Recursos de feina

NovetatsServei d'autoconsulta

Notícia

Data publicació

CONSELL INSULAR D’EIVISSA Resolució de la consellera executiva del Departament d’Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals del Consell Insular d’Eivissa per a l’aprovació de les bases del II Concurs Adlib de disseny de moda “FUTUR ADLIB Noves Promeses” i de la convocatòria de l’any 2018. BOIB Núm 51 – 26/abril/2018 26/3/2018
CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT. Resolució del director general de Mobilitat i Transports de dia 23 d’abril de 2018, per la qual es convoquen proves per a l’obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera. BOIB Núm 51 – 26/abril/2018 26/3/2018
Butlletí Eurodesk de ABRIL, amb convocatòries i esdeveniments per a participar en activitats europees 24/3/2018
Butlletí quinzenal de Beques, Ajudes, Premis i Subvencions.060.Del 18 d’abril al 2 de maig 2018. 060 24/4/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT.Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 d’abril de 2018 per la qual s’aproven les instruccions que regulen l’organització, el funcionament i l’avaluació, així com altres aspectes, de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) per al curs acadèmic 2018-2019. BOIB Núm 50 – 24/abril/2018. 24/04/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT.Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 d’abril de 2018 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears. BOIB Núm 50 – 24/abril/2018. 24/04/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 20 d’abril de 2018 per la qual es disposa la posada en funcionament de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears, al terme municipal de Palma. BOIB Núm 50 – 24/abril/2018. 24/04/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 3 d’abril de 2018 per la qual s’estableixen els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació de les assignatures i de les proves lliures de la formació per obtenir els certificats de capacitació per exercir la docència en llengua catalana a les Illes Balears. BOIB Núm 046 – 14/abril/2018. 19/04/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 de març de 2018 per la qual es convoquen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2017-2018. El termini de presentació de sol•licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza el dia 15 de juny de 2018. BOIB Núm 045 – 12/abril/2018 19/04/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 26 de març de 2018 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle superior/nivell III del grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova. El període d’inscripció a la prova d’accés és del 23 al 25 d’abril de 2018 (ambdós dies inclosos). BOIB Núm 045 – 12/abril/2018. 19/04/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 26 de març de 2018 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle inicial/nivell I del grau mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova. El període d’inscripció a la prova d’accés és del 23 al 25 d’abril de 2018 (ambdós dies inclosos).BOIB Núm 044 – 10/abril/2018 18/04/2018
Formació Dual: cuina i restaurant i bar. Esment, Escola Professional. Inici: mesos temporada alta 2018. Durada de 2 anys. contracte de formació i aprenentatge 17/04/2018
CP Operacions bàsiques de lampisteria i calefacció-climatització domèstica (02/05/2018- 28/08/2018) dirigit a joves a Fundació Patronat Obrer 13/04/2018
CP Operacions auxiliar de muntatge d’Instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis (02/05/2018- 31/07/2018) dirigit a col·lectius vulnerables a Fundació Patronat Obrer 13/04/2018
Oportunitats laborals 2018. IX Informe Adecco On trobar feina si estàs a l’atur? Aquests són els perfils professionals més demandats en cada sector 10/04/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2018 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2018-2019 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears. BOIB Núm 043 – 7/abril/2018 9/04/2018
CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS. Convocatòria dels certàmens i premis del Programa Cultural Art Jove per a l’any 2018 i se n’estableixen les bases generals i les específiques. Termini d’inscripció i de presentació de la documentació per a les modalitats de Creació Musical Jove, Creació Teatral Jove i Música per a Joves Intèrprets en la modalitat de solistes és fins a les 24.00 h del 13 de maig de 2018. BOIB Núm 043-7/abril/2018 9/04/2018
Beca DKV – Es Baluard 2018. Beca de producció a la creació videogràfica. Termini: 15/04/18 9/04/2018
AJUNTAMENT D’ALARÓ. Convocatòria i bases del Premi de narrativa breu Joan Rosselló de Son Fortesa. Termini i lloc de lliurament: se n’han de presentar tres còpies fins dia 9 de juliol de 2018, a les 14 h. a les oficines de l’Ajuntament d’Alaró (Regidoria de Cultura, C/ Petit, núm. 1, CP 07340 Alaró). BOIB Núm 042 – 5/abril/2018. 6/4/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de març de 2018 per la qual es convoquen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2017-2018. El termini per presentar les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza el dia 15 de juny de 2018. BOIB Núm 40 – 3/abril/2018
3/4/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Correcció d’errades en la publicació de la Resolució del director general de Planificació Ordenació i Centres de 17 de gener de 2018 per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2018 (BOIB núm. 11, de 23 de gener de 2018).BOIB Núm 039 – 29/març/2018
