Es Baluard
Es Baluard
Es Baluard

Es Baluard Es Baluard Es Baluard

Plaça de la Porta de Santa Catalina, 10, 07012 Palma, Illes Balears Plaza de la Puerta de Santa Caterina, 10, 07012 Palma, Islas Baleares Plaça de la Porta de Santa Catalina, 10, 07012 Palma, Balearic Islands

Es Baluard acull el Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, i va ser inaugurat el gener de 2004.
És un espai cultural orientat a la recerca i la difusió de l'art balear i mediterrani dels segles XX i XXI.
Es Baluard acoge el Museu d'Arte Moderno y Contemporáneo de Palma, y fue inaugurado en enero de 2004.
Es un espacio cultural orientado a la investigación y la difusión del arte balear y mediterráneo de los siglos XX y XXI.
Es Baluard houses the Museum of Modern and Contemporary Art of Palma, and was inaugurated in January 2004.
It is a cultural space oriented to the investigation and the diffusion of the Balearic and Mediterranean art of the XX and XXI centuries.

Contacte Contacto Contact :

https://www.esbaluard.org/

museu@esbaluard.org