Tria Palma Elige Palma Choose Palma

ENLLAÇOS D'INTERÈS ENLACES DE INTERÉS LINKS OF INTEREST

Imagen-tren
Ajuntament de Palma de Mallorca Ayuntamiento de Palma de Mallorca Palma de Mallorca City Council
Associació d’Actors i Actrius Professionals de les Illes Balears (AAAPIB) Asociación de Actores y Actrices Profesionales de las Islas Baleares (AAAPIB) Association of Professional Actors and Actresses of the Balearic Islands (AAAPIB)
Associació de Cineastes de les Illes Balers (ACIB) Asociación de Cineastas de las Islas Balers (ACIB) Association of Baler Islands Filmmakers (ACIB)
Associació de Film Commissioners Internacional Asociación de Film Commissioners Internacional Association of Film Commissioners International
Associació de Productors Audivisuals de les Illes Balears (APAIB) Asociación de Productores Audivisuals de las Islas Baleares (APAIB) Association of Audiovisual Producers of the Balearic Islands (APAIB)
Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears Escuela Superior de Artes Dramáticas de las Islas Baleares School of Dramatic Arts of the Balearic Islands
Millors pràctiques de Green Unified Mejores prácticas de Green Unified Green Unified Best Practices
Illes Balears Film Commission Islas Baleares Film Commission Balearic Islands Film Commission
LADAT- Unitat d’Animació i Tecnologies Audiovisuals de la UIB LADAT- Unidad de Animación y Tecnologías Audiovisuales de la UIB LADAT- Animation and Audiovisual Technologies Unit of the UIB
Mallorca Film Commission Mallorca Film Commission Mallorca Film Commission
PalmaActiva, Agència de Desenvolupament Local, Ajuntament de Palma PalmaActiva, Agencia de Desarrollo Local, Ayuntamiento de Palma PalmaActiva, Local Development Agency, Palma City Council
Spain Film Commission Spain Film Commission Spain Film Commission
La Base - L'Associació de Cinema i Fotografia del Servei Balear La Base - La Asociación de Cine y Fotografía del Servicio Balear The Base – The Balearic Service Film&Photo Asociation