Plaça Espanya
Plaça Major
 Plaça Espanya
Plaça Major
Plaça Espanya
Plaça Major

Places Plazas Squares

Plaça d'Espaya i plaça Major, 07002 Palma, Illes Balears Plaza de España y plaza Mayor, 07002 Palma, Islas Baleares Plaça d'España i plaça Major, 07002 Palma, Balearic Island

La plaça d'Espanya és l'entrada al centre de la ciutat, plena de comerços, bars i restaurants que la converteixen en una zona molt concorreguda. Adornada amb altes palmeres, frondosos arbres i una estàtua eqüestre de Jaume I.
La plaça Major es troba a la zona centre de Palma, molt a prop de l'ajuntament de la ciutat i de l'església de Santa Eulàlia. Hi pots gaudir de l'excel·lent arquitectura del segle XIV, menjar alguna cosa en als tradicionals restaurants de la plaça i gaudir dels nombrosos esdeveniments que hi tenen lloc.
La Plaza de España es la entrada al centro de la ciudad, llena de comercios, bares y restaurantes que la convierten en una zona muy concurrida. Adornada con altas palmeras, frondosos árboles y una estatua ecuestre de Jaime I.
La Plaza Mayor se encuentra en la zona centro de Palma, muy cerca del ayuntamiento de la capital y de la Iglesia de Santa Eulalia. Puedes disfrutar de la excelente arquitectura del siglo XIV o comer algo en los tradicionales restaurantes de la plaza y disfrutar de los numerosos eventos que tienen lugar en la misma.
The Plaza de España is the entrance to the city center, full of stores, bars and restaurants that make it a very busy area. It is adorned with tall palm trees, leafy trees and an equestrian statue of Jaime I.
The Plaza Mayor is located in the center of Palma, very close to the city hall of the capital and the Church of Santa Eulalia. You can enjoy the excellent 14th century architecture or have a bite to eat in the square's traditional restaurants and enjoy the many events that take place there. (www.deepL.com)