Parc de ses Estacions
Parc de ses Estacions

Parc de ses Estacions Parque de las Estaciones Stations Park

07005 Palma, Illes Balears 07005 Palma, Islas Baleares 07005 Palma, Balearic Islands

El parc urbà de Ses Estacions, inaugurat en 1999, està situat en el centre nord de Palma i disposa de 37.330 m2 distribuïts entre zones pavimentades i zones verdes. Així com d'un parc infantil, un carril bici que envolta tot el recinte i una font ornamental de dolls d'aigua situat en el centre, sent un punt molt atractiu per als visitants del parc. El parque urbano de Las Estaciones, innaugurado en 1999, está situado en el centro norte de Palma y dispone de 37.330 m2 distribuidos entre zonas pavimentadas y zonas verdes. Así como de un parque infantil, un carril bici que rodea todo el recinto y una fuente ornamental de chorros de agua situado en el centro, un punto muy atractivo para los visitantes del parque. The urban park of the stations, inaugurated in 1999, is located in the north center of Palma and has 37.330 m2 distributed between areas paved and green areas. As well as a playground, a bike path that surrounds the entire enclosure and an ornamental fountain of water jets located in the center, being a very attractive point for visitors to the park.