Palau
Palau
Palau

Palaus palacio palace

Centre de Palma, Illes Balears Centro de Palma, Islas Baleares Centre de Palma, Balearic Islands

Can Vivot és un dels molts palaus que es conserven al barri antic de Palma. Pròxim a l'església de Santa Eulàlia es conserva intacte des de l'última reforma de principis del s. XVIII.
El Casal Solleric és un altre dels excel·lents testimoniatges de l'arquitectura senyorial mallorquina del s. XVIII. Va pertànyer a Miquel Vallès, vescomte de Almadrà i marquès de Solleric.
Can Balaguer és un palau que data del s. XVI. Des de la seva construcció passa per les mans de diferents famílies fins que en el s. XX és comprat pel músic Josep Balaguer, qui el dona a l'Ajuntament amb la condició que passi a ser seu del Cercle de Belles arts de Mallorca.
Can Vivot es uno de los muchos palacios que se conservan en el casco antiguo de Palma. Cercano a la iglesia de Santa Eulàlia se conserva intacto desde la última reforma de principios del s. XVIII.
El Casal Solleric es otro de los sobresalientes testimonios de la arquitectura señorial mallorquina del s. XVIII. Perteneció a Miquel Vallès, vizconde de Almadrà y marqués de Solleric.
Can Balaguer es un palacio que data del s. XVI. Desde su construcción pasa por las manos de distintas familias hasta que en el s. XX es comprado por el músico Josep Balaguer, quien lo dona al Ayuntamiento con la condición de que pase a ser sede del Círculo de Bellas Artes de Mallorca.
TCan Vivot is one of the many palaces that are preserved in the old town of Palma. Close to the church of Santa Eulàlia, it has been preserved intact since the last reform at the beginning of the s. XVIII.
The Casal Solleric is another of the outstanding testimonies of the Majorcan stately architecture of the s. XVIII. It belonged to Miquel Vallès, Viscount of Almadrà and Marquis of Solleric.
Can Balaguer is a palace dating from the s. XVI. Since its construction it passes through the hands of different families until in the s. XX is bought by the musician Josep Balaguer, who donates it to the City Council with the condition that it become the headquarters of the Círculo de Bellas Artes de Mallorca.