hàbils.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS Bases de la convocatòria per a la creació d’una borsa de la categoria d’operador/a especialitat tècnic/a so ràdio i vídeo, per a contractacions laborals temporals a Eivissa. BOIB-09/05/2023 El termini és de quinze dies hàbils.
AJUNTAMENT DE MANACOR Constitució borsa de feina de director/a de temps lliure per a les escoles d’estiu municipals BOIB-04/04/2023 termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació
AJUNTAMENT DE MANACOR Convocatòria d’una borsa de feina d’auxiliars de biblioteca BOIB-04/04/2023 termini d’un mes comptador des de l’endemà a la publicació
AJUNTAMENT D’ANDRATX Bases i programa de la convocatòria per a la constitució d’un borsí específic per a la cobertura de necessitats de places d’auxiliar d’informació turística de l’ajuntament d’Andratx BOIB-04/04/2023 El termini serà de set dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA Bases específiques que regiran la convocatòria agents de policia local, per proveir amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de l’ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia BOIB-29/04/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ Bases generals per a la selecció de personal funcionari interí i laboral no fix al servei de l’Ajuntament de Marratxí BOIB-29/04/2023 Termini d’un mes comptador de l’endemà de la publicació
AJUNTAMENT D’ALGAIDA Convocatòria i bases reguladores del procediment selectiu per a la cobertura de dues places d’administratiu/va d’administració general com a personal funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Algaida BOIB-29/04/2023 Termini d’un mes
CONSELL INSULAR D’EIVISSA Bases específiques per a la creació d’una borsa d’educadors/ores socials, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa BOIB-29/04/2023 Termini de 7 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS Convocatòria per a la selecció de personal per a la categoria de tècnic/a audio i vídeo, especialitat auxiliar audio-video-plató a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears BOIB-29/04/2023 Termini és de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació
ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS Convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de la categoria de tècnic/a audio i vídeo, especialitat operador/a càmera plató a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. BOIB-29/04/2023 termini de 15 dies hàbils
ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS Convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de la categoria de tècnic/a audio i vídeo especialitat operador/a de cap calent/maquinista/càmera a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears BOIB-29/04/2023 termini de 15 dies hàbils
ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS Convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de la categoria d’operador/a especialitat tècnic/a de de so ràdio a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears BOIB-29/04/2023 termini de 15 dies hàbils
ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS Convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de la categoria d’estilista especialitat polivalent de maquillatge/perruqueria/vestuari a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears BOIB-29/04/2023 termini de 15 dies hàbils
AJUNTAMENT DE CAMPANET Convocatòria i bases borsa de monitors i directors de temps lliure BOIB-25/04/2023 termini de 15 dies hàbils
AJUNTAMENT DE CALVIÀ Convocatòria concurs oposició pel sistema de promoció interna per cobrir 2 places de Subinspector/a de la Policia Local de Calvià, corresponents a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 BOIB-22/04/2023 termini d’un mes
AJUNTAMENT DE CALVIÀ Convocatòria per cobrir 8 places d’Oficial de la Policia Local de Calvià, corresponents a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 BOIB-22/04/2023 termini d’un mes
AJUNTAMENT DE CALVIÀ Convocatòria per cobrir 2 places de la categoria de Major de la policia local de l’Ajuntament de Calvià BOIB-22/04/2023 termini d’un mes
CONSELL INSULAR D’EIVISSA Bases específiques per crear una borsa, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa BOIB-22/04/2023 termini de set dies naturals
AJUNTAMENT DE SA POBLA Bases que han de regir la convocatòria per a la cobertura d’una plaça de tècnic/a de recursos humans, com a personal funcionari de carrera BOIB-20/04/2023 El termini serà de vint (20) dies naturals
AJUNTAMENT DE SA POBLA Bases que han de regir la convocatòria per a la cobertura de tres places d’administratiu/iva d’administració general com a personal funcionari de carrera BOIB-20/04/2023 El termini serà de vint (20) dies naturals
AJUNTAMENT DE MANACOR Convocatòria extraordinària per a la selecció de personal laboral, mitjançant concurs, per crear una borsa de feina de directors/es de temps lliure per a l’Ajuntament de Manacor BOIB-20/04/2023 Termini d’un mes comptador des del’endemà a la publicació
AJUNTAMENT DE MANACOR Constitució borsa de feina de tècnic/a de manteniment d’edificis culturals BOIB-20/04/2023 Termini es dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA Bases provisió lloc de treball per sistema de concurs de mèrits BOIB-20/04/2023 termini de SET DIES HÀBILS comptats a partir de l’endemà al de la publicació
ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA Procés selectiu, mitjançant sistema de concurs, per a la cobertura com a personal laboral de la plaça de peó de manteniment de l’Entitat Local Menor de Palmanyola BOIB-18/04/2023 Deu dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació d’aquest anunci.
