Localitzacions Localizaciones Outstanding locations

Paisatge i naturalesa Paisaje y naturaleza Landscape and nature

Embassaments de Cúber i Gorg Blau Embalses de Cúber y Gorg Blau Reservoirs of Cúber and Gorg Blau

07315 Escorca, Illes Balears

Caló dels Grells Cala de Grells Cove Grells

07015 Palma, Illes Balears

Cales Calas Coves

07610 Can Pastilla, Illes Balears