Recursos de feina

NovetatsServei d'autoconsulta

Notícia

Data publicació

Butlletí Eurodesk de JUNY, amb convocatòries i esdeveniments per a participar en activitats europees 20/6/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 de juny de 2018 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, hípica, judo, muntanya i escalada, i vela per al curs 2018-2019, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors. Termini: 26, 27, 28 i 29 de juny. BOIB Num 75-19/juny/2018. 20/6/2018
Butlletí quinzenal de Beques, Ajudes, Premis i Subvencions.060.Del 19 de juny al 2 de juliol 2018. 060 20/6/2018
CONSELL INSULAR DE MENORCA. Departament de Mobilitat – Convocatòria de les proves de renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, que tindrà lloc a l’illa de Menorca.Termini de 15 dies per presentar sol·licituds, comptats a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears(BOIB) BOIB Num 71-9/juny/2018. 11/6/2018
CONSELL INSULAR DE MENORCA. Departament de Mobilitat – Convocatòria de les proves d’obtenció del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, que tindrà lloc a l’illa de Menorca.Termini de 15 dies naturals per presentar sol·licituds, comptats a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears(BOIB) BOIB Num 71-9/juny/2018. 11/6/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’1 de juny de 2018 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre durant el curs 2018-2019. BOIB Num 70-7/juny/2018. 11/6/2018
AGÈNCIA DEL TURISME DE LES ILLES BALEARS. Resolució de la presidenta de l’Agència de Turisme de les Illes Balears de 14 de maig de 2018, per la qual es publiquen les bases de la convocatòria pública per a la concessió dels Guardons “Premis Turisme de les Illes Balears” per a l’any 2018. Termini fins el 10 de juliol de 2018 BOIB Num 69-5/juny/2018. 8/06/2018
NOU! Directori empreses de construcció i serveis tècnics 2018 7/06/2018
NOU! Directori empreses de sanitat 2018 7/06/2018
NOU! Directori empreses de seguretat i control d’accessos 2018 7/06/2018
NOU! Directori empreses de catering 2018 7/06/2018
NOU! Directori empreses de neteja i serveis domèstics 2018 7/06/2018
NOU! Directori empreses socioeducatiu 2018 7/06/2018
NOU! Directori empreses d’esports d’aventura i instal·lacions esportives 2018 7/06/2018
NOU! Directori empreses de gimnasos, centres de ioga, pilates i defensa personal 2018 7/06/2018
NOU! Directori empreses de Rent a car 2018 7/06/2018
NOU! Directori empreses de Nàutica 2018 7/06/2018
NOU! Directori empreses de Medi Ambient 2018 7/06/2018
NOU! Directori empreses de Noves Tecnologies (NT) 2018 7/06/2018
NOU! Directori empreses de comerç 2018 7/06/2018
NOU! Directori de cadenes hoteleres 2018 7/06/2018
NOU! Directori de Hotels a Palma 2018 7/06/2018
NOU! Directori de perruqueries 2018 7/06/2018
Educació i Fundació Laboral de la Construcció col·laboren en la implantació del FP de Tècnic de Construcció. S’obre el període d’inscripció per al nou cicle formatiu de grau mitjà de TÈCNIC EN CONSTRUCCIÓ que s’imparteix en col·laboració amb l’IES Politècnic. Una titulació demanada per les empreses constructores de Balears per afrontar una nou cicle de creixement en Construcció 4/06/2018
Google Espanya llança Ocupacions, la seva funcionalitat per trobar feina des del cercador (Publicat a “eleconomista.es” el 24/05/2018) 4/06/2018
CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS. Resolució del president de l’Institut Balear de la Joventut de 9 de maig de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria de diverses beques Carnet Jove per afavorir l’ocupació i la professionalització dels joves per a l’any 2018, i se n’estableixen les bases generals i les específiques. CODI BDNS: 398670. BOIB Num 65-26/maig/2018.
28/5/2018
CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS. Resolució del president de l’Institut Balear de la Joventut de 9 de maig de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria de diverses beques Carnet Jove per afavorir l’ocupació i la professionalització dels joves per a l’any 2018, i se n’estableixen les bases generals i les específiques. CODI BDNS: 398670. BOIB Num 64-24/maig/2018.
