La Pajarita
Colmado Colon
Horno de Sto.cristo

Forns i Alimentació Hornos y Alimentación Furnaces and Food

Districte Centre, Palma, Illes Balears Distrito Centro, Palma, Islas Baleares Downtown District, 2, 07001 Palma, Balearic Islands

Els Establiments Emblemàtics que destaquem en aquesta fitxa són una petita representació de les confiteries, forns, botigas de queviures i establiments dedicats al sector alimentós.
Destaquen pels seus productes tradicionals i en molts casos per mantenir el mobiliari i la decoració originals.

Accedir a Establiments Emblematics de Palma

Los Establecimientos Emblemáticos que destacamos en esta ficha son una pequeña representación de las confiterías, hornos, colmados y establecimientos dedicados al sector alimenticio.
Destacan por sus productos tradicionales y en muchos casos por mantener el mobiliario y la decoración originales.

Acceder a Establecimientos Emblemáticos de palma

The Emblematic Establishments that we highlight in this file are a small representation of the confectioneries, bakeries, grocery stores and establishments dedicated to the food sector.
They stand out for their traditional products and in many cases for maintaining the original furniture and decoration.

Go to Palma's Emblematic Establishments