Tria Palma Escoge Palma Choose Palma

DIRECTORI DIRECTORIO DIRECTORY

Un directori unificat Un directorio unificado A unified directory

Palma Film Office col·labora amb la Mallorca Film Commission i les Illes Balears Film Commission en l'elaboració i el manteniment d'un directori de professionals i empreses del sector audiovisual amb base a les nostres illes. Palma Film Office colabora con la Mallorca Film Commission y la Illes Balears Film Commission en la elaboración y mantenimiento de un directorio de profesionales y empresas del sector audiovisual con base en nuestras islas. Palma Film Office collaborates with the Mallorca Film Commission and the Balearic Islands Film Commission in the preparation and maintenance of a directory of professionals and companies in the audiovisual sector based on our islands.

Això permet Esto permite This allows

  • Trobar fàcilment professionals i empreses del sector, classificades segons la tipologia. Encontrar fácilmente profesionales y empresas del sector, clasificadas según su tipología. Easily find professionals and companies in the sector, classified according to their type.
  • Que les empreses i professionals puguin integrar-se a la base de dades unificada i donar a conèixer la seva activitat. Que las empresas y profesionales puedan integrarse en la base de datos unificada y dar a conocer su actividad. That companies and professionals can be integrated into the unified database and publicize their activity.