La Industrial
Vidrierias Gordiola
Mimbreria Vidal

Comerços Comercios Shops

Districte Centre, Palma, Illes Balears Distrito Centro, Palma, Islas Baleares Downtown District, 2, 07001 Palma, Balearic Islands

Els Establiments Emblemàtics de Palma, desenvolupen un paper important en l'àmbit local. Ens ajuden a mantenir una memòria col·lectiva, creen i mantenen llocs de treball, atreuen inversió i ens ajuden a identificar-nos amb la nostra ciutat i els seus barris.

Accedir a Establiments Emblematics de Palma

Los Establecimientos Emblemáticos de Palma, desarrollan un papel importante en el ámbito local. Nos ayudan a mantener una memoria colectiva, crean y mantienen puestos de trabajo, atraen inversión y nos ayudan a identificarnos con nuestra ciudad y sus barrios.

Acceder a Establecimientos Emblemáticos de palma

Palma's Emblematic Establishments play an important role at the local level. They help us maintain a collective memory, create and maintain jobs, attract investment and help us identify with our city and its neighborhoods.(deepl.com)

Go to Palma's Emblematic Establishments