Caixa Forum Palma

CaixaForum Palma CaixaForum Palma CaixaForum Palma

Plaça de Weyler, 3, 07001 Palma, Illes Balears Plaza de Weyler, 3, 07001 Palma, Islas Baleares Plaza de Weyler, 3, 07001 Palma, Balearic Islands

CaixaForum Palma és un centre cultural que alberga un edifici patrimonial catalogat.
Exemple exquisit del modernisme català de principis del segle XX, el Gran Hotel va obrir les portes el 1903 i es convertí en un element fonamental del paisatge urbà de Palma.
CaixaForum Palma es un centro cultural que alberga un edificio patrimonial catalogado.
Ejemplo exquisito del modernismo catalán de principios del siglo XX, el Gran Hotel abrió sus puertas en 1903, convirtiéndose en un elemento fundamental del paisaje urbano de Palma.
CaixaForum Palma is a cultural centre that houses a listed heritage building.
An exquisite example of early 20th century Catalan modernism, the Gran Hotel opened its doors in 1903, becoming a fundamental element of Palma's urban landscape.

Contacte Contacto Contact :

https://caixaforum.org/ca/palma

icaixaforumpalma@magmacultura.com

(+34) 971 17 85 12