Ofertes del sector públic

ATENCIÓ: Aquest llistat és una selecció de diferents convocatòries públiques de feina actives (amb termini d’inscripció obert) i/o publicacions de bases generals i específiques per a convocatòries pendents d’obrir que PalmaActiva selecciona de diferents fonts d’informació.

Oferta

Data publicació

Termini

AJUNTAMENT DE PALMA – PALMAACTIVA. Bases i la convocatòria per a cobrir 3 llocs de feina d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local 09/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Bases reguladores del procés selectiu de creació d’una borsa de treball per cobrir una plaça de treballador/a social amb caràcter laboral mitjançant concurs, per proveir temporalment necessitats urgents en els serveis socials de l’ajuntament de Sant llorenç des Cardassar 09/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases del concurs per constituir una borsa de personal funcionari interí, enginyer informàtic, del grup A, subgrup A1, escala d’Administració Especial, subescala tècnica superior de l’Ajuntament de Santanyí 09/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MURO. Bases de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball d’auxiliar de clínica per a la Residència Reina Sofia 02/07/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALARÓ. Bases de la convocatòria per constituir una borsa de feina d’auxiliar d’administració general (funcionària interina) 27/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CONSELL. Bases reguladores del concurs per a la creació d’una borsa de treball d’agent d’ocupació i de desenvolupament local amb caràcter laboral temporal, a l’Ajuntament de Consell (nivell A2) 27/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Bases per a la convocatòria i creació d’una borsa de tècnic/a en atenció sociosanitària a persones depenents al domicili (treballador/a familiar) amb caràcter temporal per cobrir necessitats o substitucions a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Esporles 27/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de docent de certificat professional programes SOIB ocupació i formació: SON QUINT IV 27/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de docent de certificat professional programes SOIB ocupació i formació: XARXA FORESTAL III 27/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de personal de suport administratiu de certificat professional programes SOIB ocupació i formació: SON QUINT IV i XARXA FORESTAL III 27/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ESPORLES. Convocatòria d’una plaça de personal de Director/a de certificat professional programes SOIB ocupació i formació: SON QUINT IV i XARXA FORESTAL III 27/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE PORRERES. Convocatòria i bases del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal laboral temporal, especialitat agent d’ocupació i desenvolupament local de l’Ajuntament de Porreres 27/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Bases de la convocatòria d’una borsa de treball de policía local 23/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa de treballadors/es familiars, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Felanitx 23/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
MANCOMUNITAT DES RAIGUER. Convocatòria de concurs-oposició per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a de projectes de desenvolupament local, amb caràcter laboral temporal (nivell A2) 23/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BINISSALEM. Bases i convocatòria per a la creació d’una borsa de treball d’agents d’ocupació i desenvolupament local, mitjançant concurs 20/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE BUNYOLA. Bases específiques que regeixen la convocatòria de les proves selectives per a proveir mitjançant el sistema de concurs de mèrits una plaça de tècnic/a de projectes de desenvolupament local (AODL) de l’ajuntament de Bunyola. 20/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE FELANITX. Bases específiques que regiran la convocatòria per a constituir una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la Policia Local de l’Ajuntament de Felanitx. 18/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar mitjançant el procediment ordinari. 18/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT. Resolución de 10 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares. 17/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT. Resolución de 8 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil. 17/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT. Resolución de 8 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Navales. 17/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE CAMPANET. Borsa treballador/a familiar. 16/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SA POBLA. Aprovació de la convocatòria i bases de selecció mitjançant sistema de concurs-oposició lliure, per a la cobertura amb caràcter interí/ina de la plaça d’interventor/a de l’Ajuntament de sa Pobla. 16/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’INCA. Bases i convocatòria per a la cobertura interina d’una plaça d’agent d’igualtat i la posterior creació d’un borsí d’aquesta categoria. 13/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’INCA. Convocatòria i bases per a cobrir, de manera interina i mitjançant sistema de concurs, una plaça de personal funcionari zelador d’obres. 13/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUBÍ. Bases convocatòria per constiuir borsí personal de neteja. 13/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria d’una borsa de feina interna i extraordinària d’oficial o oficiala de Policia Local. 