Mercat de l’Olivar

Mercat de l’Olivar Mercado del Olivar Olivar Market

Plaça de l'Olivar, 7, 07002 Palma, Illes Balears Plaza del Olivar, 7, 07002 Palma, Islas Baleares Place de l'Olivar, 7, 07002 Palma, Balearic Islands

Situat en el centre de Palma, molt a prop de Plaça España, el Mercat de l'Olivar acull l'animada activitat dels mercats municipals i és un bon lloc per a comprar productes de proximitat.
Disposa també d'una zona de gastro-bars, una galeria comercial en creixement i aparcament propi.
Ubicado en el centro de Palma, muy cerca de Plaza España, el Mercado del Olivar acoge la animada actividad de los mercados municipales y es un buen lugar para comprar productos de proximidad.
Dispone también de una zona de gastro-bares, una galería comercial en crecimiento y aparcamiento propio.
Located in the center of Palma, very close to Plaça España, the Olivar Market hosts the lively activity of the municipal markets and is a good place to buy local products. (deepl.com)
It also has a gastrobar area, a growing shopping mall and its own parking lot.