28/5/2018
375 cursos universitaris, online i gratuïts que inicien al juny 21/5/2018
Oferta formativa Cursos d’estiu 2018 SMEA – PalmaEduca. Inscripcions del 4 al 15 de juny 16/5/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 3 de maig de 2018 per la qual es dicten instruccions per als ensenyaments artístics superiors per a l’any acadèmic 2018-2019. BOIB Núm 59 – 12/maig/2018 14/5/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 3 de maig de 2018 per la qual es convoca la prova específica d’accés als estudis superiors d’Art Dramàtic i es concreta el procés d’admissió i de matriculació a aquests ensenyaments per al curs 2018-2019. La inscripció a la prova específica d’accés als estudis superiors d’Art Dramàtic s’ha de fer del 14 de maig al 25 de juny de 2018, ambdós inclosos. BOIB Núm 58 – 10/maig/2018 10/5/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 d’abril de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de formació professional del sistema educatiu que s’han d’impartir durant el curs 2018-2019 en la modalitat d’alternança amb l’activitat a l’empresa, anomenada formació professional dual. BOIB Núm 58 – 10/maig/2018 10/5/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de dia 3 de maig de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i de matriculació als ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic, de Disseny i de Música. BOIB Núm 57 – 8/maig/2018 10/5/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 3 de maig de 2018 per la qual es convoca la prova específica d’accés als estudis superiors de Disseny i es concreta el procés d’admissió i de matriculació a aquests ensenyaments per al curs 2018-2019. ) La inscripció a la prova específica d’accés als estudis superiors de Disseny s’ha de fer del 26 de juny al 2 de juliol de 2018, ambdós inclusos. BOIB Núm 57 – 8/maig/2018 10/5/2018
CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT. Resolució del director general de Mobilitat i Transports de dia 23 d’abril de 2018, per la qual es convoquen proves per a l’obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera. BOIB Núm 51 – 26/abril/2018 26/3/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT.Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 d’abril de 2018 per la qual s’aproven les instruccions que regulen l’organització, el funcionament i l’avaluació, així com altres aspectes, de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) per al curs acadèmic 2018-2019. BOIB Núm 50 – 24/abril/2018. 24/04/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT.Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 d’abril de 2018 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears. BOIB Núm 50 – 24/abril/2018. 24/04/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 20 d’abril de 2018 per la qual es disposa la posada en funcionament de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears, al terme municipal de Palma. BOIB Núm 50 – 24/abril/2018. 24/04/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 3 d’abril de 2018 per la qual s’estableixen els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació de les assignatures i de les proves lliures de la formació per obtenir els certificats de capacitació per exercir la docència en llengua catalana a les Illes Balears. BOIB Núm 046 – 14/abril/2018. 19/04/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 de març de 2018 per la qual es convoquen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2017-2018. El termini de presentació de sol•licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza el dia 15 de juny de 2018. BOIB Núm 045 – 12/abril/2018 19/04/2018
Formació Dual: cuina i restaurant i bar. Esment, Escola Professional. Inici: mesos temporada alta 2018. Durada de 2 anys. contracte de formació i aprenentatge 17/04/2018
CP Operacions bàsiques de lampisteria i calefacció-climatització domèstica (02/05/2018- 28/08/2018) dirigit a joves a Fundació Patronat Obrer 13/04/2018
CP Operacions auxiliar de muntatge d’Instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis (02/05/2018- 31/07/2018) dirigit a col·lectius vulnerables a Fundació Patronat Obrer 13/04/2018
Oportunitats laborals 2018. IX Informe Adecco On trobar feina si estàs a l’atur? Aquests són els perfils professionals més demandats en cada sector 10/04/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2018 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2018-2019 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears. BOIB Núm 043 – 7/abril/2018 9/04/2018
AJUNTAMENT D’ALARÓ. Convocatòria i bases del Premi de narrativa breu Joan Rosselló de Son Fortesa. Termini i lloc de lliurament: se n’han de presentar tres còpies fins dia 9 de juliol de 2018, a les 14 h. a les oficines de l’Ajuntament d’Alaró (Regidoria de Cultura, C/ Petit, núm. 1, CP 07340 Alaró). BOIB Núm 042 – 5/abril/2018. 6/4/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de març de 2018 per la qual es convoquen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2017-2018. El termini per presentar les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza el dia 15 de juny de 2018. BOIB Núm 40 – 3/abril/2018