AJUNTAMENT DE SÓLLER Convocatòria i les bases específiques del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’Arquitecte de l’Ajuntament de Sóller, en règim d’interinitat BOIB-18/04/2023 Set dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació
AJUNTAMENT D’ESCORCA Convocatòria i Bases Borsa de treball d’operari/operària de la Brigada Municipal i manteniment dels banys públics municipals, personal laboral temporal BOIB-18/04/2023 Termini de 5 dies hàbils
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ Bases i convocatòria d’una borsa de treball de personal funcionari interí de policia local BOIB-15/04/2023 Termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA Convocatòria Concurs de mèrits per a la creació d’una borsa d’agents del servei d’inspecció, per cobrir, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina BOIB-15/04/2023 Termini de 10 dies naturals
SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYI, S.L.U. Bases per a la convocatòria i constitució d’una borsa de treball per a encarregat/ada de secció, operari/a peó/a i operari/a neteja de l’empresa Serveis Municipals de Santanyí BOIB-13/04/2023 Termini per a inscripcions obert.
AJUNTAMENT DE PALMA Departament de Personal. Servei de Selecció. Esmena errada material bases específiques procés selectiu de reclassificació de 17 places de Delineant/a, de l’escala administració especial. BOIB-13/04/2023 termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa d’operador/a de càmera a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears BOIB-11/04/2023 Quinze dies hàbils l’endemà de la publicació de la convocatòria
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS Selecció de personal per a la creació d’una borsa de la categoria de redactor/a d’informatius a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears BOIB-11/04/2023 quinze dies hàbils des de comptats a partir de l’endemà de la publicació
AJUNTAMENT DE SES SALINES Bases borsí enginyer tècnic industrial de l’ajuntament de Ses Salines BOIB-06/04/2023 termini de 7 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR Bases i programa de la convocatòria de proves selectives per a la cobertura de una plaça de funcionari interí per torn lliure d’administratiu/va del departament d’informàtica. BOIB-06/04/2023 termini de 7 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB
AJUNTAMENT D’ARTÀ Convocatoria per cobrir la titularitat de Jutge de pau suplent BOIB-06/04/2023 Un termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOIB
AJUNTAMENT DE PALMA Departament de Personal. Servei de Planificació i Provisió. Convocatòria concurs de provisió per cobrir places de la categoria d’Oficial de la Policia Local de l’Ajuntament de Palma BOIB-04/04/2023 Un termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOIB
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR Aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per cobrir com a funcionaris de carrera set places de l’administració general i especial de l’Ajuntament de Llucmajor, mitjançant el sistema de promoció interna BOIB-04/04/2023 El termini de presentació d’instàncies serà de vint dies hàbils, comptador a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR Bases i programa de la convocatòria de proves selectives per a la cobertura d’una plaça de funcionari de carrera per torn lliure de tècnic/a responsable de l’Edar. BOIB-01/04/2023 en el termini de vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOE
AJUNTAMENT DE LLUBÍ Anunci creació d’una borsa viva de treball d’un/a director/a i monitor/a de temps lliure BOIB-01/04/2023 El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB
AJUNTAMENT DE LLUBÍ Convocatòria pública per a la provisió del càrrec de Jutge o Jutgessa de Pau substitut d’aquest municipi BOIB-01/04/2023 El termini de presentació d’instàncies és de quinze dies hàbils següents comptats a partir de l’endemà que es publiqui aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears
AJUNTAMENT DE SA POBLA Procés selectiu, mitjançant sistema de concurs oposició lliure, per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça de tresoreria i/o qualsevol plaça reservada a la subescala d’intervenció-tresoreria de l’Ajuntament de sa Pobla, mitjançant constitució d’una borsa de treball BOIB-30/03/2023 termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació
AJUNTAMENT DE MANACOR Aprovació de bases i convocatòria d’una borsa de treball extraordinària de tècnic/ad’administració general. BOIB-30/03/2023 termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de feina de personal laboral temporal d’operari/ària de residus sòlids urbans BOIB-29/03/2023 En el termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES convocatòria d’un borsí de feina per les places de docents de certificat professionalitat del programa mixto SOIB ocupació i formació BOIB-25/03/2023 termini de 10 dies hàbils
AJUNTAMENT D’INCA Convocatòria i bases per a la creació d’un borsí de personal laboral de peó de brigada municipal de l’Ajuntament d’Inca BOIB-25/03/2023 Termini de 10 dies hàbils
AJUNTAMENT DE FORNALUTXBases de la convocatòria i bases específiques que regiran el procediment selectiu per a la creació d’una borsade treball com a funcionari interí BOIB-23/03/2023 termini de 7 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria en comissió de serveis pel sistema de lliure designació de cap de Departament de Mobilitat del’Ajuntament de Palma BOIB-23/03/2023 El termini de presentació de sol·licituds serà de SET DIES HÀBILS
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria concurs oposició per promoció interna d’enginyer/a de camins, canals i ports de l’Ajuntament de Palma BOIB-23/03/2023 El termini de presentació d’instàncies serà de vint dies hàbils
AJUNTAMENT DE SA POBLA Borsa de treball de funcionaris i funcionàries interins arquitectes tècnics de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, especialitat arquitectura tècnica BOIB-23/03/2023 termini de vint dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació
AJUNTAMENT DES MERCADAL Borsa de treball per a la cobertura d’un lloc de tècnic/a de Recursos Humans i Àrea Econòmica de l’Ajuntamentdes Mercadal BOIB-21/03/2023 El termini de presentació será de 10 dies a contar desde l’endemà de la següent publicación de les bases d’el BOIB
AJUNTAMENT DE LLOSETA Constitució de borsí de terapeutes ocupacionals, personal laboral temporal, de l’ajuntament de Lloseta> BOIB-18/03/2023 termini d’un mes a contar des del següent al de la present publicació
AJUNTAMENT DE MANACOR Aprovació de bases i convocatòria extraordinària per a la selecció de personal laboral no permanent de duració determinada, per crear una borsa de feina de monitors/es de temps lliure. BOIB-18/03/2023 termini de dos mesos comptadors des de l’endemà a la seva publicació
AJUNTAMENT DE MANACOR Bases i convocatòria per a la selecció de personal no permanent de duració determinada, per crear una borsa de feina extraordinària de gerent/a coordinador/a de la campanya municipal d’escoles d’estiu de temps lliure BOIB-18/03/2023 el termini d’un mes comptador des de l’endemà a la publicació
AJUNTAMENT DE MANACOR Aprovació de bases específiques de la convocatòria extraordinària per a la selecció de personal laboral no permanent, per crear una borsa de feina de directors/es de temps lliure per a l’Ajuntament de Manacor BOIB-18/03/2023 termini d’un mes comptador des de l’endemà a la publicació
AJUNTAMENT DE MURO Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per la contractació laboral categoria auxiliar de clínica per a la residència reina Sofia de Muro BOIB-18/03/2023 termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB
MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA Anunci de la convocatòria del procés unificat de promoció interna de la mancomunitat del Pla de Mallorca, personal laboral fix i personal funcionari de carrera BOIB-18/03/2023 termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiquin les Bases en el BOIB
AJUNTAMENT D’INCA Convocatòria i bases per a la creació d’un borsí de personal laboral de neteja de l’Ajuntament d’Inca BOIB-18/03/2023 termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria al BOIB
AJUNTAMENT DE FERRERIES Aprovació les bases i la convocatòria del procés selectiu mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, per la cobertura d’una plaça d’assessor/a jurídic/a BOIB-18/03/2023 El termini de presentació serà de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases en el butlletí oficial de les Illes Balears.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA Bases específiques que regiran el procés selectiu per contractar amb caràcter temporal un/a Tècnic/a superior de Cibersocietat BOIB-18/03/2023 termini de set dies naturals, des de l’endemà de la publicació de la llista
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA Convocatòria selecció personal Cambra de Comerç de Mallorca BOIB-16/03/2023 Termini: abans del 5 d’abril de 2023 (14:00)
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents a la policia local de l’Ajuntament de Santanyí BOIB-16/03/2023 El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ Convocatòria i bases del concurs-oposició per a la cobertura d’una plaça de personal laboral fix en la categoría dinamitzador/a sociocultural. BOIB-16/03/2023 El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria
AJUNTAMENT DE SENCELLES Convocatòria pública per a la provisió del càrrec de jutge/essa de pau substitut/a de Sencelles BOIB-16/03/2023 termini de DEU DIES HÀBILS comptats a partir de l’endemà que es publiqui aquest anunci al BOIB
AJUNTAMENT DE BUNYOLA Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir mitjançant concurs, una borsa de feina de personal laboral temporal de treballador/a familiar de l’Ajuntament de Bunyola. BOIB-14/03/2023 Termini de 10 dies naturals a comptar des del dia següent al de la publicació.
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA Convocatòria de selecció de personal de la Cambra de Comerç de Mallorca. BOIB-14/03/2023 Termini: Abans del 31 de març de 2023 (14:00h).
AJUNTAMENT DE POLLENÇA Bases específiques per cobrir una plaça de bibliotecari-arxiver, personal laboral fix. BOIB-09/03/2023 Termini de vint dies a partir de l’endemà del dia de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT D’INCA Convocatòria i bases per a la cobertura d’una plaça de personal funcionari de Tècnic mig de sistemes informàtics. BOIB-09/03/2023 Termini de vint dies hàbils a partir del següent al de la publicació.
AJUNTAMENT D’ARTÀ Convocatòria del procediment selectiu per cobrir dues places de netejador o netejadora com a personal laboral fix de l’Ajuntament d’Artà. BOIB-07/03/2023 Termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de la publicació.
AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA Convocatòria pública per l’elecció de jutge/ssa de pau titular de l’Ajuntament de Santa Eugènia. BOIB-04/03/2023 Termini de quinze dies a partir del dia següent al de la publicació.
AJUNTAMENT DE PALMA Convocatòria reclassificació places delineant/a de l’Ajuntament de Palma. BOIB-04/03/2023 Termini de presentació de vint dies a partir de l’endemà de la publicació.
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ Bases i convocatòria per a la provisió definitiva del lloc de feina de Cap del cos de la policia local. BOIB-04/03/2023 Termini de vint dies a partir de l’endemà de la publicació.
AJUNTAMENT D’ESPORLES Bases específiques per a la convocatòria d’un borsí de feina per les places de docents de certificat professionalitat del programa mixto SOIB ocupació i formació. BOIB-04/03/2023 Termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà del dia de la publicació.
AJUNTAMENT DE DEIÀ Aprovació de la convocatòria pública per cobrir la vacant de Jutge/essa de Pau i substitut/a del municipi de Deià. En data 23 de febrer de 2023 la Secretària de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va comunicar a aquest Ajuntament que el nomenament dels actuals Jutges de Pau (titular i substitut) del municipi de Deià expirarà el 29 de maig de 2023. BOIB-02/03/2023 En la mateixa comunicació s’indica que l’Ajuntament ha de procedir, amb l’antelació suficient a la finalització del termini, a l’oportuna convocatòria pública.
CONSELL INSULAR D’EIVISSA Provisió de sis llocs de treball de secretari/secretària de direcció. BOIB-23/02/2023 Hauran de prendre possessió en el termini de cinc dies hàbils o d’un mes si comporta canvi de residència, des de la data de notificació.
Aprovació de la convocatòria i de les bases que han de regir el procés de provisió de llocs de feina de Caps d’Àrea del Patronat Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris amb personal laboral fix d’aquest mateix organisme públic, mitjançant el procediment de concurs de mèrits. BOIB-28/02/2023 El termini per interposar-lo és d’un mes comptat des de l’endemà de la seva publicació..
AJUNTAMENT DE PALMA Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició per promoció interna d’administratiu/va de l’Ajuntament de Palma. 29 places. BOIB-28/02/2023 El termini de presentació serà de vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria. / El termini per interposar-lo és d’un mes comptat des de l’endemà de la seva publicació..
AJUNTAMENT D’ALGAIDA Convocatòria i bases reguladores del procediment selectiu, mitjançant concurs d’oposició, de 3 places de Tècnic/a Superior d’Educació Infantil per a l’Escola Municipal Infantil d’Algaida, personal laboral fix. BOIB-28/02/2023 Aquelles persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició de 5 dies hàbils a contar des del següent a la publicació de la llista definitiva.
