Ayuntamiento de Palma

Ajuntament de Palma Ayuntamiento de Palma Palma City Council

Plaça de Cort, 1, 07001 Palma, Illes Balears Plaza de Cort, 1, 07001 Palma, Islas Baleares Plaza de Cort, 1, 07001 Palma, Balearic Islands

L'Ajuntament de Palma conegut popularment com Cort, és una de les quatre administracions públiques amb responsabilitat política a la ciutat de Palma.
Construït entre els anys 1649 i 1680, la façana és considerada com BIC (bé d'interès cultural​) i declarada Monument historicoartístic pertanyent al Tresor Artístic Nacional el 1931.
El Ayuntamiento de Palma conocido popularmente como Cort, es una de las cuatro administraciones públicas con responsabilidad política en la ciudad de Palma.
Construido entre los años 1649 y 1680, la fachada está considerada como BIC (bien de interés cultural​) y declarada Monumento histórico-artístico perteneciente al Tesoro Artístico Nacional en 1931.
Palma City Hall, popularly known as Cort, is one of the four public administrations with political responsibility in the city of Palma.
Built between 1649 and 1680, the facade is considered a BIC (bien de interés cultural) and declared a Historic-Artistic Monument belonging to the National Artistic Treasure in 1931.

Contacte Contacto Contact :

https://www.palma.cat

(+34) 971 22 59 00