Aeroport de Palma de Mallorca

Aeroport Aeropuerto Airport

07611 Palma, Illes Balears 07611 Palma, Islas Baleares 07611 Palma, Balearic Islands

L'aeroport Internacional de Palma es troba a l'illa de Mallorca i és el tercer aeroport més important d'Espanya. L'atractiu turístic de l'illa fa que la majoria del seu trànsit sigui internacional, disposant d'unes instal·lacions modernes que presten servei als més de 29 milions de passatgers que transiten el seu espai. El aeropuerto Internacional de Palma se encuentra en la isla de Mallorca y es el tercer aeropuerto más importante de España. El atractivo turístico de la isla hace que la mayoría de su tráfico sea internacional, disponiendo de unas instalaciones modernas que prestan servicio a los más de 29 millones de pasajeros que transitan su espacio. Palma International Airport is located on the island of Mallorca and is the third most important airport in Spain. The tourist tractive of the island makes most of its traffic international, having modern facilities that serve the more than 29 million passengers who transit its space.