Cursos de formació en oficis

Programes de Formació Dual. Tens una empresa? T’agradaria incorporar a la teva plantilla una persona formada a la teva mida i sense cost?
Participa en un programa de Formació Dual amb PalmaActiva!Programa de FD de Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web

* La data màxima per presentar sol·licituds serà fins al dia 15 d’agost, manco que el SOIB publiqués la convocatòria amb una data anterior, que en aquest cas serà el dia següent a dita publicació.
 

Què és la formació dual?

És una modalitat formativa que combina la formació i l’activitat laboral retribuïda. Es tracta d’una formació professional dirigida a joves de 16 a 29 anys que volen aprendre una professió i a empreses que volen preparar a futurs professionals, combinant la formació en un certificat de professionalitat i el treball amb un contracte de formació i aprenentatge.

El contracte per a la formació i aprenentatge:

Per formalitzar un contracte de formació i aprenentatge l’empresa ha de comptar amb una persona qualificada que farà de tutor/a de la persona participant en la formació dual. Aquest tutor/a estarà en contacte amb el tècnic de formació i / o docents de PalmaActiva i les seves funcions principals seran:

 • Coordinació amb el programa formatiu
 • Planificació dels objectius d’aprenentatge a l’empresa
 • Planificació de les tasques i feines a desenvolupar per part dels participants.
 • Avaluació de les persones participants.
 • Suport tècnic i pedagògic a l’empresa de les persones participants.

Més informació sobre el contracte de formació i aprenentatge en aquest enllaç.

Què pot aportar a la teva empresa participar a la formació dual?

 • L’oportunitat d’aconseguir professionals qualificats amb formació específica d’una professió.
  Participar en una iniciativa de caire social i de compromís amb persones joves que permeti millorar la seva ocupabilitat.
 • Finançament de les despeses de contractació fins un màxim d’un 100% per part del SOIB.

Què has de fer si vols col·laborar com a empresa?

 • Complir amb els requisits per poder contractar en la modalitat de contractes per a la formació i l’aprenentatge (veure normativa annexa).
 • Omplir i enviar el FORMULARI de l’especialitat que t’interessi.
 • PalmaActiva, d’acord amb la informació facilitada al formulari, realitzarà una valoració de les empreses que hagin formalitzat la sol·licitud per tal d’establir amb quines es presentarà de manera agrupada a la convocatòria de formació dual del SOIB.

Normativa annexa

També pots contactar directament amb nosaltres per resoldre dubtes trucant al número gratuït 900 139 138 o bé enviant un correu electrònic a info@palmaactiva.com.

Programes de Formació i Ocupació en marxa.

Palma Web Dual

SOIB DUAL SECTORS ESTRATÈGICS amb el cofinançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

PalmaActiva en col·laboració amb 7 empreses, posa en marxa un nou programa de formació dual que combina la formació del certificat de professionalitat de confecció i publicació de pàgines web i la feina efectiva en EMPRESES DEL SECTOR DE LA PUBLICACIÓ WEB. Les persones participants tenen un contracte per a la formació durant 12 mesos, del 9 d’abril de 2018 al 8 d’abril de 2019.

Les feines a realitzar són:
• Construir pàgines web.
• Integrar components de software a pàgines web.
• Publicar pàgines web.

Requisits per participar:
• Ser menor de 30 anys i estar inscrit com a demandant d’ocupació al SOIB.
• Complir amb els requisits per poder formalitzar contracte de formació.
• Tenir les competències d’informàtica mínim nivell usuari/a
• Requisits de titulació / formació necessaris per accedir al certificat de professionalitat de nivell 2: Graduat en ESO, 2on curs de BUP, CP de nivell 2, CP de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional, Títol de tècnic auxiliar (FP1), Títol de Formació professional bàsica (que inclogui com a mínim un CP de la mateixa família), Complir amb els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà (veure annex), Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys, Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.

Palma Web II


És un programa mixt que combina la formació del certificat de professionalitat de confecció i publicació de pàgines web i la feina efectiva a l’àrea d’innovació de l’Ajuntament de Palma (IMI). Les persones participants tenen un contracte per a la formació durant 9 mesos, del 31 de gener al 30 d’octubre de 2018.

Les feines a realitzar són:
• Construir pàgines web.
• Integrar components de software a pàgines web.
• Publicar pàgines web.

Requisits per participar:
• Ser menor de 30 anys i estar inscrit com a demandant d’ocupació al SOIB.
• Complir amb els requisits per poder formalitzar contracte de formació.
• Tenir les competències d’informàtica mínim nivell usuari/a
• Requisits de titulació / formació necessaris per accedir al certificat de professionalitat de nivell 2: Graduat en ESO, 2on curs de BUP, CP de nivell 2, CP de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional, Títol de tècnic auxiliar (FP1), Títol de Formació professional bàsica (que inclogui com a mínim un CP de la mateixa família), Complir amb els requisits acadèmics d’accésals cicles formatius de grau mitjà (veure annex), Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys, Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.

Palma Xapa i Mecànica III


És un programa mixt que combina la formació dels certificats de professionalitat d’operacions auxiliars de manteniment de carrosseria i electromecànica de vehicles i la feina efectiva als tallers mecànics de la Policia Local de Palma i de la EMT. Les persones participants tenen un contracte per a la formació durant 9 mesos, de l’1 de febrer al 31 d’octubre de 2018.

Les feines a realitzar són:
• Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria de vehicles
• Efectuar operacions de mecanitzat bàsic
• Desmuntar, muntar i substituir elements mecànics simples del vehicle
• Desmuntar, muntar i substituir elements elèctrics simples del vehicle
• Desmuntar, muntar i substituir elements amovibles simples d’un vehicle
• Realitzar operacions auxiliars de preparació de superfícies

Requisits per participar:
• Ser major de 30 anys i estar inscrit com a demandant d’ocupació al SOIB
• Complir amb els requisits per poder formalitzar contracte de formació.

Palma Micromachine III


És un programa mixt que combina la formació del certificat de professionalitat d’operacions auxiliars de sistemes microinformàtics i la feina efectiva a l’àrea d’innovació de l’Ajuntament de Palma (IMI). Les persones participants tenen un contracte per a la formació durant 9 mesos, de l’1 de febrer al 31 d’octubre de 2018.

Les feines a realitzar són:
• Realitzar operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics.
• Realitzar operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació.
• Realitzar operacions de connexionat en el muntatge d’equips elèctrics i electrònics.
• Realitzar operacions auxiliars de muntatge d’equips microinformàtics.
• Instal·lació i configuració d’equips informàtics.
• Suport tècnic als usuaris en cas d’incidències.
• Revisió, manteniment i reparació de material informàtic.

Requisits per participar:
• Ser major de 30 anys i estar inscrit com a demandant d’ocupació al SOIB
• Complir amb els requisits per poder formalitzar contracte de formació.

Altres cursos de formació en oficis

Reorienta el teu perfil professional, i forma’t per aprendre nous oficis, amb més opcions d’inserció laboral en un futur. Construeix la teva professió amb una base sòlida que et permeti seguir actiu en el mercat de treball.

Propers cursos:

No hi ha activitats que mostrar

Powered by Simple Calendar