IMEB-CALVIÀ Convocatòria d’una borsa de treball de tècnic/a superior, de caràcter laboral, pel sistema de concurs de l’Institut Municipal d’Educació i Biblioteques de Calvià (IMEB-Calvià). BOIB-25/02/2023 Termini de 10 dies hàbils per a presentar la sol·licitud, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
AJUNTAMENT DE ALARÓ Constituir una borsa de treball complementària a la de l’exp. 609/2022, per a proveir personal funcionari interí i cobrir necessitats urgents existents en la policia local de l’Ajuntament d’Alaró. BOIB-25/02/2023 Termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases.
AYUNTAMIENTO DE MANACOR Modificació bases de la convocatòria per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, de tres places d’oficial o oficiala de policia local, per concurs oposició i promoció interna. BOIB-23/02/2023 Termini de vint dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci en extracte, d’aquesta convocatòria, en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE LLOSETA Aprovació i bases reguladores del procediment per la formació d’un borsí de Terapeutes Ocupacionals, personal laboral temporal, de l’Ajuntament de Lloseta. BOIB-21/02/2023 Termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases.
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN Convocatòria i bases reguladores del concurs per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça de secretari/a interventor/a de l’Ajuntament des Migjorn Gran. BOIB-21/02/2023 Termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria.
AJUNTAMENT D’ALAIOR Bases del procediment elecció de Jutge de Pau, titular i substitut BOIB-18/02/2023 termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà en què aparegui publicat l’edicte.
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA Bbases de la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball d’educadors/es socials, per cobrir possibles places vacants o substitucions a la plantilla d’aquest Ajuntament. BOIB-18/02/2023 Termini de 10 dies hàbils comptadors des del sendemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria.
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA Bases reguladores específiques que han de regir la convocatòria d’una borsa de treball de treballadors/es socials per cobrir amb caràcter temporal les places vacants o substitucions de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament. BOIB-18/02/2023 Termini de 10 dies hàbils comptadors des del sendemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA Bases específiques que han de regir el procediment selectiu per a la creació urgent d’una borsa de tècnic d’administració general, personal funcionari interí, de l’Ajuntament d’Alcúdia BOIB-16/02/2023 Termini a consultar
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR Inici del procediment d’elecció del càrrec de jutge de pau titular del municipi de Sant Llorenç des Cardassar BOIB-16/02/2023 Termini de quinze dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació
AJUNTAMENT D’ESCORCA Bases convocatòria per a constituir borsa de treball personal funcionari interí, necessitats urgents en la Policia Local. Convocatòria per a constituir una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la Policia Local de l’Ajuntament d’Escorca: BOIB-14/02/2023 Si no se’n produeixin s’entendran aprovades definitivament sense necessitat d’adopció de nou acord i, en aquest cas, quedarà convocat automàticament el concurs, atorgant un termini de 10 dies hàbils per a presentar les sol·licituds d’admissió al citat procés selectiu.
AJUNTAMENT DE COSTITX Convocatòria i bases per cobrir pel procediment de pomoció interna una plaça d’ administratiu/iva, personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Costitx, pel sistema concurs-oposició, que consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2023 BOIB-11/02/2023 El termini de presentació de sol·licitud, serà de vint dies hàbils, a comptar des de l’endemà a la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de l’Estat.
AJUNTAMENT DE SÓLLER Convocatòria i bases que específiques que regiran el concurs-oposició per a proveir com a contractat/da laboral una plaça de tècnic/a superior per a la gestió de l’Entitat Pública Empresarial Sóller 2010 i constitució d’una borsa de treball BOIB-09/02/2023 En el termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent de la publicació de la convocatòria en el BOIB
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT) Bases específiques que regiran el procés selectiu per constituir una borsa per cobrir amb caràcter temporal llocs de feina de la categoria de Teleoperador/a (TELEOP01-23) BOIB-09/02/2023 Les persones interessades en participar en la convocatòria disposen de 7 dies hàbils per presentar la sol·licitud,comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Convocatòria i bases que han de regir el procés selectiu per a la cobertura com a personal funcionari de carrera d’una plaça d’Oficial de la Policia Local de l’Ajuntament d’Algaida mitjançant promoció externa BOIB-07/02/2023 El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).