3/4/2018
SOIB aprova convocatòria de subvencions SOIB Visibles 2018. El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució i del seu extracte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. BOIB Núm 038 – 27/març/2018
27/3/2018
SOIB aprova convocatòria de subvencions SOIB Dona 2018-2019. El termini per presentar els projectes i les sol·licituds de subvenció és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució i de l’extracte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al 30 de juny de 2019. BOIB Núm 038 – 27/març/2018 27/3/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 19 de març de 2018 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2018-2019.Les sol·licituds d’admissió s’han de presentar de l’1 al 29 de juny de 2018, ambdós inclosos. BOIB Núm. 36-22/març/2018 26/3/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 16 de març de 2018 per la qual s’estableixen els calendaris del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics professionals, als ensenyaments elementals de música i dansa i als ensenyaments d’idiomes dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2018-2019.BOIB Núm. 36-22/març/2018 26/3/2018
450 cursos universitaris, online i gratuïts que comencen a l’abril 2018 26/3/2018
Curs anglès A2 EHIB 21/3/2018
Curs alemany A1 EHIB 21/3/2018
Curs operacions bàsiques de pisos en allotjaments. Fundació Patronat Obrer – SOIB 21/3/2018
Curs operacions bàsiques de lampisteria i calefacció-climatització domèstica. Fundació Patronat Obrer – SOIB 21/3/2018
Curs serveis auxiliars de perruqueria. Fundació Patronat Obrer – SOIB 21/3/2018
Curs operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis. Fundació Patronat Obrer – SOIB 21/3/2018
Curs operacions bàsiques de pisos en allotjaments 2. Fundació Patronat Obrer – SOIB 21/3/2018
Curs operacions bàsiques de lampisteria i calefacció-climatització domèstica. Fundació Patronat Obrer – SOIB 2 21/3/2018
CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 13 de març de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l’ocupació de persones que pertanyen a col•lectius prioritaris en sectors industrials tradicionals i en altres sectors econòmics, en especial els emergents, cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2014-2020, dins l’objectiu temàtic 8.1.3, i en un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4 BOIB Núm. 34-17/març/2018. 19/3/2018
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA. Convocatòria d’ajudes econòmiques destinades al foment de l’ocupació de 2018. Programa integral de qualificació i ocupació pla de capacitació. BOIB Núm. 33-15/març/2018 16/3/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 9 de març de 2018 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització. La inscripció a les proves lliures de tots o d’alguns mòduls que conformen un cicle s’ha de formalitzar del 19 al 28 de març de 2018, ambdós inclusos. BOIB Núm.32 – 13-març-2018. 13/3/2018
SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 27 de febrer de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions amb l’objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats (SOIB Formació per a desocupats). BOIB Núm.31 – 10-març-2018. 13/3/2018
SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS.Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, de 27 de febrer de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria SOIB Jove Beques d’Èxit per a l’estudi del programa de segona oportunitat per a persones desocupades d’entre 16 i 29 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, finançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, per al període 2018-2019 BOIB Núm 31 10/març/2018. 13/3/2018
CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ. Resolució de la directora general de Política Lingüística de 7 de març de 2018 per la qual és convoquen les proves de maig de 2018 per obtenir a els Certificats oficials de Coneixements de llengua Catalana dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu que expedeix la Conselleria de Cultura, Participació i Esports. Termini d’inscripció: del 14 al 27 de març de 2018. BOIB Núm 31 10/març/2018. 12/3/2018
Formació Professional DUAL de Formació i Ocupació de Confecció i Publicació de pàgines web (SOIB) 9/03/2018
AJUNTAMENT DE PALMA.Departament de Mobilitat. Secció de Transports. Modificació d’agunes determinacions en relació al procediment regulador de la prova d’aptitud per a l’obtenció del permís regulador de taxista. Durant l’any 2018 es realitzaran dues convocatòries ordinàries que correspondran als mesos de febrer i novembre (primer dimarts del mes), i com extraordinària, degut a circumstàncies excepcionals per les quals es va anul·lar la convocatòria del mes de desembre de 2017, una el 17 d’abril de 2018. BOIB Núm.30 8/març/2018 9/3/2018
SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 23 de febrer de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a l’any 2018 SOIB Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local BOIB Núm.28 3-març-2018 5/3/2018
CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 27 de febrer de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts sobre el foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball. BOIB Núm.28 3-març-2018 5/3/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT.Ordre del conseller d’Educació i Universitat, de 27 de febrer de 2018, de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 29 de novembre de 2012, per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l’àmbit territorial de les Illes BalearsBOIB Núm.28 3-març-2018 5/3/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. . Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 de febrer de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria i les instruccions de la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018 .BOIB Núm.28 3-març-2018 5/3/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 21 de febrer de 2018 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2018-2019.BOIB Núm.27 1-març-2018 5/3/2018
Calendari de febrer dels TALLERS SOIB EURES a Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca. Informació sobre formació, pràctiques, estades o feina a Europa, reserva la teva plaça a eures@soib.caib.es 7/02/2018
Formació Dual Jovent (branca Ports i branca pintura) 26/1/2018
Cursos gratuïts per a joves Jovent 2018 26/1/2018
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ. Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 9 de gener de 2018 per la qual s’actualitzen les quanties corresponents a la prestació econòmica bàsica, les prestacions addicionals per altres membres del nucli familiar, el còmput total màxim i la prestació econòmica mínima de la renda mínima d’inserció de l’exercici 2018. BOIB. Núm 7- 13/gener/2018. (Publicat extracte a la Base de Dades Nacional de Subvencions ID373122).BOIB. Núm 5- 11/gener/2018 15/01/2018
AJUNTAMENT DE PALMA. AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA-PALMAACTIVA-.Bases reguladores i convocatòria del VI Concurs premis PalmaActiva als millors projectes empresarials d’estudiants. (Publicat extracte a la Base de Dades Nacional de Subvencions ID373122).BOIB. Núm 5- 11/gener/2018 15/01/2018
Educació engega un Pla pilot a FP per a la millora de l’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera.8/gener/2018 10/01/2018
XIII Informe els perfils professionals més cercats de Spring Professional 2018 (Grup Adecco 2/01/2018) 5/01/2018
MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l’efecte de certificació, s’estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2, de les ensenyaments d’idiomes de règim especial regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i s’estableixen les equivalències entre els ensenyaments d’idiomes de règim especial regulades en diversos plans d’estudis i les d’aquest Reial Decret. BOE. núm. 311, de 23 de diciembre de 2017 4/01/2018
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS. Dies inhàbils. Decret 53/2017, d’1 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2018 a l’efecte del còmput dies inhàbils.BOE Núm 4 -4/gener/2018 4/1/2018
MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL.Real Decret 1077/2017, de 29 de desembre, pel que es fixa el Salari Mínim Interprofessional per a 2018.BOE Núm 317-30/desembre/2017 3/1/2018
MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL. Política d’Ocupació. Resolució de 18 de desembre de 2017, de la Secretaria d’Estat d’Ocupació, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 15 de desembre de 2017, pel qual s’aprova el Pla Anual de Política d’Ocupació per a 2017, segons que estableix l’article 11.2 del text refós de la Llei d’Ocupació, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2015,de 23 d’octubre. 3/01/2018
MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL. OCUPACIÓ. Reial Decret 1032/2017, de 15 de desembre, pel qual s’aprova l’Estratègia Espanyola d’activació per a l’Ocupació.BOE Núm 306- 18/desembre/2017. 20/12/2017
MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL. OCUPACIÓ. Reial Decret 1032/2017, de 15 de desembre, pel qual s’aprova l’Estratègia Espanyola d’activació per a l’Ocupació.BOE Núm 305- 16/desembre/2017. 18/12/2017
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS.Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 5 de desembre de 2017, per la qual s’aprova la convocatòria informativa de beques i ajuts dirigida als alumnes de les especialitats formatives corresponents a les competències clau impartides pels centres educatius per a persones adultes, per al període 2018-2019.BOIB Núm 153- 16/desembre/2017. 18/12/2017
CONSELL DE GOVERN. Decret 53/2017, d’1 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2018 a l’efecte del còmput administratiu.BOIB Núm 147 2/desembre/2017. 4/12/2017
CONSELL INSULAR DE MALLORCA. DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES. Acord del Consell Executiu relatiu a la Convocatòria 2018 per a l’obtenció de l’acreditació professional del personal d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives. Els terminis per a la presentació de la declaració responsable per a la inscripció a les proves avaluadores previstes per a l’any 2018 són: per a la primera prova de data 23 de febrer de 2018: del 15 al 26 de gener de 2018 (ambdós inclosos). Per a la segona prova de data 15 de maig de 2018: del 3 al 17 d’abril de 2018 (ambdós inclosos).BOIB Núm 145-28/novembre/2017 28/11/2017
CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 31 d’octubre de 2017 per la qual es convoquen les proves per obtenir diferents acreditacions professionals per a l’any 2018.BOIB Núm 141 18/novembre/2017.Els terminis de presentació de sol•licituds per a les convocatòries de proves durant l’any 2018 són els següents:
a) Per a les proves que s’han de fer el mes de gener: del 4 de desembre al 2 de gener de 2018, ambdós inclosos.