3/4/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Correcció d’errades en la publicació de la Resolució del director general de Planificació Ordenació i Centres de 17 de gener de 2018 per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2018 (BOIB núm. 11, de 23 de gener de 2018).BOIB Núm 039 – 29/març/2018
3/4/2018
SOIB aprova convocatòria de subvencions SOIB Dona 2018-2019. El termini per presentar els projectes i les sol·licituds de subvenció és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució i de l’extracte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al 30 de juny de 2019. BOIB Núm 038 – 27/març/2018 27/3/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 19 de març de 2018 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2018-2019.Les sol·licituds d’admissió s’han de presentar de l’1 al 29 de juny de 2018, ambdós inclosos. BOIB Núm. 36-22/març/2018 26/3/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 16 de març de 2018 per la qual s’estableixen els calendaris del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics professionals, als ensenyaments elementals de música i dansa i als ensenyaments d’idiomes dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2018-2019.BOIB Núm. 36-22/març/2018 26/3/2018
Curs operacions bàsiques de pisos en allotjaments. Fundació Patronat Obrer – SOIB 21/3/2018
Curs operacions bàsiques de lampisteria i calefacció-climatització domèstica. Fundació Patronat Obrer – SOIB 21/3/2018
Curs serveis auxiliars de perruqueria. Fundació Patronat Obrer – SOIB 21/3/2018
Curs operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis. Fundació Patronat Obrer – SOIB 21/3/2018
Curs operacions bàsiques de pisos en allotjaments 2. Fundació Patronat Obrer – SOIB 21/3/2018
Curs operacions bàsiques de lampisteria i calefacció-climatització domèstica. Fundació Patronat Obrer – SOIB 2 21/3/2018
CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 13 de març de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l’ocupació de persones que pertanyen a col•lectius prioritaris en sectors industrials tradicionals i en altres sectors econòmics, en especial els emergents, cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2014-2020, dins l’objectiu temàtic 8.1.3, i en un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4 BOIB Núm. 34-17/març/2018. 19/3/2018
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA. Convocatòria d’ajudes econòmiques destinades al foment de l’ocupació de 2018. Programa integral de qualificació i ocupació pla de capacitació. BOIB Núm. 33-15/març/2018 16/3/2018
SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS.Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, de 27 de febrer de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria SOIB Jove Beques d’Èxit per a l’estudi del programa de segona oportunitat per a persones desocupades d’entre 16 i 29 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, finançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, per al període 2018-2019 BOIB Núm 31 10/març/2018. 13/3/2018
Formació Professional DUAL de Formació i Ocupació de Confecció i Publicació de pàgines web (SOIB) 9/03/2018
AJUNTAMENT DE PALMA.Departament de Mobilitat. Secció de Transports. Modificació d’agunes determinacions en relació al procediment regulador de la prova d’aptitud per a l’obtenció del permís regulador de taxista. Durant l’any 2018 es realitzaran dues convocatòries ordinàries que correspondran als mesos de febrer i novembre (primer dimarts del mes), i com extraordinària, degut a circumstàncies excepcionals per les quals es va anul·lar la convocatòria del mes de desembre de 2017, una el 17 d’abril de 2018. BOIB Núm.30 8/març/2018 9/3/2018
CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 27 de febrer de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts sobre el foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball. BOIB Núm.28 3-març-2018 5/3/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT.Ordre del conseller d’Educació i Universitat, de 27 de febrer de 2018, de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 29 de novembre de 2012, per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l’àmbit territorial de les Illes BalearsBOIB Núm.28 3-març-2018 5/3/2018
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 21 de febrer de 2018 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2018-2019.BOIB Núm.27 1-març-2018 5/3/2018
Formació Dual Jovent (branca Ports i branca pintura) 26/1/2018
Cursos gratuïts per a joves Jovent 2018 26/1/2018
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ. Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 9 de gener de 2018 per la qual s’actualitzen les quanties corresponents a la prestació econòmica bàsica, les prestacions addicionals per altres membres del nucli familiar, el còmput total màxim i la prestació econòmica mínima de la renda mínima d’inserció de l’exercici 2018. BOIB. Núm 7- 13/gener/2018. (Publicat extracte a la Base de Dades Nacional de Subvencions ID373122).BOIB. Núm 5- 11/gener/2018 15/01/2018
