Localitzacions Localizaciones Outstanding locations

Paisatges i natura Paisajes y naturaleza Landscapes and nature

Arquitectura i espais urbans Arquitectura y espacios urbanos Arquitecture and urban places

Cultura i patrimoni Cultura y patrimonio Culture and heritage

Àrees rurals Áreas rurales Rural areas

Infraestructura i transport Infraestructura y transporte Infrastructure and transport

Comerç i establiments emblemàtics Comercio y establecimientos emblemáticos Business and emblematic establishments