b) Per a les proves que s’han de fer el mes de juliol: del 14 de maig a 12 de juny de 2018, ambdós inclosos.
20/11/2017
CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT.Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera que s’han de dur a terme l’any 2018 a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera.El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils, comptadors des del dia 1 de desembre de 2016 i de febrer, abril, juny, agost i octubre de 2017, que es corresponen amb les convocatòries de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, respectivament.BOIB Núm 140 16/novembre/2017 20/11/2017
Publicada la Classificació Europea multilingüe de capacitats, competències, qualificacions i ocupacions (ESCO). 6/11/2017
CORTS GENERALS.Resolució de 19 d’octubre de 2017, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 14/2017, de 6 d’octubre, pel qual s’aprova la reactivació extraordinària i per temps limitat del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació. BOE Núm 258 – 26/octubre/2017. 26/10/2017
PREFECTURA DEL ESTADO. Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del Treball Autònom. BOE Núm 257 – 25/octubre/2017. 26/10/2017
MINISTERI DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL.Resolució de 9 d’octubre de 2017, del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la qual es modifica la de 1 d’agost de 2013, per la qual es determina la forma i terminis de presentació de sol·licituds i de tramitació de les Ajudes econòmiques d’acompanyament incloses en el programa de requalificació professional de les persones que han esgotat la seva protecció per desocupació prorrogades pel Reial decret llei 1/2013, de 25 de gener. BOE Núm. 253 – 20/10/2017 24/10/2017
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 10 d’octubre de 2017 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any 2018 en l’àmbit de les Illes Balears BOE 14/10/2017 17/10/2017
Protecció per atur. Reial decret llei 14/2017, de 6 d’octubre, pel qual s’aprova la reactivació extraordinària i per temps limitat del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació. S’aprova des el 16 d’agost de 2017 i fins el 30 d’abril de 2018 BOE 7/10/2017 9/10/2017
CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA. Resolució del conseller Treball, Comerç i Indústria per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació de les taules salarials per a l’any 2017, amb efectes a partir de dia 1 d’abril de 2017, del Conveni col·lectiu del sector del comerç de les Illes Balears (codi de conveni 07000195011981) BOIB Núm 123 – 7/octubre/2017 9/10/2017
El programa PREPARA es prorroga fins a abril de 2018 19/09/2017
​El SOIB modernitzarà el seu portal web i crearà una app per aproximar i ampliar els serveis telemàtics als seus usuaris (Consell de Govern 15/09/2017) 18/09/2017
Oferta formativa dels CEPA per al curs 2017-2018.
SETEMBRE 2017
· Del 5 al 12: Matrícula de l’alumnat que el curs anterior era alumne d’un centre d’educació de persones adultes.
· Del 13 al 26: Matrícula de les persones de nova incorporació en un centre d’educació de persones adultes.
FEBRER 2018
· Del 12 al 16: Matrícula als ensenyaments d’educació secundària per a persones adultes que condueixen a l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria del segon quadrimestre.
1/09/2017
Programa La Caixa d’Ocupació Jove. Pròrroga de la convocatòria fins el 15 de setembre de 2017 per contractes indefinits i fins al 28/08/2018 per a contractes temporals 1/09/2017
Plataforma ESCO Comissió Europea: Classificació Europea de Capacitats, Competències, Qualificacions i Ocupacions 25/08/2017
Reial Decret 726/2017, de 21 de juliol, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2017-2018, i es modifica el Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades. BOE 22/07/2017 2/08/2017
MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL. Formació professional per a l’ocupació. Reial Decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral.BOE 5/07/2017 10/07/2017
Educació d’adults. Ordre ECD/651/2017, de 5 de juliol, per la qual es regula l’ensenyament bàsic i el seu currículum per a les persones adultes en modalitat presencial, a distància i a distància virtual, en l’àmbit de gestió del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. BOE 8/07/2017 10/07/2017
Calendari de festes per a l’any 2018 en l’àmbit de les Illes Balears. BOIB Núm 083 – 8/juliol/2017 10/07/2017
Beques d’èxit del Programa Segona Oportunitat 2017-2018. Cap a l’èxit educatiu (ESPA i formació professional) (SEPE 16/06/2017) 19/06/2017
Ajudes de 430 euros per a joves que subscriguin un contracte de formació i aprenentatge (SEPE 16/06/2017) 19/06/2017
Nou centre de formació náutica a IB. El Govern crearà un centre de formació professional nàutica per a devers 400 alumnes anuals, que es finançarà amb l’Impost de Turisme Sostenible 15/06/2017
Oferta formativa curs 2017-2018 per families professionals Govern de les Illes Balears 15/05/2017
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. S’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears. BOIB Núm 051 – 29/abril/2017 2/05/2017
Ocupació. Reial decret llei 7/2017, de 28 d’abril, pel qual es prorroga i modifica el Programa d’Activació per a l’Ocupació. BOE 29/04/2017 2/05/2017
Nova web amb informació per a treballadors de la construcció que vulguin treballar a la UE (Salari i condicions laborals) 18/04/2017
Oferta Educativa curs 2017-2018 CAIB 11/04/2017
Informe “El mercat laboral ocult: 3 de cada 4 ofertes de feina a Espanya no són visibles” Dades 2016 (Lee Hecht Harrison – Adecco) 30/03/2017
CONSELL DE GOVERN. Decret 11/2017, de 24 de març, d’exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. BOIB Núm 036 – 25/març/2017 27/03/2017
Calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la CAIB per al curs 2017-2018 BOIB Núm 029 – 9/març/2017 10/03/2017
S’aproven les instruccions que estableixen les pautes i criteris d’actuació per a dur a terme les proves d’accés a la Universitat. BOIB Núm 021 – 18/febrer/2017 20/02/2017
MINISTERI DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL. Seguretat Social. Ordre ESS/77/2017, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen per a l’any 2017 les bases de cotització a la Seguretat Social dels treballadors del Règim Especial del Mar inclosos en els grups segon i tercer. BOE 4/02/2017 06/02/2017
Tens entre 18 i 35 anys? Cursos de programació i habilitats per a l’ocupació en línia i gratuïts de Fundación Telefónica 12/01/2017
Reial decret llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l’impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. BOE 24/12/2016 24/12/2016
Noticia 19/12/2016 a http://www.eleconomista.es Inscripció en GarantiaJuvenil automàtica per a persones inscrites com a demandants d’ocupació que compleixin requisits (només serà necessari per beneficiar-se d’aquest Pla tenir menys de 30 anys i portar un dia a l’atur o sense rebre formació) 20/12/2016
Llei 17/2016, de 16 de desembre, de modificació de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears. BOIB Núm 158 – 17/desembre/2016 19/12/2016
Cursos en línia gratuïts per a titulars de la Targeta Professional de la Construcció (TPC) 12/12/2016
Com obtenir l’informe de vida laboral (TGSS) 1/12/2016
Servei d'autoconsulta PalmaActiva
Servei d’autoconsulta PalmaActiva
El Servei d’autoconsulta és un espai modern i equipat per posar a l’abast de les persones en recerca de feina les eines necessàries per buscar feina: ordinadors amb connexió a Internet, informació sobre temes relacionats amb la recerca de feina, premsa diària, tauler d’ofertes de treball, etc.
Requisits: és necessari poder fer un ús autònom de l’ordinador.
Adreça: carrer Socors 22, 07002 PALMA
Horari: dilluns i dimecres de 8:30 a 17:00 ininterrompudament i dimarts, dijous i divendres de 8:30 a 14:30. A l’estiu de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 (del 15 de juny al 15 de setembre)

També en línia

El Servei d’autoconsulta ara 24 hores al dia, 365 dies l’any al teu abast. Accedeix al servei d’autoconsulta en línia