Palau de Congressos Palacio de Congresos Congress Palace

Carrer de Felicià Fuster, 2, 07006 Palma, Illes Balears Calle de Felicià Fuster, 2, 07006 Palma, Islas Baleares Street of Felicià Fuster, 2, 07006 Palma, Balearic Island

Enormes instal·lacions davant la mar destinades a la celebració de congressos. Disposa d'auditori hall, sales de reunions, cafeteria, terrassa i pàrquing. Dissenyat per l'arquitecte navarrès Francisco Mangado, li va suposar el Premi Nacional d'Arquitectura el 2017. Enormes instalaciones frente al mar destinadas a la celebración de congresos. Dispone de auditorio hall, salas de reuniones, cafetería, terraza y párking. Diseñado por el arquitecto navarro Francisco Mangado, le supuso el Premio Nacional de Arquitectura en 2017. Huge facilities facing the sea for holding conferences. It has an Auditorium, Hall, meeting rooms, cafeteria, terrace and parking. Designed by the Navarrese architect Francisco Mangado, it earned him the National Architecture Award in 2017.

Contacte Contacto Contact :

https://www.palmacongresscenter.com/ca

sales.pcp@melia.com