AJUNTAMENT DE PALMA. AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA-PALMAACTIVA-.Bases reguladores i convocatòria del VI Concurs premis PalmaActiva als millors projectes empresarials d’estudiants. (Publicat extracte a la Base de Dades Nacional de Subvencions ID373122).BOIB. Núm 5- 11/gener/2018 15/01/2018
Educació engega un Pla pilot a FP per a la millora de l’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera.8/gener/2018 10/01/2018
XIII Informe els perfils professionals més cercats de Spring Professional 2018 (Grup Adecco 2/01/2018) 5/01/2018
MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l’efecte de certificació, s’estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2, de les ensenyaments d’idiomes de règim especial regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i s’estableixen les equivalències entre els ensenyaments d’idiomes de règim especial regulades en diversos plans d’estudis i les d’aquest Reial Decret. BOE. núm. 311, de 23 de diciembre de 2017 4/01/2018
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS. Dies inhàbils. Decret 53/2017, d’1 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2018 a l’efecte del còmput dies inhàbils.BOE Núm 4 -4/gener/2018 4/1/2018
MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL.Real Decret 1077/2017, de 29 de desembre, pel que es fixa el Salari Mínim Interprofessional per a 2018.BOE Núm 317-30/desembre/2017 3/1/2018
MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL. Política d’Ocupació. Resolució de 18 de desembre de 2017, de la Secretaria d’Estat d’Ocupació, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 15 de desembre de 2017, pel qual s’aprova el Pla Anual de Política d’Ocupació per a 2017, segons que estableix l’article 11.2 del text refós de la Llei d’Ocupació, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2015,de 23 d’octubre. 3/01/2018
MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL. OCUPACIÓ. Reial Decret 1032/2017, de 15 de desembre, pel qual s’aprova l’Estratègia Espanyola d’activació per a l’Ocupació.BOE Núm 306- 18/desembre/2017. 20/12/2017
MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL. OCUPACIÓ. Reial Decret 1032/2017, de 15 de desembre, pel qual s’aprova l’Estratègia Espanyola d’activació per a l’Ocupació.BOE Núm 305- 16/desembre/2017. 18/12/2017
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS.Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 5 de desembre de 2017, per la qual s’aprova la convocatòria informativa de beques i ajuts dirigida als alumnes de les especialitats formatives corresponents a les competències clau impartides pels centres educatius per a persones adultes, per al període 2018-2019.BOIB Núm 153- 16/desembre/2017. 18/12/2017
CONSELL DE GOVERN. Decret 53/2017, d’1 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2018 a l’efecte del còmput administratiu.BOIB Núm 147 2/desembre/2017. 4/12/2017
CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 31 d’octubre de 2017 per la qual es convoquen les proves per obtenir diferents acreditacions professionals per a l’any 2018.BOIB Núm 141 18/novembre/2017.Els terminis de presentació de sol•licituds per a les convocatòries de proves durant l’any 2018 són els següents:
a) Per a les proves que s’han de fer el mes de gener: del 4 de desembre al 2 de gener de 2018, ambdós inclosos.
b) Per a les proves que s’han de fer el mes de juliol: del 14 de maig a 12 de juny de 2018, ambdós inclosos.
20/11/2017
Publicada la Classificació Europea multilingüe de capacitats, competències, qualificacions i ocupacions (ESCO). 6/11/2017
PREFECTURA DEL ESTADO. Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del Treball Autònom. BOE Núm 257 – 25/octubre/2017. 26/10/2017
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA. Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 10 d’octubre de 2017 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any 2018 en l’àmbit de les Illes Balears BOE 14/10/2017 17/10/2017
Plataforma ESCO Comissió Europea: Classificació Europea de Capacitats, Competències, Qualificacions i Ocupacions 25/08/2017
Calendari de festes per a l’any 2018 en l’àmbit de les Illes Balears. BOIB Núm 083 – 8/juliol/2017 10/07/2017
Beques d’èxit del Programa Segona Oportunitat 2017-2018. Cap a l’èxit educatiu (ESPA i formació professional) (SEPE 16/06/2017) 19/06/2017
Servei d'autoconsulta PalmaActiva
Servei d’autoconsulta PalmaActiva
El Servei d’autoconsulta és un espai modern i equipat per posar a l’abast de les persones en recerca de feina les eines necessàries per buscar feina: ordinadors amb connexió a Internet, informació sobre temes relacionats amb la recerca de feina, premsa diària, tauler d’ofertes de treball, etc.
Requisits: és necessari poder fer un ús autònom de l’ordinador.
Adreça: carrer Socors 22, 07002 PALMA
Horari: dilluns i dimecres de 8:30 a 17:00 ininterrompudament i dimarts, dijous i divendres de 8:30 a 14:30. A l’estiu de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 (del 15 de juny al 15 de setembre)

També en línia

El Servei d’autoconsulta ara 24 hores al dia, 365 dies l’any al teu abast. Accedeix al servei d’autoconsulta en línia