11/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a d’agent d’ocupació i desenvolupament local per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí mitjançant concurs-oposició. 11/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Aprovació de la convocatòria i les bases per crear, mitjançant concurs-oposició, una borsa de treball d’agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL), perfil pedagògic. 09/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR. Aprovació de la convocatòria i les bases per crear, mitjançant concurs-oposició, una borsa de treball d’agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL), perfil econòmic. 09/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria per a la selecció de personal funcionari interí per crear una borsa de feina de treballador o treballadora social, mitjançant concurs, per a l’Ajuntament de Manacor. 09/06/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 8 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALCÚDIA. Aprovació de la convocatòria i bases reguladores del procediment selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a cobrir de forma temporal el lloc de treball d’agent d’ocupació i desenvolupament local com a funcionari interí. 21/05/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA. Convocatoria borsa de treball llicenciats o graduats en Dret. 21/05/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE. Borsí operaris/operàries Brigada Municipal. 09/05/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE CAMPOS. Creació d’una borsa de treball per cobrir una plaça de treballador/a social amb caràcter laboral mitjançant concurs, per proveir temporalment necessitats urgents en els Serveis Socials de l’Ajuntament de Campos. 05/05/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 5 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT D’ARTÀ. Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores específiques reguladores del procés selectiu per cobrir, com a personal funcionari de carrera, dues places vacants de la categoria de policia local de l’Ajuntament d’Artà mitjançant procediment ordinari i sistema d’oposició. 12/03/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Decret de Batlia d’aprovació de les bases per a la confecció d’una borsa de treball, pel sistema de concurs, de treballador/a social, per al seu posterior nomenament com a funcionari/ària interí/ina. 12/03/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Decret d’aprovació de les bases per a la confecció d’una borsa de treball, pel sistema de concurs, d’Arquitecte/a, per al seu posterior nomenament com a funcionari/ària interí/ina. 12/03/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Aprovació bases i convocatòria d’una borsa de feina extraordinària de personal de consergeria i manteniment elemental d’instal·lacions i edificis. 12/03/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Aprovació de la convocatòria i bases que regiran la selecció d’un/a tècnic/a de projectes de desenvolupament local del programa SOIB – Desenvolupament Local, mitjançant el sistema de concurs – oposició, per a la seva contractació laboral per obra o servei determinat (codi AODL 03). 10/03/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Aprovació de la convocatòria i bases que regiran la selecció d’un/a tècnic/a de projectes de desenvolupament local del programa SOIB – Desenvolupament Local, mitjançant el sistema de concurs – oposició, per a la seva contractació laboral per obra o servei determinat (codi AODL 02). 10/03/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE MANACOR. Aprovació de la convocatòria i bases que regiran la selecció d’un/a tècnic/a de projectes de desenvolupament local del programa SOIB – Desenvolupament Local, mitjançant el sistema de concurs – oposició, per a la seva contractació laboral per obra o servei determinat (codi AODL 01). 10/03/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALGAIDA. Convocatòria i bases per a la cobertura com a personal funcionari de carrera d’una plaça de Policia Local de l’Ajuntament d’Algaida mitjançant procediment ordinari. 05/03/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ALGAIDA. Convocatòria i bases per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves, grup C, subgrup C2, per a posteriors nomenaments com a personal interí de l’Ajuntament d’Algaida. 05/03/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT D’ARTÀ. Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores que han de regir el procés selectiu per constituir una borsa de feina d’agent d’ocupació i desenvolupament local de l’Ajuntament d’Artà, per a l’execució d’un projecte vincular a la convocatòria de subvencions del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB). 05/03/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA. Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament de Santa Margalida per ocupar interinament la plaça d’arquitecte/a municipal, mitjançant el sistema de concurs-oposició. 05/03/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Decret de Batlia d’aprovació de les bases per a la confecció d’una borsa de treball, pel sistema de concurs, de Tècnic/a de Gestió. 03/03/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.
AJUNTAMENT DE LLUBÍ. Bases del procés selectiu, mitjançant concurs oposició, tècnic/a superior educació infantil. 03/03/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOE.
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ. Convocatòria i bases per constituir, mitjançant concurs- oposició, una borsa de treball de personal funcionari interí d’Administració Especial, subescala tècnica, classe mitjana, grup A, subgrup A2, de tècnic de cultura, de l’Ajuntament de Santanyí. 03/03/2020 Termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB.